Takip et
Zerrin Mercan
Zerrin Mercan
Dr.Öğr.Üyesi, Bartın University
bartin.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Babalık rolü ve babalık rolü algısı
Z Mercan, FT Şahin
Uluslararası Erken Çocukluk Eğitimi Çalışmaları Dergisi 2 (2), 1-10, 2017
622017
Examination of STEM parent awareness in the transition from preschool to primary school
Z Mercan, S Papadakis, Aİ Can Gözüm, M Kalogiannakis
Sustainability 14 (21), 14030, 2022
18*2022
Okul öncesi dönem çocuk kitaplarında resimlemenin öğretmen görüşlerine göre incelenmesi
Z Mercan, Y Aydoğan
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim …, 2015
172015
Erken STEAM Geleceğe Hazırlık Programının Çocukların Görsel Uzamsal Akıl Yürütme Becerilerine Etkisi
Z Mercan
Gazi Üniversitesi / Eğitim Bilimleri Enstitüsü / Temel Eğitim Ana Bilim Dalı …, 2019
122019
The effect of the Early STEAM Education Program on the visual-spatial reasoning skills of children: research from Turkey
Z Mercan, A Kandır
Education 3-13. International Journal of Primary, Elementary and Early Years …, 2022
92022
Effects of classroom management profiles of pre-school teachers on social skills and problem behaviors of children
Ş Metin, Y Aydoğan, Ş Kavak, Z Mercan
Journal of Current Researches on Social Sciences 7 (1), 517-534, 2017
82017
Preschool teachers opinions regarding STEAM approach in education
Z Mercan, A Kandır
10th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies …, 2019
52019
Geçmişten günümüze oyuncak ve oyuncakların çocuğun gelişimine etkileri
Ş METİN, Z MERCAN, Ş KAVAK
Journal of Current Researches on Social Sciences 8 (1), 1-18, 2018
52018
An Examination of STEAM Engineering Designs in the Pre-School Period
Z Mercan, AİC Gözüm
International Online Journal of Education and Teaching (IOJET) 10 (4), 2652-2664, 2023
42023
Innovation potential of toys made in steam makerspaces: reflections from teachers
Z Mercan, AİC Gozum
International Journal of Education, Technology and Science 3 (3), 634–650 …, 2023
42023
P21 perspektifinden erken çocukluk döneminde 21.yüzyıl becerileri
Z Mercan
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi 4 (2), 87-105, 2022
22022
The investigation of the relationship between social skills and problem solving skills of students in primary education department
Y AYDOĞAN, Ş METİN, Ş BÜYÜKÖZTÜRK, Z MERCAN, Ş KAVAK
Journal of Current Researches on Educational Studies 7 (1), 161-172, 2017
22017
5–8 Yaş çocuklar için görsel uzamsal akıl yürütme becerileri testinin geçerlik ve güvenirlik çalışması
Z Mercan, A KANDIR
e-Kafkas Journal of Educational Research 8 (1), 45-66, 2021
12021
Okul Bahçelerinin Fiziksel Yapısının Öğrenme Ortamı Olarak İncelenmesi
Z Mercan, B Bilir, N Darıca
Çukurova Üniversitesi Matbaası, 2021
12021
Erken Çocuklukta Akıl Yürütme Becerilerine İlişkin Türkiye’de Yapılan Araştırmaların İncelenmesi
Z MERCAN
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Dergisi 3 (2), 104-120, 2021
12021
STEAM MAKERSPACE: REFLECTIONS FROM TEACHERS AND CHILDREN
Z Mercan, AİC Gözüm, B Bilir, M Özcan
2024
Covid-19 Pandemisinde Büyük Ebeveyn-Torun İlişkisi Üzerine Nitel Bir Araştırma.
EN Gaspik, R Çapuk, Z Mercan
Cumhuriyet International Journal of Education 12 (2), 2023
2023
EDUCCON 2022 Digital Competence & STE (A) M Education
M Tekerek
Mehmet Tekerek, 2022
2022
Erken çocuklukta program: Planlama, uygulama ve değerlendirme
A Kandır, M Can Yaşar, İ Can Gözüm, Z Mercan
2022
Erken Çocuklukta Doğa Eğitimi
Z Darıca, N &Mercan
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20