Sezan Sezgin
Title
Cited by
Cited by
Year
Trends in distance education research: A content analysis of journals 2009-2013
A Bozkurt, E Akgun-Ozbek, S Yilmazel, E Erdogdu, H Ucar, E Guler, ...
International Review of Research in Open and Distributed Learning 16 (1 …, 2015
2722015
Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri (BÖTE) Öğrencilerinin Facebook Kullanım Amaçları ve Eğitsel Bağlamda Kullanımı ile İlgili Görüşleri: MAKÜ örneği
S Sezgin, O Erol, N Dulkadir, A Karakaş
IETC-International Educational Technology Conference. İstanbul University …, 2011
20*2011
Preservice teachers’ critical thinking dispositions and web 2.0 competencies
S Sendag, O Erol, S Sezgin, N Dulkadir
Contemporary Educational Technology 6 (3), 172-187, 2015
192015
Oyunlaştırma, Eğitim ve Kuramsal Yaklaşımlar: Öğrenme Süreçlerinde Motivasyon, Adanmışlık ve Sürdürebilirlik
S Sezgin, A Bozkurt, EA Yılmaz, N van der Linden
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 169-189, 2018
102018
Öğrenme ve öğretimin oyunlaştırılması: çalışma ve eğitim için oyun tabanlı yöntem ve stratejiler
S SEZGİN
Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi 2 (1), 187-197, 2016
9*2016
Eğitimde Giyilebilir Teknolojiler: Fırsatlar ve Eğilimler
S Sezgin
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 405-418, 2016
9*2016
İnsan Ve Oyun: Oyunların Dünü, Bugünü, Yarını
S SEZGİN
VIII. International Congress of Educational Research, 2016
7*2016
Design Criteria for Interactive E-Books and Interactive Content Based Teaching Apps for Learners with Autism Spectrum Disorder
A Bozkurt, SS Bozkurt, H Caliskan, E Guler, GD Dincer, S Sezgin
In Proceedings of 8th International Conference of Education, Research and …, 2015
72015
Design Criteria for Digital Books for Individuals with Special Needs: Needs of Hearing Impaired, Visually Impaired and Orthopedically Handicapped Individuals
H Caliskan, A Bozkurt, GD Dincer, E Guler, S Sezgin
Proceedings of 8th International Conference on Education and New Learning …, 2016
42016
Eğitimde Oyunlaştırma Üzerine Sistematik Bir Bakış
S Sezgin
VIII.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi. Çanakkale Onsekiz Mart …, 2016
42016
Games As Futuristic Tools: Looking For An Advanced Definition
S Sezgin, TV Yüzer
10th International Conference of Education, Research and Innovation ICERI …, 2017
32017
Analysing adaptive gamification design principles for online courses
S Sezgin, TV Yüzer
Behaviour & Information Technology, 1-17, 2020
22020
BÖTE Öğretmen Adaylarının Öğretmen ve Öğretme Süreçleriyle İlgili Zihinsel İmgeleri: Makü Örneği
VGB Gülsoy, N Dulkadir, S Sezgin
Journal of Research in Education and Teaching 2 (4), 105-112, 2013
2*2013
Roles of MOOCs in Teacher Education: Examining the MOOC Experiences of Preservice Computer and Instructional Technologies Teachers about Programming
S SEZGİN
Journal of Higher Education and Science 10 (1), 166-177, 2020
1*2020
Digital Player Typologies in Gamification and Game-Based Learning: A Meta-Synthesis
S SEZGİN
Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (1), 49-68, 2020
1*2020
Çevrimiçi dersler için uyarlanabilirliğe dayalı oyunlaştırma tasarımı ilkelerinin incelenmesi
S Sezgin
Anadolu Üniversitesi, 2018
12018
The role of MOOCs in engineering education: An exploratory systematic review of peer‐reviewed literature
S Sezgin, N Sevim Cirak
Computer Applications in Engineering Education, 2020
2020
Cognitive relations in online learning: Change of cognitive presence and participation in online discussions based on cognitive style
S Sezgin
Participatory Educational Research 8 (1), 344-361, 2020
2020
Teacher Education MOOCs: Re-thinking Professional Development of Teachers According to the Experiences of Preservice Teachers and Teacher Trainers
S Sezgin
Elementary Education Online 19 (4), 2484-2502, 2020
2020
From Robo-Sapiens To Robo-Ludens: Re-Thinking Future Learning With Smart Personal Digital Playmates
S SEZGİN
Turkish Online Journal of Distance Education 21 (3), 4-17, 2020
2020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20