Takip et
Emrah Özakar
Emrah Özakar
Atatürk Üniversitesi Eczacılık Fakültesi
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Current overview of oral thin films
RS Özakar, E Özakar
Turkish journal of pharmaceutical sciences 18 (1), 111, 2021
192021
Effects of emulsion formulations of oleuropein isolated from ethanol extract of olive leaf in diabetic rats
AG Aggul, M Gulaboglu, M Cetin, E Ozakar, RS Ozakar, T Aydin
Anais da Academia Brasileira de Ciências 92, 2020
42020
Nifedipine-loaded polymeric nanoparticles: Preparation and in vitro characterization
E Özakar, M Çetin, O Ateş, A Hacımüftüoğlu
Pakistan Journal Of Pharmaceutical Sciences 2 (32), 547-554, 2019
12019
Different Biopolymers' Effects on the Evaluation and Characterization of Floating Tablets Prepared by Lyophilization Technique to Improve the Quality Control Parameters
R Sevinç Özakar, E Özakar
Polymer Korea 46 (2), 145-158, 2022
2022
Different Biopolymers
RS Özakar, E Özakar
폴리머 46 (2), 145-158, 2022
2022
Preparation and Characterization of Nanosuspensions of Triiodoaniline Derivative New Contrast Agent, and Investigation into Its Cytotoxicity and Contrast Properties
M Koca, R Sevinç Özakar, E Özakar, R Sade, RB Pirimoğlu, ...
Iranian Journal of Pharmaceutical Research 21 (1 (8)), 1-19, 2022
2022
품질관리 향상을 위한 다양한 생체고분자의 영향과 동결건조 부유약제의 특성 분석
RS Özakar, E Özakar
폴리머 46 (2), 2022
2022
The effects of different surfactant and organic solvent concentrations on famotidine nanosuspensions particle size and zeta potential
R Sevinç Özakar, E Özakar
World Congress on Applied Nanotechnology W-CAN 2021, 2021
2021
Dilaltından İlaçların Taşınması ve Laboratuvar Hayvanlarındaki Uygulamaları
E ÖZAKAR, RS ÖZAKAR
Laboratuvar Hayvanları Bilimi ve Uygulamaları Dergisi 1 (1), 17-25, 2021
2021
Sublingual Drug Delivery and Applications in Laboratory Animals
R Sevinç Özakar, E Özakar
Journal of Laboratory Animal Science and Practices 1 (1), 17-25, 2021
2021
SYNTHESIS OF TRIIODOANILINE, PREPARATION OF NANOSUSPENSIONS, IN VITRO CHARACTERIZATION AND INVESTIGATION OF RADIOCONTRAST PROPERTIES
K Mehmet, E ÖZAKAR, RS ÖZAKAR
Journal of Faculty of Pharmacy of Ankara University 45 (2), 264-283, 2021
2021
TRİİYODOANİLİN’İN SENTEZLENMESİ, NANOSÜSPANSİYONLARININ HAZIRLANMASI, İN VİTRO KARAKTERİZASYONU VE RADYOKONTRAST ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
M KOCA, E ÖZAKAR, RS ÖZAKAR
Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dergisi 45 (2), 264-283, 2021
2021
The effect of polymer amount and crosslinker ratio in polymeric hydrogel beads on characterization
R SEVİNÇ ÖZAKAR, E ÖZAKAR
JOURNAL OF RESEARCH IN PHARMACY 25 (5), 2021
2021
The effect of polymer amount and crosslinker ratio in polymeric hydrogel beads on characterization
RS ÖZAKAR, E ÖZAKAR
2021
Effects of Emulsion Formulations of Oleuropein Isolated from Ethanol Extract of Olive Leaf in Diabetic Rats
A Ahmet G., G Mıne, C Meltem, O Emrah, SO Rukıye, A Tuba
Annals of the Brazilian Academy of Sciences 92 (4), 1-13, 2020
2020
İndometazin İçeren Oral Dozaj Formları
E ÖZAKAR, BU HALLI, N BERGİŞADİ
TR Patent App. 2019/19,321, 2019
2019
İndometazin yüklü nanopartiküler sistemlerin hazırlanması ve in vitro, in vivo değerlendirilmesi
E Özakar
Atatürk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Farmasötik Teknoloji …, 2019
2019
İbuprofen, Psödoefedrin ve Erdostein İçeren Uzatılmış Salım Sağlayan Farmasötik Kompozisyon
A ATİLA, TÇ AKMAN, YM Emrah, R SEVİNÇ ÖZAKAR, E ÖZAKAR, ...
TR Patent App. 2018/20,975, 2018
2018
Investigating the effects of emulsion formulations of oleuropein isolated from olive leaf (Olea europaea L.) ethanol extract in diabetic rats
AG Aggul, M Gulaboglu, M Cetin, E Ozakar, RS Ozakar, T Aydin
WILEY, 2017
2017
Investigating the effect of emulsion formulations of oleuropein isolated from olive leaf (Olea europaea L.) ethanol extract in diabetic rats
AG Ağgül, M Gülaboğlu, M Çetin, E Özakar, R Sevinç Özakar, T Aydın
FEBS Journal, 326-327, 2017
2017
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20