Follow
HATİCE ERGİN KOCATÜRK
HATİCE ERGİN KOCATÜRK
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Araş. Gör.
Verified email at istanbul.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Eğitim yönetimi yüksek lisans öğrencilerinin eğitim sürecine dair deneyimleri
H Serin, H Ergin-Kocatürk
Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi 7 (2), 495-513, 2019
102019
Multi-level analyses of distance education capacity, faculty members’ adaptation, and indicators of student satisfaction in higher education during COVID-19 pandemic
E Karadag, A Su, H Ergin-Kocaturk
International Journal of Educational Technology in Higher Education 18 (1), 1-20, 2021
92021
Covid-19 pandemisi sürecince üniversitelerin uzaktan eğitim kapasiteleri
E KARADAĞ, SK ÇİFTÇİ, GÖK Ramazan, SU Ahmet, HE KOCATÜRK, ...
Üniversite Araştırmaları Dergisi 4 (1), 8-22, 2021
52021
School culture as predictor of teachers’ attitudes towards professional development: mediating role of organizational trust
H Ergin Kocatürk
Middle East Technical University, 2016
52016
Effects of leadership on performance: A cross-cultural meta-analysis
G Sertel, E Karadag, H Ergin-Kocatürk
International Journal of Cross Cultural Management, 14705958221076404, 2022
2022
Organizational functioning in Turkish higher education system: Birnbaum’s five models of institutional governance
HE Kocatürk, E Karadağ
Journal of Pedagogical Research 5 (4), 230-250, 2021
2021
Türkiye'de yükseköğretim yönetimi: Tarihsel dönüşüm, sistem koordinasyonu ve kurumsal yönetişim
H Ergin Kocatürk
ESOGÜ, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2021
2021
Lisansüstü Öğrencilerin Eğitim Yönetimi Yüksek Lisans Programlarına İlişkin Görüş ve Deneyimleri Üzerine Fenomenolojik Bir Araştırma
H ERGİN KOCATÜRK, H SERİN
AKTİF ÖĞRENME DENEYİMLERİ ÖLÇEĞİ’NİN TÜRKÇE’YE UYARLANMASI: GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
AGH Ergin-Kocatürk, AGM Kocatürk
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9