Follow
S. Sadi SEFEROGLU
Title
Cited by
Cited by
Year
Öğretim teknolojileri ve materyal geliştirme
Ö Demirel, SS Seferoğlu, E Yağcı
Pegem A Yayıncılık, 2002
8142002
Öğretmen yeterlilikleri ve mesleki gelişim
SS Seferoğlu
Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim 58 (1), 40-45, 2004
7852004
Eleştirel düşünme ve öğretimi
SS SEFEROĞLU, C AKBIYIK
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 30 (30), 193-200, 2006
5402006
Öğretim teknolojileri ve materyal tasarımı
SS Seferoğlu
Pegem A Yayıncılık, 2006
4942006
Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi
H Kayaduman, M Sırakaya, SS Seferoğlu
Akademik bilişim 11, 123-129, 2011
4262011
ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMLERİ ve AKADEMİK BAŞARI
C AKBIYIK, SS Seferoğlu
3892002
Türk eğitim sistemi ve PISA sonuçları
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik bilişim 2 (4), 1-9, 2011
3602011
Öğretmenlerin teknoloji kullanma durumlarını inceleyen araştırmalara bir bakış: Bir içerik analizi çalışması
G Sert, M Kurtoğlu, A Akıncı, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 1 (3), 1-8, 2012
2512012
Yeni bir 21. yüzyıl becerisi olarak kodlama eğitimi ve kodlamanın eğitim politikalarına etkisi
Z Sayın, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim Konferansı 2016, 3-5, 2016
2462016
İlköğretim öğretmenlerinin bilgisayara yönelik öz-yeterlik algıları üzerine bir çalışma
SS Seferoğlu, C Akbıyık
Eğitim Araştırmaları Dergisi 19 (2), 89-101, 2005
2402005
Dijital yerlilerin özellikleri ve çevrim içi ortamların tasarlanmasındaki etkileri
HG Bilgiç, D Duman, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 1-7, 2011
2262011
Çocukların internet kullanımları ve onları bekleyen çevrim-içi riskler
FK Çelen, A Çelik, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 645-652, 2011
1922011
Sınıf öğretmenlerinin kendi mesleki gelişimleriyle ilgili görüşleri beklentileri ve önerileri
S Seferoğlu
Milli Eğitim Dergisi, 2001
1922001
Bir teknoloji politikası olarak Fatih Projesinin başarılı olması için yapılması gerekenler: Bir durum analizi çalışması
A Akıncı, M Kurtoğlu, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 3 (1), 1-10, 2012
1752012
İlköğretim okullarında teknoloji kullanımı ve yöneticilerin bakış açıları
SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2, 11-13, 2009
1602009
Öğretmenlerde tükenmişlik: Tükenmişliğin göstergeleri ve bu göstergelerin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi
SS Seferoğlu, H Yıldız, ÜA Yücel
Eğitim ve Bilim 39 (174), 2014
1532014
Vizyon 2023 strateji belgesi ve fırsatları artırma ve teknolojiyi iyileştirme hareketi (FATİH) projesi: Karşılaştırmalı bir inceleme
E Akgün, EO Yılmaz, SS Seferoğlu
Akademik Bilişim 2 (4), 115-122, 2011
1482011
Öğretmen adaylarının öğretmen yeterlilikleri açısından kendilerini değerlendirmeleri
SS Seferoğlu
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 26 (26), 2004
1462004
İlköğretim bilgisayar dersi öğretim programı: Eleştirel bir bakış ve uygulamada yaşanan sorunlar
SS Seferoğlu
Eurasian Journal of Educational Research 29 (1), 99-111, 2007
1322007
Bilgi toplumunda öğretmenin tükenmişliği: Teknoloji kullanımı ve tükenmişliği önlemeye yönelik alınabilecek önlemler
Ü Avcı, SS Seferoğlu
Akdeniz Eğitim Araştırmaları Dergisi 9, 13-26, 2011
1292011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20