S. Sadi SEFEROGLU
S. Sadi SEFEROGLU
Professor of Instructional Technology, Hacettepe University, Ankara, Turkey
hacettepe.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme
Ö Demirel, SS Seferoğlu, E Yağcı
Pegem A Yayıncılık, 2002
5552002
Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim
SS Seferoğlu
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim 58, 40-45, 2004
4892004
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
SS Seferoğlu
Pegem A Yayıncılık, 2006
3102006
Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi
H Kayaduman, M Sırakaya, SS Seferoğlu
Akademik bilişim 11, 123-129, 2011
3002011
Eleştirel düşünme ve öğretimi
SS SEFEROĞLU, C AKBIYIK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 193-200, 2006
2962006
Eleştirel düşünme eğilimleri ve akademik başarı.
SS SEFEROGLU
2152002
Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik bilişim 2 (4), 1-9, 2011
2122011
İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma
SS Seferoğlu, C Akbıyık
Eğitim Araştırmaları Dergisi 19 (2), 89-101, 2005
1822005
Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması
G Sert, M Kurtoğlu, A Akıncı, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 1 (3), 1-8, 2012
1782012
Bir teknoloji politikası olarak Fatih Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması
A Akıncı, M Kurtoğlu, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 3 (1), 1-10, 2012
1292012
Sınıf öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleriyle ilgili görüşleri beklentileri ve önerileri
S Seferoğlu
1212001
Çocukların internet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 2011
1202011
İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları
SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2, 11-13, 2009
992009
Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme
E Akgün, EO Yılmaz, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 115-122, 2011
972011
Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi
Z Sayın, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim Konferansı 2016, 3-5, 2016
962016
Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri
SS SEFEROĞLU
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (26), 2004
962004
Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri
HG Bilgiç, D Duman, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 1-7, 2011
952011
İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: Eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar.
SS SEFEROĞLU
Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 2007
892007
Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
SS Seferoğlu, H Yıldız, ÜA Yücel
Eğitim ve Bilim 39 (174), 2014
832014
Öğretmenlerin hizmet içi eğitiminde yeni yaklaşımlar
S SEFEROĞLU
802004
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20