Takip et
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK
Prof. Dr. Yüksel ÖZTÜRK
Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi
hbv.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Gelişmekte olan ülkeler için alternatif turizm faaliyetleri üzerine teorik bir çalışma
Y Öztürk, İ Yazıcıoğlu
Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi 2 (10), 183-195, 2002
5002002
Tourism growth, national development and regional inequality in Turkey
C Tosun, DJ Timothy, Y &# xd6; zt&# xfc; rk
Journal of sustainable tourism 11 (2-3), 133-161, 2003
3972003
Tourism growth, national development and regional inequality in Turkey
C Tosun, DJ Timothy, Y &# xd6; zt&# xfc; rk
Journal of sustainable tourism 11 (2-3), 133-161, 2003
3972003
The effects of employee empowerment on employee job satisfaction: A study on hotels in Turkey
E Pelit, Y Öztürk, Y Arslantürk
International Journal of Contemporary Hospitality Management 23 (6), 784-802, 2011
3472011
İşletmelerde halkla ilişkiler
D Tengilimoğlu, Y Öztürk
Seçkin Yayıncılık, 2011
3002011
İşletmelerde halkla ilişkiler
D Tengilimoğlu, Y Öztürk
Seçkin Yayıncılık, 2011
3002011
İşletmelerde halkla ilişkiler
D Tengilimoğlu, Y Öztürk
Seçkin Yayıncılık, 2011
3002011
İşletmelerde halkla ilişkiler
D Tengilimoğlu, Y Öztürk
Seçkin Yayıncılık, 2011
3002011
Brand awareness, image, physical quality and employee behavior as building blocks of customer-based brand equity: Consequences in the hotel context
Ö Sürücü, Y Öztürk, F Okumus, A Bilgihan
Journal of Hospitality and Tourism Management 40, 114-124, 2019
2492019
Is the Turkish tourism industry ready for a disabled customer's market?: The views of hotel and travel agency managers
Y Ozturk, A Yayli, M Yesiltas
Tourism management 29 (2), 382-389, 2008
2222008
Konaklama işletmelerinde sunulan hizmet kalitesinin artırılmasında işgören eğitiminin yeri ve önemi
Y Öztürk, K Seyhan
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 121-140, 2005
1782005
Konaklama işletmelerinde sunulan hizmet kalitesinin artırılmasında işgören eğitiminin yeri ve önemi
Y Öztürk, K Seyhan
Gazi Üniversitesi Ticaret ve Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, 121-140, 2005
1782005
Otel işletmeleri işgörenlerinin iş doyum düzeyleri: Sayfiye ve şehir otel işletmeleri işgörenleri üzerinde bir araştırma
E Pelit, Y Öztürk
İşletme Araştırmaları Dergisi, 2010
1302010
Konaklama işletmelerinde sunulan hizmet kalitesinin Serqual yöntemi ile ölçülmesi
Y Öztürk, K Seyhan
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 16 (2), 170-182, 2005
1242005
OTEL İŞLETMELERİNDE MOTİVASYON FAKTÖRLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H Alkiş, Y Öztürk
Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi 8 (28), 212-236, 2009
1192009
Konaklama işletmeleri yöneticilerinin bedensel engelliler pazarına bakış açıları üzerine bir araştırma
A Yayli, Y Öztürk
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 17 (1), 87-97, 2006
1052006
A study on the travel patterns of physically disabled people
T Var, M Yeşiltaş, A Yaylı, Y Öztürk
Asia Pacific Journal of Tourism Research 16 (6), 599-618, 2011
842011
Kariyer yönetimi: beş yıldızlı otellerde bir uygulama
G Kiliç, Y Öztürk
Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi 20 (1), 45-60, 2009
742009
Tourism education in Turkey and implications for human resources
M Yeşiltaş, Y Öztürk, N Hemmington
Anatolia 21 (1), 55-71, 2010
712010
Kariyer yönetim sistemi ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişki: Beş yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma
G Kılıç, Y Öztürk
Ege Akademik Bakış 10 (3), 981-1011, 2010
712010
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20