Takip et
Mustafa SUNDU
Mustafa SUNDU
Doç. Dr. İstinye Üniversitesi
istinye.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Uluslararasılaşma sürecine kurumsallaşmanın etkileri: KOBİlerde bir araştırma
M Sundu
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
162013
Lider-üye etkileşiminin iş tatmini ve işten ayrılma niyetine etkisinde psikolojik sermayenin düzenleyici rolü
Y Büyükkaymakcı, M Sundu
OPUS International Journal of Society Researches 18 (42), 5276-5313, 2021
122021
Doğal Karar Verme Ölçeği DKVÖ: Kavramsal Tanım ve Ölçek Geliştirme Çalışması
M SUNDU, O YAŞAR
Doğuş Üniversitesi Dergisi 21 (1), 101-115, 2020
122020
Tüketici karar verme stili ile düşünme stili ilişkisi
M SUNDU, O YAŞAR
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 183-194, 2017
112017
The relationship between five factor personalities and alienation to work of nurses in teaching and research hospitals
E Alomeroglu, S Guney, M Sundu, O Yasar, S Akyurek
Eurasia Journal of Mathematics, Science and Technology Education 14 (1), 117-122, 2017
102017
YEŞİL İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ ÖLÇEĞİ’Nİ TÜRKÇEYE UYARLAMA ÇALIŞMASI
İ Turan, M Sundu
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 20 (78), 731-744, 2021
82021
Entelektüel sermayenin inovasyon yeteneğine etkisinde yönetim bilişim sistemleri memnuniyet düzeyinin rolü
O Kunt, M Sundu
DergiPark, 2021
72021
Contractual relationships in family firms: An agency theory interpretation from a managerial perspective
F Semerciöz, G Altuntas, M Sundu
China-USA Business Review 9 (1), 53, 2010
72010
E-Liderlik Perspektifinden Lider-Üye Etkileşimi Üzerine Bir Araştırma
M Sundu
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2), 253-267, 2021
52021
Kaotik ortamlar için karar verme model önerisi: Doğal karar verme
O Yaşar, M Sundu
25th Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27, 2017
52017
Data-driven innovation: Digital tools, artificial intelligence, and big data
M Sundu, O Yasar, MA Findikli
Organizational innovation in the digital age, 149-175, 2022
42022
The impact of leader-member exchange on psychological safety in the period of Covid-19
M Sundu, M Sağbaş, FA Erdoğan
Journal of Positive School Psychology 6 (7), 2107-2118, 2022
32022
The effect of artificial intelligence on management process: Challenges and opportunities
M Sundu, S Ozdemir
Challenges and Opportunities for SMEs in Industry 4.0, 22-41, 2020
32020
Yeni Nesil Harp Ortamında Askeri Liderlerde Olması Gereken Özelliklerin Bulanık AHP Yöntemi ile Önceliklendirilmesi
SM ERDOĞAN FAHRİ ALP, SAĞBAŞ MURAT
International Social Sciences Studies Journal 8 (102), 3181-3192, 2022
2*2022
Yeşil İnsan Kaynakları Yönetimi: Sistematik İçerik Analizi Yöntemi ile Alan Yazının İncelenmesi
M Sağbaş, FA Erdoğan, M Sundu
Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Dergisi 5 (3), 236-257, 2022
22022
Artifical intelligence in management
M Sundu
Peter Lang AG, 2021
22021
The moderating role of satisfaction level of management information systems in the effect of intellectual capital on innovation capability
O Kunt, M Sundu
Research Journal of Business and Management (RJBM) 8 (1), 1-14, 2021
12021
Bilişimsel Yenilikçiliğinin Örgüt Kültürü ve İş Yükü İle İlişkisi
SM SUNDU MUSTAFA, YAŞAR OKAN, ÇÖMLEKÇİ MERVE GİZEM
International Journal Of Social, Humanities And Administrative Sciences 8 …, 2022
2022
DİJİTAL DÖNÜŞÜM KAVRAMININ SİSTEMATİK İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ: TÜRKİYE’DE 2016-2021 YILLARI ARASINDAKİ YAPILAN LİSANSÜSTÜ TEZ ÇALIŞMALARI
M SUNDU, M SAĞBAŞ, T Sabri
PEARSON JOURNAL 7 (18), 255-264, 2022
2022
Dijital Dönüşüm Kavramının Sistematik İçerik Analizi Yöntemi ile İncelenmesi: Türkiye’de 2016-2021 Yıllar Arasındaki Yapılan Lisansüstü Tez Çalışmaları
TS SUNDU MUSTAFA, SAĞBAŞ MURAT
Pearson Journal of Social Sciences and Humanities 7 (18), 255, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20