Takip et
Erdal Hamarta
Erdal Hamarta
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Doçenti, Necmettin Erbakan Üniversitesi
erbakan.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
An investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students
M Deniz, E Hamarta, R Ari
Social Behavior and Personality: an international journal 33 (1), 19-32, 2005
3462005
Ergenlerde saldırganlık ve kişilerarası problem çözmenin incelenmesi
C Arslan, E Hamarta, E Arslan, Y SAYGIN
İlköğretim Online 9 (1), 379-388, 2010
282*2010
Attachment Styles as a Predictor of Emotional Intelligence.
E Hamarta, M Deniz, N Saltali
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (1), 213-229, 2009
192*2009
Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: A study with Turkish university students
C Arslan, B Dilmac, E Hamarta
Social Behavior and Personality: an international journal 37 (6), 791-800, 2009
1822009
Üniversite öğrencilerinin yakın ilişkilerindeki bazı değişkenlerin (benlik saygısı, depresyon ve saplantılı düşünme) bağlanma stilleri açısından incelenmesi
E Hamarta
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2004
1822004
Benlik saygısı ve akılcı olmayan inançlar bakımından üniversite öğrencilerinin stresle başaçıkma yaklaşımlarının analizi
E Hamarta, C Arslan, Y Saygin, Z Özyeşil
Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18), 25-42, 2009
1752009
Duygusal zeka mizah tarzı ve yaşam doyumu: Üniversite öğretim elemanları üzerine bir araştırma
S Tümkaya, E Hamarta, M Deniz, M Çelik, B Aybek
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (30), 1-18, 2008
1632008
A prediction of self-esteem and life satisfaction by social problem solving
E Hamarta
Social behavior and personality: an international journal 37 (1), 73-82, 2009
1462009
Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ö Baltacı, E Hamarta
Eğitim ve Bilim 38 (167), 2013
1372013
Analysing the trait anxiety and locus of control of undergraduates in terms of attachment styles.
B Dilmac, E Hamarta, C Arslan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (1), 143-159, 2009
134*2009
Lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik saygılarının fonksiyonel olmayan tutumlar açısından incelenmesi
E Hamarta, E Demirbaş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 239-247, 2009
1042009
The relationship between conflict communication, self-esteem and life satisfaction in university students
C Arslan, E Hamarta, M Uslu
Educational research and reviews 5 (1), 31, 2010
962010
Emotional Expression and Spousal Support as Predictors of Marital Satisfaction: The Case of Turkey.
S Yedirir, E Hamarta
Educational sciences: theory and practice 15 (6), 1549-1558, 2015
872015
Üniversite öğrencilerinde değerler ve yaşamın anlamı arasındaki ilişki
BAŞ Veysi, E Hamarta
Değerler Eğitimi Dergisi 13 (29), 369-391, 2014
792014
Üniversite öğrencilerinin yalnızlık ve sosyal beceri düzeylerinin öğrencilerin özlük nitelikleri açısından incelenmesi
E Hamarta
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2000
74*2000
Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi
E Hamarta, AGÖ BALTACI, ÜRE Ömer, UPDE DEMİRBAŞ
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 (21), 73-82, 2010
712010
Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebil-melerinin Aleksitimi ve Psikolojik İhtiyaçlarına Göre İncelenmesi1
SB Yalçın, E Hamarta
OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 3 (4), 36-82, 2013
652013
Bağlanma teorisi
E Hamarta
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 53-66, 2004
602004
Emotional intelligence, core-self evaluation, and life satisfaction
E Özer, E Hamarta, ME Deniz
Psychology 7 (2), 145-153, 2016
592016
Lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik saygılarının fonksiyonel olmayan tutumlar açısından incelenmesi
E Demirbaş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
582009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20