Follow
Ömer Kahya
Title
Cited by
Cited by
Year
Asur Ticaret Kolonileri Çağı’nda Anadolu’daki Hukuki Uygulamalar Üzerine Bazı Değerlendirmeler
S Bayram, Ö Kahya
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 5 (17 Prof. Dr. Hüseyin Sever Armağan …, 2018
112018
Ölüm sonrası hayat: Sumerce metinlerde öteki dünya
Ö Kahya
Tarih Araştırmaları Dergisi 37 (63), 49-76, 2018
112018
Asurca ve Babilce metinlerde yemin
K Toptaş, Ö Kahya
Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi 23 (2), 315-330, 2019
92019
Sumerce ve Akadca metinlerde rüya türleri
Ö KAHYA
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Dergisi 59 (1), 229-255, 2019
72019
Kültepe’den “Tanrının Kadehini İçme” Örneği
Ö Kahya
Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri 11 (2), 45-58, 2017
72017
Sümerce metinlere göre Eski Mezopotamyada öteki dünya anlayışı
Ö Kahya
62013
Eski Mezopotamya’da Başörtüsü Kullanımı Üzerine
S Bayram, Ö Kahya
Akademik Tarih ve Düşünce Dergisi 6 (2), 638-662, 2019
42019
Sumerce kaynaklara göre Ölüler Diyarı’nın yeri
Ö Kâhya
Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri 9 (2), 25-46, 2015
42015
Çivi Yazılı Kaynaklar Işığında Eski Mezopotamya’da Rüya
Ö Kahya
Yayımlanmamış Doktora Tezi), Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü …, 2019
32019
Kültepe metinlerinde geçen Himtum kelimesinin anlamı üzerine
Ö Kahya
Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri 9 (1), 57-72, 2006
32006
Akadca Belgelerde Salgın
ÖK Salih Çeçen
Eskiçağda Salgın ve Hastalıklar, 51-78, 2021
2*2021
Eski Mezopotamya’da Rüya Türleri, Terimleri ve Tanrıları
Ö Kahya
TEBE Haberler 45, 33-39, 2020
1*2020
İKŪPPĪ-AŠŠUR ARŞİVİ (Kt. 90/k 429-523) VE ARŞİVDEN YAYINLANMAMIŞ ÜÇ TABLET
Ö KAHYA, F AKYUZ
Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri 17 (2), 351-369, 2023
2023
Kefillikle İlgili Üç Kültepe Tableti
Ö Kahya
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 326-338, 2023
2023
Eskiçağ tarihi yazıları: Prof. Dr. Sebahattin Bayram Armağanı
Y Kılıç, R Kuzuoğlu, Ö Kahya
Cigzi Kitabevi, 2023
2023
Çivi Yazılı Belgelerde Tufan Anlatıları
Ö Kahya
Salih Çeçen Armağanı, 85-100, 2023
2023
Sumerce Bir Rüyaya Yatma Örneği: Lagaš Beyi Gudea’nın İstihâresi
Ö Kahya
Prof. Dr. Sebahattin Bayram Armağanı Eskiçağ Tarihi Yazıları, 281-294, 2023
2023
Kutsal Nesneler: Kült Eşyalarının Listelendiği Bir Kültepe Tableti (Kt 90/k 504)
S Çeçen, Ö Kahya
Prof. Dr. Sebahattin Bayram Armağanı Eskiçağ Tarihi Yazıları, 93*104, 2023
2023
ESKİ ASURCA METİNLERDE ÇOCUK BAKICILIĞI
R KUZUOĞLU, Ö KAHYA
Archivum Anatolicum-Anadolu Arşivleri 15 (2), 399-413, 2021
2021
A Neo-Assyrian docket from the Güray Museum Güray Müze'den Yeni Asurca Bir Etiket
Ö KAHYA
Belleten 84 (299), 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20