Follow
SAADET MAYDAER
SAADET MAYDAER
Bursa Uludağ Üniversitesi
Verified email at uludag.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Klâsik Dönem Osmanlı Toplumunda Boşanma (Bursa Şer’iyye Sicillerine Göre)
S Maydaer
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (1), 299-320, 2007
792007
Osmanlı klâsik döneminde kadınların servet edinme yolları (Bursa örneği)
S Maydaer
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 15 (2), 30-46, 2006
542006
Osmanlı klasik döneminde Bursa'da bir semt Hisar
S Maydaer
Emin Yayınları, 2009
242009
Klâsik dönemde Bursa'da bir semt: Hisar
S Maydaer
PQDT-Global, 2008
172008
XVI. Yüzyılda Bir Osmanlı Müderrisi: Mevlana Muslihuddin Efendi ve Mirası
S Maydaer
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 20 (1), 117-155, 2011
162011
XVII. Yüzyılda Bursa’da Emekli Bir Kadı: Baldırzade Oğlu Derviş Mehmet Efendi ve Serveti
S Maydaer
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 17 (2), 569-592, 2008
152008
XVI. yüzyılda Bursa kadınları
S Maydaer
Emin Yayınları, 2010
122010
Şer'Iyye Sicillerine göre Bursa'Da kadın (1575-1600)
S Maydaer
PQDT-Global, 2002
122002
Osmanlı Toplumunda Vakıf Kuran Kadınlar ve Mal Varlıklarının Kaynakları
S Maydaer
Vakıf Kuran Kadınlar, 143-157, 2019
92019
XV. Yüzyılda Bursa’da Hayırsever Bir Çift: Hoca Ece ve Ayşe Hatun’un Vakıfları
S Maydaer
Uludağ Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi 18 (1), 495-508, 2009
62009
Seyyid Hüseyin Erzincanî Vakfı
S Maydaer
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 16 (2), 287-308, 2007
42007
Molla Fenârî’nin Bursa’daki Vakıfları
S Maydaer
Uluslararası Molla Fenârî Sempozyumu (4-6 Aralık 2009 Bursa)–Bildiriler …, 2010
32010
Women's Appearance in Court: The Case of Bursa Province in the 16th Century in Ottoman Empire
S Maydaer
The Islamic quarterly 53 (2), 181-194, 2009
32009
Osmanlı hanedan ailesine mensup hanımların vakıflarında Ramazan ayına yönelik hizmetler
S Maydaer
Vakıflar Dergisi, 21-32, 2021
22021
XVI. yüzyılda Bursa'da asayiş
S Maydaer
Emin Yayınları, 2016
22016
Bursa’da Ehl-i Fesâd Suhte Tâifesinin Kurbanı Bir Seyyid: Emir Gazi
S Maydaer
Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 31 (1), 319-343, 2022
12022
XVII. Yüzyılda Bursa Nakîbü’l-Eşrâf Kâim-i Makâmı Seyyid Cafer Paşa ve Ailesi
S Maydaer
Uludağ İlahiyat Dergisi 32 (2), 223-250, 2023
2023
Yıldırım’ın Validesi Gülçiçek Hatun’un Vakfiyesi ve Vakıflarında Yaşanan Değişimler
S MAYDAER
İstem, 379-398, 2022
2022
Üç Padişah Dönemine Tanıklık Eden Âlim, Şâir, Mutasavvıf Rızâî Mahmud Baba Efendi’nin Vakıfları
S MAYDAER
Vakıflar Dergisi, 43-66, 2022
2022
Tanners of Bursa in Sixteenth and Seventeenth Centuries
S Maydaer
Ilahiyat Studies 5 (1), 59-78, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20