Follow
Rabia Meryem Yılmaz
Rabia Meryem Yılmaz
Verified email at atauni.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Educational magic toys developed with augmented reality technology for early childhood education
RM Yilmaz
Computers in human behavior 54, 240-248, 2016
3112016
Augmented reality for learning English: Achievement, attitude and cognitive load levels of students.
S Küçük, RM Yýlmaz, Y Göktaþ
Education & Science/Egitim Ve Bilim 39 (176), 2014
154*2014
Research trends in the use of augmented reality in science education: Content and bibliometric mapping analysis
F Arici, P Yildirim, Ş Caliklar, RM Yilmaz
Computers & Education 142, 103647, 2019
1502019
The effect of Augmented Reality Technology on middle school students' achievements and attitudes towards science education
D Sahin, RM Yilmaz
Computers & Education 144, 103710, 2020
1292020
Are augmented reality picture books magic or real for preschool children aged five to six?
RM Yilmaz, S Kucuk, Y Goktas
British Journal of Educational Technology 48 (3), 824-841, 2017
1242017
3D virtual learning environments in education: a meta-review
I Reisoğlu, B Topu, R Yılmaz, T Karakuş Yılmaz, Y Göktaş
Asia Pacific Education Review 18 (1), 81-100, 2017
982017
Using augmented reality technology in storytelling activities: examining elementary students’ narrative skill and creativity
RM Yilmaz, Y Goktas
Virtual Reality 21 (2), 75-89, 2017
902017
Ortaokullarda artırılmış gerçeklik uygulamaları tutum ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
S Küçük, R Yılmaz, Ö Baydaş, Y Göktaş
Eğitim ve Bilim 39 (176), 2014
81*2014
Effect of augmented reality applications on secondary school students' reading comprehension and learning permanency
H Bursali, RM Yilmaz
Computers in Human Behavior 95, 126-135, 2019
762019
Educational technology research trends from 2002 to 2014
O Baydas, S Kucuk, RM Yilmaz, M Aydemir, Y Goktas
Scientometrics 105 (1), 709-725, 2015
732015
An examination of undergraduates’ metacognitive strategies in pre-class asynchronous activity in a flipped classroom
RM Yilmaz, O Baydas
Educational Technology Research and Development 65 (6), 1547-1567, 2017
702017
Augmented reality trends in education between 2016 and 2017 years
RM Yilmaz
State of the art virtual reality and augmented reality knowhow 81, 97, 2018
492018
Artırılmış gerçeklik teknolojisiyle 3 boyutlu hikâye canlandırmanın hikâye kurgulama becerisine ve yaratıcılığa etkisi
RM Yılmaz
Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü …, 2014
422014
An examination of interactions in a three-dimensional virtual world
RM Yilmaz, O Baydas, T Karakus, Y Goktas
Computers & Education 88, 256-267, 2015
412015
Pre‐service teachers’ intention to adopt mobile learning: A motivational model
O Baydas, RM Yilmaz
British Journal of Educational Technology 49 (1), 137-152, 2018
402018
An examination of the studies on foreign language teaching in pre-school education: A bibliometric mapping analysis
RM Yilmaz, FB Topu, A Takkaç Tulgar
Computer Assisted Language Learning, 1-24, 2019
302019
Retention and flow under guided and unguided learning experience in 3D virtual worlds
O Baydas, T Karakus, FB Topu, R Yilmaz, ME Ozturk, Y Goktas
Computers in Human Behavior 44, 96-102, 2015
302015
A model for augmented reality immersion experiences of university students studying in science education
R Salar, F Arici, S Caliklar, RM Yilmaz
Journal of Science Education and Technology 29 (2), 257-271, 2020
292020
Social presence and motivation in a three-dimensional virtual world: An explanatory study
RM Yilmaz, FB Topu, Y Goktas, M Coban
Australasian Journal of Educational Technology 29 (6), 2013
292013
Using augmented reality technology in education
RM Yılmaz, Y Göktaş
Cukurova University Faculty of Education Journal 47 (2), 510-537, 2018
192018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20