Follow
Prof. Dr. Sedat Bostan (PhD)
Prof. Dr. Sedat Bostan (PhD)
KARADENIZ TECHNICAL UNIVERSITY, Healthcare Management Department
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
The effect of COVID-19 pandemic on the Turkish society
S Bostan, R Erdem, YE Öztürk, T Kılıç, A Yılmaz
Electron Journal General Medicine 17 (6), 0
279*
Assessments of anxiety levels and working conditions of health employees working in COVİD-19 pandemic hospitals
S Bostan, M Akbolat, A Kaya, M Ozata, D Gunes
MODESTUM LTD, 2020
1042020
Patient (customer) expectations in hospitals
S Bostan, T Acuner, G Yilmaz
Health policy 82 (1), 62-70, 2007
852007
Sağlık çalışanlarının hasta haklarına yönelik tutumlarının araştırılması: Farabi Hastanesi örneği
S Bostan
Hacettepe Saglik Idaresi Dergisi 10 (1), 1-18, 2007
59*2007
Hekimler hasta haklarını ne kadar biliyorlar? Bir tıp fakültesindeki asistan ve intern hekimlerin bilgi düzeyleri
SB Murat Topbaş, Tevfik Özlü, Gamze Çan
Türkiye Klinikleri J Med Ethics 13, 81-85, 2005
47*2005
Sağlıkta dönüşüm programı uygulamalarının hastane hizmetleri üzerindeki değişim etkisi: sağlık çalışanlarının görüşleri
F Çiftçi, S Bostan
Süleyman Demirel Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 7 (2), 1-8, 2016
412016
Hemşirelerin yönetsel hizmetleri ve çalışma ortamlarını değerlendirmesi-bir üniversite hastanesi örneği
S Bostan, A Kose
Clinical and Experimental Health Sciences 1 (3), 178, 2011
372011
Hasta hakları ihlallerinin nedenleri
S Bostan
İbni Sina Tıp Dergisi 10 (2-3), 65-72, 2005
342005
The effects of Covid-19 pandemic on syrian refugees in Turkey: the Case of Kilis
F Budak, S Bostan
Social work in public health 35 (7), 579-589, 2020
322020
SAĞLIK BAKANLIĞI 184 SABİM HATTINA YAPILAN ŞİKÂYETLERİN KARŞILAŞTIRMALI ANALİZİ
S Bostan, T Kılıç, F Çiftçi
Global Journal of Economics and Business Studies 3 (5), 32-40, 2014
322014
Hasta odaklı sağlık hizmeti sunumu
S Bostan
Sağlık Hakkı Dergisi 1 (1), 22, 2006
302006
A new approach to the organizational justice concept: The collective level of justice perceptions
T Kılıç, S Bostan, W Grabowski
International Journal of Health Sciences 3 (1), 157-175, 2015
292015
Hastane işletmelerinde müşteri (hasta) beklentileri araştırması
S Bostan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
262005
SAĞLIK TURİSTLERİNİN MEDİKAL DESTİNASYON SEÇİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER.
S BOSTAN, B YALÇIN
Journal of International Social Research 9 (43), 2016
242016
Sağlıkta Dönüflüm Programının Hastaneler Üzerindeki Değişim Etkisi: Hastane Yöneticilerinin Görüflleri.
S Bostan, T Kılıç, T Acuner
TISK Academy/TISK Akademi 7 (14), 2012
222012
EUROPEP aile hekimliği memnuniyeti ölçeğine göre Gümüşhane aile hekimliği memnuniyet araştırması
S BOSTAN, K HAVVATOĞLU
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (4), 1067-1078, 2014
192014
Sağlıkta dönüşüm programının hastane işletmeleri üzerindeki değişim etkisi (yönetici perspektifi)
S Bostan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009
182009
Example of Lean management in the health sector; e-prescription application
T Kılıç, S Bostan, G Şahin
International journal of health management and tourism 1 (1), 29-40, 2016
142016
Mental disorders among pregnant women during the COVID-19 pandemic. A cross-sectional study
DD Keskin, S Keskin, S Bostan
Sao Paulo Medical Journal 140, 87-93, 2021
132021
Effect of COVID‐19 pandemic on anxiety depression and intention to go to hospital in chronic patients
Y Kaya, S Bostan, A Kaya, Ö Karaman, A Karataş, S Dereli
International Journal of Clinical Practice 75 (7), e14219, 2021
132021
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20