Rabia Meryem Yılmaz
Rabia Meryem Yılmaz
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Educational magic toys developed with augmented reality technology for early childhood education
RM Yilmaz
Computers in human behavior 54, 240-248, 2016
2462016
Augmented reality for learning English: Achievement, attitude and cognitive load levels of students.
S Küçük, RM Yýlmaz, Y Göktaþ
Education & Science/Egitim ve Bilim 39 (176), 2014
112*2014
Are augmented reality picture books magic or real for preschool children aged five to six?
RM Yilmaz, S Kucuk, Y Goktas
British Journal of Educational Technology 48 (3), 824-841, 2017
862017
3D virtual learning environments in education: A meta-review
I Reisoğlu, B Topu, R Yılmaz, TK Yılmaz, Y Göktaş
Asia Pacific Education Review 18 (1), 81-100, 2017
682017
Research trends in the use of augmented reality in science education: Content and bibliometric mapping analysis
F Arici, P Yildirim, Ş Caliklar, RM Yilmaz
Computers & Education 142, 103647, 2019
602019
Educational technology research trends from 2002 to 2014
O Baydas, S Kucuk, RM Yilmaz, M Aydemir, Y Goktas
Scientometrics 105 (1), 709-725, 2015
562015
Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Küçük, R Yılmaz, Ö Baydaş, Y Göktaş
Eğitim ve Bilim 39 (176), 2014
53*2014
Using augmented reality technology in storytelling activities: examining elementary students’ narrative skill and creativity
RM Yilmaz, Y Goktas
Virtual Reality 21 (2), 75-89, 2017
512017
An examination of undergraduates’ metacognitive strategies in pre-class asynchronous activity in a flipped classroom
RM Yilmaz, O Baydas
Educational Technology Research and Development 65 (6), 1547-1567, 2017
412017
The effect of Augmented Reality Technology on middle school students' achievements and attitudes towards science education
D Sahin, RM Yilmaz
Computers & Education 144, 103710, 2020
362020
An examination of interactions in a three-dimensional virtual world
RM Yilmaz, O Baydas, T Karakus, Y Goktas
Computers & Education 88, 256-267, 2015
352015
Augmented reality trends in education between 2016 and 2017 years
RM Yilmaz
State of the art virtual reality and augmented reality knowhow 81, 97, 2018
322018
Effect of augmented reality applications on secondary school students' reading comprehension and learning permanency
H Bursali, RM Yilmaz
Computers in Human Behavior 95, 126-135, 2019
302019
Pre‐service teachers’ intention to adopt mobile learning: A motivational model
O Baydas, RM Yilmaz
British Journal of Educational Technology 49 (1), 137-152, 2018
272018
Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle 3 boyutlu hikaye canlandırmanın hikaye kurgulama becerisine ve yaratıcılığa etkisi
MR Yılmaz
Yayımlanmamış Doktora Tezi. Erzurum, Atatürk Üniversitesi, 2014
262014
Retention and flow under guided and unguided learning experience in 3D virtual worlds
O Baydas, T Karakus, FB Topu, R Yilmaz, ME Ozturk, Y Goktas
Computers in Human Behavior 44, 96-102, 2015
232015
Social presence and motivation in a three-dimensional virtual world: An explanatory study
RM Yilmaz, FB Topu, Y Goktas, M Coban
Australasian Journal of Educational Technology 29 (6), 2013
192013
İlköğretim Öğrencilerinin 3 Boyutlu Sanal Öğrenme Ortamlarına Yönelik Tutumları: Second Life Örneği
Y YILMAZ Rabia M., KARAMAN, Asiye, KARAKUŞ, Türkan, GÖKTAŞ
Ege Eğitim Dergisi, 2014
182014
Üç boyutlu sanal dünyalardaki tasarim ögelerinin motivasyon boyutlari açisindan incelenmesi
I Reisoglu, R Yilmaz, M Çoban, FB Topu, T Karkus, Y Göktas
Pegem Egitim ve Ogretim Dergisi= Pegem Journal of Education and Instruction …, 2015
152015
Çevrimiçi öğrenmede etkileşim ortamının ve üstbilişsel rehberliğin akademik başarı, üstbilişsel farkındalık ve işlemsel uzaklığa etkisi
R Yılmaz
Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Ankara, 2014
142014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20