S. Sadi SEFEROGLU
S. Sadi SEFEROGLU
Professor of Instructional Technology, Hacettepe University, Ankara, Turkey
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim
SS Seferoğlu
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim 58, 40-45, 2004
5162004
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme
Ö Demirel, SS Seferoğlu, E Yağcı
Pegem A Yayıncılık, 2004
4822004
Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi
H Kayaduman, M Sırakaya, SS Seferoğlu
Akademik bilişim 11, 123-129, 2011
2762011
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
SS Seferoğlu
Pegem A Yayıncılık, 2006
2742006
Eleştirel düşünme ve öğretimi
SS SEFEROĞLU, C AKBIYIK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 193-200, 2006
2672006
ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve AKADEMİK BAŞARI
C AKBIYIK, SS SEFEROĞLU
2012002
Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik bilişim 2 (4), 1-9, 2011
1942011
İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma
SS Seferoğlu, C Akbıyık
Eğitim Araştırmaları Dergisi 19 (2), 89-101, 2005
1702005
Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması
G Sert, M Kurtoğlu, A Akıncı, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 1 (3), 1-8, 2012
1612012
Bir teknoloji politikası olarak Fatih Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması
A Akıncı, M Kurtoğlu, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 3 (1), 1-10, 2012
1152012
Çocukların internet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2, 1-8, 2011
1152011
Sınıf öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleriyle ilgili görüşleri beklentileri ve önerileri
S Seferoğlu
1112001
İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları
SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2, 11-13, 2009
922009
Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme
E Akgün, EO Yılmaz, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 115-122, 2011
902011
Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri
SS SEFEROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (26), 2004
892004
Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri
HG Bilgiç, D Duman, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 1-7, 2011
842011
İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: Eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar.
SS SEFEROĞLU
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2007
832007
Öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde yeni yaklaşımlar
S SEFEROĞLU
782004
Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi
Z Sayın, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim Konferansı 2016, 3-5, 2016
772016
Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
SS Seferoğlu, H Yıldız, ÜA Yücel
Eğitim ve Bilim 39 (174), 2014
752014
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20