Takip et
Sait Akbasli, (Orcid: 0000-0001-9406-8011)
Sait Akbasli, (Orcid: 0000-0001-9406-8011)
Diğer adlarSait Akbaşlı
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Key competences for lifelong learning: The case of prospective teachers (Yaşam boyu öğrenme için temel yeterlilikler: Öğretmen adayları örneği)
M Sahin, S Akbasli, T Yelken Yanpar
Educational Research and Reviews 5 (10), 545-556, 2010
2172010
The effect of reading comprehension on the performance in science and mathematics (Okuduğunu anlamanın fen ve matematik performansına etkisi)
S Akbaşlı, M Şahin, Z Yaykıran
Journal of education and practice 7 (16), 108-121, 2016
1582016
Professional Challenges Encountered by Beginning Classroom Teachers (Göreve yeni başlayan sınıf öğretmenlerinin karşılaştıkları güçlükler)
İ Korkmaz, A Saban, S Akbaşlı
Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 10 (38), 266-277, 2004
153*2004
The professional concerns of preservice teachers, (Öğretmen adaylarının mesleki kaygıları)
A Saban, İ Korkmaz, S Akbaşlı
Eurasian Journal of Educational Research 5 (17), 198-209, 2004
137*2004
The Levels of Performing the Tasks of Parent-Teacher Associations in Secondary Education Schools (Okullarındaki okul Aile Birliklerinin Görevlerini Gerçekleştirme Düzeyleri)
S Akbaşlı, Y Kavak
Selcuk University Social Sciences Institute Journal 10 (19), 1-21, 2008
127*2008
Sınıf öğretmeni adaylarının bilgisayar yeterlilik düzeylerinin ve eğitimde teknoloji kullanımına yönelik algılarının belirlenmesi
M Yılmaz, L Üredi, S Akbaşlı
International Journal of Humanities and Education 1 (1), 105-121, 2015
872015
The Views of Elementary Supervisors on Teachers' Competencies. (İlköğretim müfettişlerinin öğretmen yeterliliklerine ilişkin görüşleri),
S Akbasli
Eurasian Journal of Educational Research (EJER) 10 (39), 13-36, 2010
73*2010
Competencies of School Managers as a Leader According to Teachers' Views (Öğretmen Görüşleri Doğrultusunda Lider Okul Yöneticisinin yeterlikleri)
S Akbaşlı, O Diş
Uluslararası Liderlik Çalışmaları Dergisi: Kuram ve Uygulama 2 (2), 86-102, 2019
56*2019
Teaching in multigraded classrooms (Birleştirilmiş sınıflarda öğretim)
S Akbaşlı, Ö Pilten
Konya: Mikro Yayıncıları 1, 1-175, 1999
54*1999
Views of Teachers on the 4+4+4 Structure in the Turkish Education System (Eğitim Sistemindeki 4+4+4 Yapılanmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri)
S Akbaşlı, L Üredi
Journal of Teacher Education and Educators 3 (1), 109-136, 2014
47*2014
Evaluation of professionalisation of school administration according to the school administrator, teacher perceptions (Okul yöneticisi ve öğretmen görüşlerine göre okul …
S Akbaşlı, A Balıkçı
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 9 (2), 366-377, 2013
47*2013
An evaluation of the classroom teachers’ attitudes towards the constructivist approach according to complexity theory: A case of Mersin
S Akbaşlı, L Üredi
Chaos, Complexity and Leadership 2013 1, 419-434, 2015
39*2015
A study to developed a scale for prospective teachers' democratic tendency (Öğretmen adayı demokratik eğilim ölçeği geliştirme çalışması)
S Akbaşlı, T Yanpar Yelken, Ö Sünbül
(The International Journal of Eurasia Social Sciences) Uluslararası Avrasya …, 2010
39*2010
Distance Education Experiences of Teacher-Parents during the COVID-19 (COVID-19 Döneminde Öğretmen-Ebeveynlerin Uzaktan Eğitim Deneyimleri)
D Güvercin, AE Kesici, S Akbaşlı
Athens Journal of Education 9 (4), 593-614, 2022
382022
Management of the Learning and Teaching Process in the Classroom (Sınıfta Öğrenme ve Öğretme Sürecinin Yönetimi)
S Akbaşlı
Kuram ve Uygulamada Sınıf Yönetimi (Editör, Celal Gülşen) 1, 61-100, 2010
38*2010
The Relationship between Mobbing Behaviors Primary School Teachers Encountered and Their Motivation
S Akbaşlı, O Diş, M Durnalı
(PAU Journal of Education) Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi dergisi …, 2020
26*2020
Teachers And Computer Technology: Supervisors' Views (Eğitim denetçilerinin görüşlerine göre bilgisayar teknolojileri ve öğretmenler)
S Akbasli, SM Taskaya, A Meydan, M Sahin
International Journal of Research in Social Sciences (IJMRA) 2 (2), 113-123, 2012
26*2012
Citizenship and human rights education in the teaching of social studies course (Sosyal bilgiler öğretiminde vatandaşlık ve insan hakları eğitimi)
S Akbaşlı
Sosyal Bilgiler Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar 1, 45-83, 2009
26*2009
Adaptation of Motivational Access to Digital Technologies into Turkish: The Study of Validity and Reliability (Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe’ye …
ŞŞ Erçetin, S Akbaşlı, M Durnalı
Sakarya University Journal of Education, DOI: 10.19126/suje.431126 8 (4), 75-88, 2018
25*2018
Okul Aile Birlikleri Okullara Ne Getirdi? Neyi Değiştirdi? (What did the Parent-Teacher Associations Bring to Schools? What Changed?)
S Akbaşlı, B Tura
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi DOI: 10.26466/opus.621027 …, 2019
24*2019
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20