Follow
Erdal Hamarta
Erdal Hamarta
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Doçenti, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Verified email at konya.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
An investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students
M Deniz, E Hamarta, R Ari
Social Behavior and Personality: an international journal 33 (1), 19-32, 2005
2962005
Ergenlerde saldırganlık ve kişilerarası problem çözmenin incelenmesi
C Arslan, E Hamarta, E Arslan, Y SAYGIN
İlköğretim Online 9 (1), 379-388, 2010
216*2010
Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: A study with Turkish university students
C Arslan, B Dilmaç, E Hamarta
Social Behavior and Personality: an international journal 37 (6), 791-800, 2009
1572009
Attachment Styles as a Predictor of Emotional Intelligence.
E Hamarta, M Deniz, N Saltali
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (1), 213-229, 2009
151*2009
Duygusal zeka mizah tarzı ve yaşam doyumu: Üniversite öğretim elemanları üzerine bir araştırma
S Tümkaya, E Hamarta, M Deniz, M Çelik, B Aybek
Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi 3 (30), 1-18, 2008
1312008
Üniversite öğrencilerinin yakın ilişkilerindeki bazı değişkenlerin (benlik saygısı, depresyon ve saplantılı düşünme) bağlanma stilleri açısından incelenmesi
E Hamarta
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya, 2004
1272004
Benlik saygısı ve akılcı olmayan inançlar bakımından üniversite öğrencilerinin stresle başaçıkma yaklaşımlarının analizi
E Hamarta, C Arslan, Y Saygin, Z Özyeşil
Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18), 25-42, 2009
1252009
A prediction of self-esteem and life satisfaction by social problem solving
E Hamarta
Social behavior and personality: an international journal 37 (1), 73-82, 2009
1202009
Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ö Baltacı, E Hamarta
Eğitim ve Bilim 38 (167), 2013
1082013
Analysing the Trait Anxiety and Locus of Control of Undergraduates in Terms of Attachment Styles.
B Dilmac, E Hamarta, C Arslan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (1), 143-159, 2009
108*2009
Lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik saygılarının fonksiyonel olmayan tutumlar açısından incelenmesi
E Hamarta, E Demirbaş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 239-247, 2009
812009
The relationship between conflict communication, self-esteem and life satisfaction in university students
A Coskun, H Erdal, U Mustafa
Educational Research and Reviews 5 (1), 031-034, 2010
782010
Üniversite öğrencilerinin yalnızlık ve sosyal beceri düzeylerinin öğrencilerin özlük nitelikleri açısından incelenmesi
E Hamarta
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2000
67*2000
Üniversite öğrencilerinde değerler ve yaşamın anlamı arasındaki ilişki
BAŞ Veysi, E Hamarta
Değerler Eğitimi Dergisi 13 (29), 369-391, 2014
662014
Emotional Expression and Spousal Support as Predictors of Marital Satisfaction: The Case of Turkey.
S Yedirir, E Hamarta
Educational sciences: theory and practice 15 (6), 1549-1558, 2015
552015
Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi
E Hamarta, AGÖ BALTACI, ÜRE Ömer, UPDE DEMİRBAŞ
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 (21), 73-82, 2010
532010
Üniversite Öğrencilerinin Duygularını İfade Edebil-melerinin Aleksitimi ve Psikolojik İhtiyaçlarına Göre İncelenmesi1
SB Yalçın, E Hamarta
OPUS-Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi 3 (4), 36-82, 2013
502013
Lise öğrencilerinin problem çözme becerilerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
ME Deniz, C Arslan, E Hamarta
Kuram ve uygulamada eğitim yönetimi 31 (31), 374-389, 2002
432002
Emotional intelligence, core-self evaluation, and life satisfaction
E Özer, E Hamarta, ME Deniz
Psychology 7 (2), 145-153, 2016
412016
Psychometric Properties of the KIDCOPE in Turkish Adolescents.
A Bedel, E Işık, E Hamarta
Education & Science/Egitim ve Bilim 39 (176), 2014
40*2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20