Follow
Özgür Saraç
Özgür Saraç
Verified email at deu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Küresel vergi rekabeti ve ulusal vergi politikaları: Türkiye değerlendirmesi
Ö Saraç
Maliye ve Hukuk Yayınları, 2006
109*2006
Vergi, zulüm ve isyan
CC Aktan, D Dileyici, Ö Saraç
Phoenix, 2002
982002
Vergi harcamaları ve iktisadi etkileri
Ö Saraç
Maliye Dergisi 159, 262-277, 2010
702010
Vergilere Karşı Tepkiler ve Vergilerin Ahlaki ve Sosyo-Psikolojik Sınırları
CC Aktan, D Dileyici, Ö Saraç
Vergileme ekonomisi ve vergileme psikolojisi 1, 2006
472006
Osmanlı Tarihinde Vergi İsyanları II
CC Aktan, AGD DİLEYİCİ, AGÖ SARAÇ
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8 (1), 2003
422003
Türk Vergi Yönetiminde Toplam Kalite
Ö Saraç
İZ BIRAKAN MÜLKİ İDARE AMİRLERİ, 187, 2000
182000
KÜRESEL YÖNETİŞİM EKSENİNDE ULUSLARARASI SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
F AKBEY, Ö Saraç
TURK İDARE DERGİSİ, 215, 2005
152005
VERGİ İDARESİ REFORM STRATEJİSİNİN PLANLANMASI: TECRÜBE VE İLKELER
C Silvani, K Baer
142000
Vergilere Karşı Tepkilerin Anatomisi
CC Aktan, D Dileyici, Ö Saraç
Phonenix Yayınevi, Ankara, 2003
102003
Devletin Rolü ve Kamu Sektörünün Kalitesi
V Tanzi
Çev. Özgür Saraç, Türk İdare Dergisi, 2000
102000
Yarı Çevrenin Küresel Meta Zinciriyle Bağlanması: 1980 Sonrası Dönemde KOBİ’ler Marifetiyle Taşeronlaşmanın Ekonomi Politiği (Türkiye Analizi)/Linking of Semi-Periphery via …
Ö Saraç
Mülkiye Dergisi 35 (270), 7-42, 2011
92011
Avrupa ve Amerikan Tarihinde Vergi İsyanları
CC Aktan, Ö Saraç, D Dileyici
82016
Kamu Yönetiminde Toplam Kalite
Ö Saraç
Ankara: Verimlilik Dergisi, 2001
82001
İktisadi ve Mali Krizlerin Anatomisi: Krizler Tarihi Üzerine Kısa Değerlendirmeler
Ş Karabulut, Ö Saraç
İzmir İktisat Dergisi 35 (2), 375-401, 2020
72020
Türkiye Değerlendirmesi, Maliye ve Hukuk Yayınları
Ö Saraç, KV Rekabeti, UV Politikaları
İzmir, Ağustos, 2006
72006
Anayasal İktisat Perspektifinden Pratik Mali Anayasa (Vergi Anayasası) Teklifleri
CC Aktan, D Dileyici, Ö Saraç
Kurumsal Maliye Politikası, 2007
62007
Osmanlı Vergi Sistemi ve Anayasal İktisat Perspektifinden Bir Değerlendirme
CC Aktan, D Dileyici, Ö Saraç
Anayasal İktisat, 500-521, 2002
62002
Anayasal Perspektiften Vergi Reformu ve ‘Vergi Anayasası’Önerisi
CC Aktan, D Dileyici, Ö Saraç
Anayasal İktisat,(Ed; C. Can Aktan), 2001
62001
İslam Vergi Hukuku ve Anayasal İktisat Perspektifinden bir Değerlendirme
CC Aktan, D Dileyici, Ö Saraç
Çevrimiçi) http://www. canaktan. org/canaktan_personal/canaktan …, 2010
52010
Vergilere Karşı Tepkiler ve Vergilerin Ahlakı ve Sosyal-Psikolojik Sınırları, Vergileme Ekonomisi ve Vergileme Psikolojisi, Seçkin Yayıncılık
CC Aktan, D Dinleyici, Ö Saraç
Seçkin Yayıncılık, 2006
52006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20