Follow
S. Sadi SEFEROGLU
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme
Ö Demirel, SS Seferoğlu, E Yağcı
Pegem A Yayıncılık, 2004
8862004
Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim
SS Seferoğlu
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim 58 (1), 40-45, 2004
7762004
Eleştirel düşünme ve öğretimi
SS SEFEROĞLU, C AKBIYIK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 193-200, 2006
5522006
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
SS Seferoğlu
Pegem A Yayıncılık, 2006
4972006
Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi
H Kayaduman, M Sırakaya, SS Seferoğlu
Akademik bilişim 11, 123-129, 2011
4292011
ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve AKADEMİK BAŞARI
C AKBIYIK, SS Seferoğlu
3872002
Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik bilişim 2 (4), 1-9, 2011
3702011
Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması
G Sert, M Kurtoğlu, A Akıncı, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 1 (3), 1-8, 2012
2562012
Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi
Z Sayın, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim Konferansı 2016, 3-5, 2016
2552016
İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma
SS Seferoğlu, C Akbıyık
Eğitim Araştırmaları Dergisi 19 (2), 89-101, 2005
2412005
Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri
HG Bilgiç, D Duman, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 1-7, 2011
2402011
Sınıf öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleriyle ilgili görüşleri beklentileri ve önerileri
S Seferoğlu
Milli Eğitim Dergisi, 2001
1912001
Çocukların internet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 645-652, 2011
1872011
Bir teknoloji politikası olarak Fatih Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması
A Akıncı, M Kurtoğlu, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 3 (1), 1-10, 2012
1692012
İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları
SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2, 11-13, 2009
1602009
Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme
E Akgün, EO Yılmaz, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 115-122, 2011
1542011
Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
SS Seferoğlu, H Yıldız, ÜA Yücel
Eğitim ve Bilim 39 (174), 2014
1482014
Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri
SS Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (26), 2004
1462004
İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: Eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar
SS Seferoğlu
Eurasian Journal of Educational Research 29 (1), 99-111, 2007
1322007
Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler
Ü Avcı, SS Seferoğlu
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 9, 13-26, 2011
1302011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20