Takip et
Suat Kolukirik
Suat Kolukirik
akdeniz.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Mülteci ve sığınmacı olgusunun medyadaki görünümü: Medya politiği üzerine bir değerlendirme
S Kolukırık
Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (1), 1-20, 2009
1012009
Dünden bugüne çingeneler: kültür, kimlik, dil, tarih
S Kolukırık
Ozan Yayıncılık Limited, 2009
722009
ULUSLARARASI GÖÇ VE TÜRKİYE: YEREL UYGULAMALAR VE GÖRÜNÜMLER.
S KOLUKIRIK
Journal of World of Turks/Zeitschrift für die Welt der Türken 6 (2), 2014
692014
Sürgün, toplumsal hafıza ve kültürel göç: ABD’deki Ahıska Türkleri üzerine bir araştırma
S Kolukırık
Bilig 59, 167-190, 2011
632011
Türkiye’de Rom, Dom ve Lom gruplarının görünümü
S KOLUKIRIK
Hacettepe Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları (HÜTAD), 145-154, 2008
612008
Bulgaristan’dan göç eden Türk göçmenlerin dayanışma ve örgütlenme biçimleri: İzmir örneği
S Kolukırık
CÜ Sosyal Bilimler Dergisi 30 (1), 1-13, 2006
522006
Sosyolojik perspektiften Türk (iye) çingeneleri: İzmir çingeneleri üzerine bir araştırma
S Kolukırık
Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi 3 (1), 1-24, 2006
512006
TÜRK TOPLUMUNDA ÇİNGENE İMGESİ VE ÖNYARGISI
S Kolukırık, TTÇ İmgesi
46*
Türk Medyasında Deprem Algısı: Marmara Depremi Örneği
S Kolukirik, M Tuna
Electronic Journal of Social Sciences 8 (28), 2009
39*2009
Turkey's Roma: Political participation and organization
S Kolukirik, Ş Toktaş
Middle Eastern Studies 43 (5), 761-777, 2007
382007
Aramızdaki yabancı: Çingeneler.[Yayınlanmamış doktora tezi]
S Kolukırık
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004
37*2004
Türk Modernleme Sürecinde Merkezin Dönüşümü: Yerelden Küresele Yeni Kimlik Arayışları
S KOLUKIRIK
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi …, 2008
342008
Refugees and asylum seekers in Turkey: Sociological aspects of an international migration movement
S Kolukirik, HH Aygül
Journal of Muslim Minority Affairs 29 (1), 69-82, 2009
262009
Mekân, kültür ve kimlik: Isparta Tahtacılarında mekânın sosyal anlamı
S KOLUKIRIK
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 2 (2), 87-100, 2010
212010
Farklı dini gruplarda kirvelik geleneği: Sanal akrabalığın dönüşümü üzerine bir araştırma
S KOLUKIRIK, İH Saraç
Zeitschrift für die Welt der Türken/Journal of World of Turks 2 (1), 217-232, 2010
202010
The perception of Gypsies in Turkish society
S Kolukirik
Roma Rights Quarterly, 31-36, 2007
192007
Yeryüzünün yabancıları çingeneler
S Kolukırık
Simurg, 2008
142008
Dünden Bugüne Çingeneler, Ozan Yayıncılık
S KOLUKIRIK
Ġstanbul, 2009
132009
Madun ve hakim: Çingene/Roman kimliğinin toplumsal eleştirisi
S Kolukırık
Yeryüzünün Yabancıları, Çingeneler, 44, 2007
132007
Geçmişin aynasında Lozan Çingeneleri: Göç, hatıra ve deneyimler
S Kolukırık
Hacettepe Üniversitesi Sosyolojik Araştırmalar E-Dergisi 95, 1-12, 2006
132006
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20