Follow
Abdulmuttalip Pilatin
Title
Cited by
Cited by
Year
Tüketicilerin online alışveriş alışkanlıklarının demografik özelikler bakımından incelenmesi doğu karadeniz şehirleri üzerinde bir araştırma
A Pilatin, Ö Dilek
Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (1), 11-28, 2021
182021
Takipteki Kredilerin Bankaya Özgü, Finansal ve Makroekonomik Belirleyicileri: Türkiye Örneği
H AYAYDIN, A PİLATİN, A BARUT
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi 4 (33), 169-186, 2021
172021
Bireylerin Sosyo-Ekonomik Özellikleri Kripto Varlık Satın Almalarını Etkiler Mi? Türkiye’den Kanıtlar
A Pilatin
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 13 (2), 665-678, 2022
122022
Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörlerin Analizi: Doğu Karadeniz Örneği
A Dilara, Ö Dilek, A Pilatin, AZ Bayrak
Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Elektronik Dergisi 11 (2 …, 2020
82020
Türkiye’de Katılım Bankacılığı Tercihi: Bölgesel Bir Araştırma / Participation Banking Preference in Turkey: A Regional Research
A Pilatin
MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi 11 (3), 1042-1060, 2022
72022
Investor intention, investor behavior and crypto assets in the framework of decomposed theory of planned behavior
A Pilatin, Ö Dilek
Current Psychology (SSCI) 43 (2), 1309–1324, 2024
62024
The relationship between banks’ credit quality, credit growth and social capital: evidence from Turkish banking sector
A Pilatin, H Ayaydin
Middle East Development Journal (ESCI, SCOPUS) 14 (1), 133-170, 2022
62022
Tüketicilerin Kredi Kartı Kullanımını Etkileyen Faktörler: Ordu İli Örneği
A Pilatin
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 18 (2), 1400-1426, 2021
62021
Impact of Social Capital On Economic Growth: A Meta-Analysis / Sosyal Sermayenin Ekonomik Büyüme Üzerindeki Etkisi: Bir Meta-Analiz
A Pilatin
International Journal of Economics, Business and Politics 6 (2), 216-235, 2022
42022
In The Context of Behavioral Finance, Do Investor Characteristics Affect Stock Holding Period? / Yatırımcı Özellikleri Hisse Senedini Elde Tutma Süresini Etkiler Mi?
A Pilatin
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (25 …, 2022
42022
AR-GE YATIRIMLARI PİYASA PERFORMANSINI ETKİLER Mİ? BORSA İSTANBUL (BİST) TEKNOLOJİ ENDEKSİ (XUTEK) ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
H AYAYDIN, A Pilatin, A Barut, P Fahrettin
Global Journal of Economics and Business Studies 8 (16), 64, 2020
42020
Does intellectual capital affect financial performance and non-performing loans? Evidence from the banking sector in Turkey
A Pilatin, H Ayaydın, A Barut
BDDK Bankacılık ve Finansal Piyasalar Dergisi 17 (1), 39-64, 2023
32023
Social capital measurement In Turkey: Creating An index By province
A Pilatin, H Ayaydın
Journal of Economy Culture and Society (ESCI, SCOPUS) 66 (2), 235-259, 2022
32022
COVID-19 Küresel Pandemisinin Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelere (Kobi) Etkileri: Tespitler Ve Politika Önerileri
H Ayaydın, A Pilatin
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerde (Kobi) Muhasebe ve Finans Üzerine …, 2021
32021
Beşerî Sermaye ve İnovasyon İlişkisi: Teorik Bir Perspektif
F PALA, A PİLATİN
Finansal Piyasalar Üzerine Güncel Araştırmalar, ss.205-218, 2019
32019
Customer Preference for Islamic Banks in Turkey: A Model of Planned Behavior Theory
A Pilatin, Ö Dilek
Turkish Journal of Islamic Economics (ESCI) 10 (2), 1-32, 2023
22023
2008 FİNANSAL KRİZİNİN ÖZ SERMAYE KÂRLILIKLARINA ETKİSİ: BİST’TE BİR UYGULAMA
A PiLATiN, O KARAMUSTAFA
2*2016
The effect of social capital on housing prices: panel data analysis by province in Turkey
Pilatin A., Hepşen, A., Kayran, O.
International Journal of Housing Markets and Analysis (ESCI, SCOPUS), xx-xx, 2023
1*2023
COVID-19 Sürecinin Kripto Para Yatımlarına Etkisi, 25
Ö Dilek, A Pilatin
Finans Sempozyumu Bildiri Kitabı, 185, 2022
12022
Girişimsel Pazarlama Boyutlarının İnovasyon ve Finansal Performans Üzerine Etkisi: TR90 Bölgesinde Faaliyet Gösteren KOBİ'ler Örnegi
F Pala, A Pilatin
TURAN: Stratejik Arastirmalar Merkezi 12 (47), 135-145, 2020
12020
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20