Seda Şakar
Seda Şakar
Verified email at hacettepe.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Matematik dersi öğretim programı geometri ve ölçme öğrenme alanları kazanımlarının düşünme becerileri açısından incelenmesi
Ş Aydın, S Şakar
EJERCongress 2020 Bildiri Kitabı, 914-920, 2020
22020
Öğrenciniz İki Kere Farklı Olabilir Mi?
Z Yazgı-Yanık, S Şakar
Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi'21, 2021
2021
Kavramsal Bir Analiz: Savant Sendromu, Yüksek İşlevli OSB, Çoklu Yetersizlik ve İki Kere Farklılık
S Şakar, M Baloğlu
Uluslararası Özel Yetenekliler Eğitimi Kongresi'21, 2021
2021
Twice Exceptional and Mentoring: A Case Study
Ş Bilgiç, S Şakar
17. ECHA Conference of The European Council for High Ability 2021, 2021
2021
İki kere farklı bireyler
S Şakar, D Saral, S Olçay
Üstün Zekalıların Eğitimi: Sistematik ve Kanıt Temelli Eğitim, 159-180, 2020
2020
Savant sendromu ve beklenmedik başarısızlık
S Şakar, MS Köksal
Üstün Zekalıların Eğitimi: Sistematik ve Kanıt Temelli Eğitim, 143-158, 2020
2020
Üstün zekalı imajının çeşitli dillerdeki görseller aracılığı ile karşılaştırmalı incelenmesi
Ş Bilgiç, S Şakar, M Bıçakçı, M Baloğlu
Yeni Türkiye 116 (2), 380-389, 2020
2020
İki kere farklılık alanındaki akademik yayınların R Studio ile bibliyometrik analizi
S Şakar, M Baloğlu
30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2020
2020
İki kere farklılık ve matematik ile ilgili çalışmaların betimsel analizi
S Şakar, Ş Bilgiç, Ş Aydın
30. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 2020
2020
Üstün zekalı öğrenciler için edebi eser araştırması
B Türkman, SN Şakar
VI. Ulusal Üstün Yeteneklilerin Eğitimi Kongresi, 2019
2019
Okul öncesi eğitimde velilerin kaynaştırmaya karşı tutumları
S Şakar, FH Adagideli
14. Ulusal Okul Öncesi Öğretmenliği Öğrenci Kongresi, 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–11