Follow
Nazife Nihal İNCE
Nazife Nihal İNCE
Assoc. Prof. at Akdeniz University
Verified email at akdeniz.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hicrî ilk dört asırda Arap dili sesbilim çalışmaları
NN İnce
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
132005
GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ŻÂD SESİ TARTIŞMALARI
NN İNCE
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 30 (30), 165-180, 2011
62011
Arap Dili İlimleri İle Tecvit Arasındaki Münasebet
NN İnce
İlâhiyât Yayınları, Ankara, 2018
52018
Arap Dili Fonetiğinde Bazı Kavramların Yansıttığı ‘Ses Üretiminde Süre’Olgusu Üzerine Bir Deneme
NN İnce
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 20 (1), 117-146, 2016
42016
İzlak Bir Artikülasyon Konusu Mudur?
İ Nazife
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 19 (2), 171-205, 2015
42015
Teşekkül Öncesi Dönem Belâgat Akımları: Cahiz Örneği
NN İnce
Cumhuriyet İlahiyat Dergisi 23 (2), 911-928, 2019
32019
Harflerin Oluşum Sebepleri
NN İnce, İ Sina
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29 (29), 324 - 339, 2010
32010
Miftāḥu'l-ʿulūm'un Dil İlimleri Tasnifine Etkisi
NN İnce
The Journal of Social Science 2 (4), 207-221, 2018
22018
HARFLERİN OLUŞUM SEBEPLERİ
E İbn Sina, NN İNCE
Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 29 (29), 324-339, 2010
22010
Tecvid İlmi Terminolojisi: Klasik Tanımların İzinde Fonetik Bulguların Desteğiyle
NN İNCE
Tarihten Günümüze Kıraat İlmi, 469-486, 2021
1*2021
Tertîbu’l-ulûm ve Kevâkib-i Seb’a’daki Öğrenim Kademeleri Benzerliği Üzerine
NN İNCE, A Rıfat
Turkish Academic Research Review 4 (4), 505-519, 2019
12019
The Extent of Correspondence Between Curriculum and Science Classifications in the Ottoman State (16th to 19th Centuries)
NN İnce
PEOPLE: International Journal of Social Sciences 4 (1), 153-164, 2018
12018
Ham Ses Düşüncesi ve Arap Dili Ses Çalışmalarına Etkisi
ĞK El-Hamed, NN İnce
Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 18 (2), 413-462, 2015
12015
Basit Dilbilgisi Kurallarıyla İʿrâb Yapılabilir mi: İʿrâbu'l-Avâmili'l-miʾe Üzerine Bir İnceleme
NN İnce
Tasavvur/Tekirdağ İlahiyat Dergisi 9 (2), 1209-1238, 2023
2023
Basit Dilbilgisi Kurallarıyla İ'rab Yapılabilir mi: İ'rabu'l-Avâmili'l-mi'e Üzerine Bir İnceleme.
NN İnce
Tasavvur: Tekirdag Theology Journal/Tekirdag Ilahiyat Dergisi 9 (2), 2023
2023
Teşbih Beyân İlminin Neresindedir: Klasik Yaklaşım Üzerine Bir İnceleme
NN İnce
Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (SAUIFD) 24 (46), 505-525, 2022
2022
KLASİK ARAP DİLBİLİMİNDE FONETİK-FONOLOJİ AYRIMI ÜZERİNE: CEMHERETU’L-LUĞA ÖRNEĞİ
NN İNCE
LANGUAGE AND AWARENESS, 101, 2021
2021
Arap Dilbilgisinde Mantığın Payı: İsnad Kavramı Özelinde Bir İnceleme
NN İnce
Dil ve Kültür Bağlamında Güncel Araştırmalar, 3-11, 2020
2020
Elfâz-ı Küfür Literatürü ve Söz Fiilleri Teorisi: Şehzade Korkut’un Hâfizu’l-insân an lâfizi’l-imân Risalesi Örneği
NN İnce, R Atay
Şehzade Korkut Kitabı, 511-531, 2020
2020
Sachaqlizādah al-Maráshīs contributions to the development of tajweed science through his book, Juhd al-Muqill and the possibility of using it as a'ModelTextbook'
N İnce
Islamic Quarterly 63 (4), 2019
2019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20