Follow
Erdal Hamarta
Erdal Hamarta
Rehberlik ve Psikolojik Danışma Doçenti, Necmettin Erbakan Üniversitesi
Verified email at erbakan.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
An investigation of social skills and loneliness levels of university students with respect to their attachment styles in a sample of Turkish students
M Deniz, E Hamarta, R Ari
Social Behavior and Personality: an international journal 33 (1), 19-32, 2005
3512005
Ergenlerde saldırganlık ve kişilerarası problem çözmenin incelenmesi
C Arslan, E Hamarta, E Arslan, Y Saygın
İlköğretim Online 9 (1), 379-388, 2010
289*2010
Attachment Styles as a Predictor of Emotional Intelligence.
E Hamarta, M Deniz, N Saltali
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (1), 213-229, 2009
204*2009
Üniversite öğrencilerinin yakın ilişkilerindeki bazı değişkenlerin (benlik saygısı, depresyon ve saplantılı düşünme) bağlanma stilleri açısından incelenmesi
E Hamarta
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
1932004
Coping with stress and trait anxiety in terms of locus of control: A study with Turkish university students
C Arslan, B Dilmac, E Hamarta
Social Behavior and Personality: an international journal 37 (6), 791-800, 2009
1872009
Benlik saygısı ve akılcı olmayan inançlar bakımından üniversite öğrencilerinin stresle başaçıkma yaklaşımlarının analizi
E Hamarta, C Arslan, Y Saygın, Z Özyeşil
Değerler Eğitimi Dergisi 7 (18), 25-42, 2009
1762009
Duygusal zeka mizah tarzı ve yaşam doyumu: Üniversite öğretim elemanları üzerine bir araştırma
S Tümkaya, E Hamarta, M Deniz, M Çelik, B Aybek
1682008
A prediction of self-esteem and life satisfaction by social problem solving
E Hamarta
Social behavior and personality: an international journal 37 (1), 73-82, 2009
1482009
Üniversite öğrencilerinin sosyal kaygı, sosyal destek ve problem çözme yaklaşımları arasındaki ilişkinin incelenmesi
Ö Baltacı, E Hamarta
Eğitim ve Bilim 38 (167), 2013
1452013
Analysing the trait anxiety and locus of control of undergraduates in terms of attachment styles.
B Dilmac, E Hamarta, C Arslan
Educational Sciences: Theory and Practice 9 (1), 143-159, 2009
141*2009
Lise öğrencilerinin utangaçlık ve benlik saygılarının fonksiyonel olmayan tutumlar açısından incelenmesi
E Hamarta, E Demirbaş
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 239-247, 2009
1052009
The relationship between conflict communication, self-esteem and life satisfaction in university students
C Arslan, E Hamarta, M Uslu
Educational Research and Reviews 5 (1), 31, 2010
982010
Emotional Expression and Spousal Support as Predictors of Marital Satisfaction: The Case of Turkey.
S Yedirir, E Hamarta
Educational sciences: theory and practice 15 (6), 1549-1558, 2015
912015
Üniversite öğrencilerinde değerler ve yaşamın anlamı arasındaki ilişki
V Baş, E Hamarta
Değerler Eğitimi Dergisi 13 (29), 369-391, 2015
812015
Üniversite öğrencilerinin yalnızlık ve sosyal beceri düzeylerinin öğrencilerin özlük nitelikleri açısından incelenmesi
E Hamarta
Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Konya, 2000
75*2000
Üniversite öğrencilerinin duygularını ifade edebilmelerinin aleksitimi ve psikolojik ihtiyaçlarına göre incelenmesi
SB Yalçın
Selçuk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
742010
Lise öğrencilerinin utangaçlıklarının algılanan anne baba tutumları ve problem çözme yaklaşımları açısından incelenmesi
E Hamarta, AGÖ Baltacı, Ö Üre, UPDE Demirbaş
Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi 21 (21), 73-82, 2010
702010
Emotional intelligence, core-self evaluation, and life satisfaction
E Özer, E Hamarta, ME Deniz
Psychology 7 (2), 145-153, 2016
652016
Psychometric Properties of the KIDCOPE in Turkish Adolescents.
A Bedel, E Işık, E Hamarta
Education & Science/Egitim ve Bilim 39 (176), 2014
65*2014
Bağlanma teorisi
E Hamarta
Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 14 (1), 53-66, 2004
622004
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20