Sezan Sezgin
Sezan Sezgin
mehmetakif.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Trends in distance education research: A content analysis of journals 2009-2013
A Bozkurt, E Akgun-Ozbek, S Yilmazel, E Erdogdu, H Ucar, E Guler, ...
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (1 …, 2015
3272015
Oyunlaştırma, Eğitim ve Kuramsal Yaklaşımlar: Öğrenme Süreçlerinde Motivasyon, Adanmışlık ve Sürdürebilirlik
S Sezgin, A Bozkurt, EA Yılmaz, N van der Linden
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 169-189, 2018
242018
Preservice teachers’ critical thinking dispositions and web 2.0 competencies
S Sendag, O Erol, S Sezgin, N Dulkadir
Contemporary Educational Technology 6 (3), 172-187, 2015
242015
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı ile İlgili Görüşleri: MAKÜ örneği
S Sezgin, O Erol, N Dulkadir, A Karakaş
IETC-International Educational Technology Conference. İstanbul University …, 2011
20*2011
Eğitimde Giyilebilir Teknolojiler: Fırsatlar ve Eğilimler
S Sezgin
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 405-418, 2016
10*2016
İnsan Ve Oyun: Oyunların Dünü, Bugünü, Yarını
S SEZGİN
VIII. International Congress of Educational Research, 2016
9*2016
Öğrenme ve öğretimin oyunlaştırılması: çalışma ve eğitim için oyun tabanlı yöntem ve stratejiler
S SEZGİN
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (1), 187-197, 2016
9*2016
Design Criteria for Interactive E-Books and Interactive Content Based Teaching Apps for Learners with Autism Spectrum Disorder
A Bozkurt, SS Bozkurt, H Caliskan, E Guler, GD Dincer, S Sezgin
In Proceedings of 8th International Conference of Education, Research and …, 2015
72015
Eğitimde Oyunlaştırma Üzerine Sistematik Bir Bakış
S Sezgin
VIII.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart …, 2016
52016
Analysing adaptive gamification design principles for online courses
S Sezgin, TV Yüzer
Behaviour & Information Technology, 1-17, 2020
42020
Design Criteria for Digital Books for Individuals with Special Needs: Needs of Hearing Impaired, Visually Impaired and Orthopedically Handicapped Individuals
H Caliskan, A Bozkurt, GD Dincer, E Guler, S Sezgin
Proceedings of 8th International Conference on Education and New Learning …, 2016
42016
Digital Player Typologies in Gamification and Game-Based Learning: A Meta-Synthesis
S SEZGİN
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 49-68, 2020
32020
Games As Futuristic Tools: Looking For An Advanced Definition
S Sezgin, TV Yüzer
10th International Conference of Education, Research and Innovation ICERI …, 2017
32017
BÖTE Öğretmen Adaylarının Öğretmen ve Öğretme Süreçleriyle İlgili Zihinsel İmgeleri: Makü Örneği
VGB Gülsoy, N Dulkadir, S Sezgin
Journal of Research in Education and Teaching 2 (4), 105-112, 2013
3*2013
TECHNOLOGY USE IN PRESCHOOL EDUCATION: A SYSTEMATIC MAPPING STUDY
VGB Gülsoy, S Sezgin, NS Çırak, A Ulutaş
2
Teacher Education MOOCs: Re-thinking Professional Development of Teachers According to the Experiences of Preservice Teachers and Teacher Trainers
S Sezgin
Elementary Education Online 19 (4), 2484-2502, 2020
12020
Roles of MOOCs in Teacher Education: Examining the MOOC Experiences of Preservice Computer and Instructional Technologies Teachers about Programming
S SEZGİN
Journal of Higher Education and Science 10 (1), 166-177, 2020
1*2020
Çevrimiçi dersler için uyarlanabilirliğe dayalı oyunlaştırma tasarımı ilkelerinin incelenmesi
S Sezgin
Anadolu Üniversitesi, 2018
12018
An exploratory holistic analysis of digital gamification in mathematics education
KG YIĞ, S SEZGİN
Journal of Educational Technology and Online Learning 4 (2), 115-136, 2021
2021
Acil Uzaktan Eğitim Sürecinin Analizi: Öne Çıkan Kavramlar, Sorunlar ve Çıkarılan Dersler
S SEZGİN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 21 (1), 273-296, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20