Follow
Prof. Dr. Sedat Bostan (PhD)
Prof. Dr. Sedat Bostan (PhD)
KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY, Healthcare Management Department
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of COVID-19 pandemic on the Turkish society
S Bostan, R Erdem, YE Öztürk, T Kılıç, A Yılmaz
Electron Journal General Medicine 17 (6), 0
286*
Assessments of anxiety levels and working conditions of health employees working in COVİD-19 pandemic hospitals
S Bostan, M Akbolat, A Kaya, M Ozata, D Gunes
MODESTUM LTD, 2020
1002020
Patient (customer) expectations in hospitals
S Bostan, T Acuner, G Yilmaz
Health policy 82 (1), 62-70, 2007
852007
Sağlık çalışanlarının hasta haklarına yönelik tutumlarının araştırılması: Farabi Hastanesi örneği
S Bostan
Hacettepe Saglik Idaresi Dergisi 10 (1), 1-18, 2007
58*2007
Hekimler hasta haklarını ne kadar biliyorlar? Bir tıp fakültesindeki asistan ve intern hekimlerin bilgi düzeyleri
SB Murat Topbaş, Tevfik Özlü, Gamze Çan
Türkiye Klinikleri J Med Ethics 13, 81-85, 2005
48*2005
Sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarının hastane hizmetleri üzerindeki değişim etkisi: sağlık çalışanlarının görüşleri
F Çiftçi, S Bostan
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2), 1-8, 2016
402016
Hemşirelerin yönetsel hizmetleri ve çalışma ortamlarını değerlendirmesi-bir üniversite hastanesi örneği
S Bostan, A Kose
Clinical and Experimental Health Sciences 1 (3), 178, 2011
362011
Hasta odaklı sağlık hizmeti sunumu
S Bostan
Sağlık Hakkı Dergisi 1 (1), 22, 2006
342006
The effects of Covid-19 pandemic on syrian refugees in Turkey: the Case of Kilis
F Budak, S Bostan
Social Work in Public Health 35 (7), 579-589, 2020
332020
SAĞLIK BAKANLIĞI 184 SABİM HATTINA YAPILAN ŞİKÂYETLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
S Bostan, T Kılıç, F Çiftçi
Global Journal of Economics and Business Studies 3 (5), 32-40, 2014
332014
Hasta hakları ihlallerinin nedenleri
S Bostan
İbni Sina Tıp Dergisi 10 (2-3), 65-72, 2005
322005
A new approach to the organizational justice concept: The collective level of justice perceptions
T Kılıç, S Bostan, W Grabowski
International Journal of Health Sciences 3 (1), 157-175, 2015
292015
Hastane işletmelerinde müşteri (hasta) beklentileri araştırması
S Bostan, T Acuner, G Yılmaz
Sağlık ve Hastane Yönetimi 2, 186-194, 2005
272005
SAĞLIK TURİSTLERİNİN MEDİKAL DESTİNASYON SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER.
S BOSTAN, B YALÇIN
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
222016
EUROPEP aile hekimliği memnuniyeti ölçeğine göre Gümüşhane aile hekimliği memnuniyet araştırması
S Bostan, K Havvatoğlu
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (4), 1067-1078, 2014
202014
Sağlıkta dönüşüm programının hastane işletmeleri üzerindeki değişim etkisi (yönetici perspektifi)
S Bostan
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Doktora tezi …, 2009
192009
Sağlıkta Dönüflüm Programının Hastaneler Üzerindeki Değişim Etkisi: Hastane Yöneticilerinin Görüflleri.
S Bostan, T Kılıç, T Acuner
TISK Academy/TISK Akademi 7 (14), 2012
172012
Research hotspots, trends and opportunities on the metaverse in health education: a bibliometric analysis
G Agac, F Sevim, O Celik, S Bostan, R Erdem, YI Yalcin
Library Hi Tech, 2023
142023
Example of Lean management in the health sector; e-prescription application
T Kılıç, S Bostan, G Şahin
International journal of health management and tourism 1 (1), 29-40, 2016
142016
What has the Health Transformation Program in Turkey changed for patients?
S Bostan
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 16 (2), 91-103, 2013
142013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20