Follow
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Akman Dömbekci
Dr. Öğr. Üyesi Hilal Akman Dömbekci
Verified email at selcuk.edu.tr - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Nitel Araştırmalarda Görüşme Tekniği
HA DÖMBEKCİ, MA ERİŞEN
Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (Özel Sayı 2), 141-160, 2022
632022
GELENEKSEL TAMAMLAYICI VE ALTERNATİF TIP KULLANIMI
YE ÖZTÜRK, HA DÖMBEKCİ, SN ÜNAL
Bütünleyici ve Anadolu Tıbbı Dergisi 1 (3), 23-35, 2020
402020
The use of traditional complementary and alternative medicine
YE Öztürk, HA Dömbekci, S Ünal
Journal of Integrative and Anatolian Medicine 1 (3), 23-35, 2020
122020
Özel Hastane İşletmeciliğinin Mevcut Durumu ve Geleceği: Konya Örneği
HA DÖMBEKCİ, FÖ YILMAZ, M ÖZATA
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 21 (4), 675-697, 2017
112017
Çevirimiçi Oyun Bağımlılığı Ve Saldırganlık Üzerine Bir Araştırma
MAE M YEŞİLDAL, HA DÖMBEKCİ
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 12 (67), 998, 2019
9*2019
Yapay Zekânın Sağlık Alanında Kullanımı: Nitel Bir Araştırma
Ş Güzel, HA Dömbekci, E Fettah
Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9 (4), 509-519, 2022
82022
SAĞLIK HİZMETLERİNDE DİJİTALLEŞME ÜZERİNE İDARİ PERSONEL GÖRÜŞLERİ: NİTEL BİR ARAŞTIRMA
HA Dömbekci, Ş Güzel, F Kılıç
Sağlık ve Sosyal Refah Araştırmaları Dergisi 5 (1), 73-84, 2023
72023
Sağlık İletişimi Sorunları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
M YEŞİLDAL, HA DÖMBEKCİ, YE ÖZTÜRK
Türkiye Sosyal Hizmet Araştırmaları Dergisi 5 (2), 108-119, 2021
62021
BURUN ESTETİĞİ OPERASYONLARINI ETKİLEYEN SOSYAL FAKTÖRLER VE BURUN ESTETİĞİNİN TIBBİLEŞTİRİLMESİ
HA Dömbekci, YE Öztürk
EKEV Akademi Dergisi, 217-240, 2021
62021
COVİD-19 PANDEMİSİNİN YAŞLILAR ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİN İNCELENMESİ
AGHA DÖMBEKCİ, ÖÜŞ GÜZEL, AGDS UYAR
Journal of Disciplines Economics & Administrative Scienves Studies 6 (24 …, 2020
6*2020
ACİL SAĞLIK HİZMETLERİNE GEREKSİZ BAŞVURULARIN AZALTILMASINDA ÖNEMLİ BİR ETKEN: SAĞLIK OKURYAZARLIĞI
Ş Aslan, H Akman Dömbekci, M Yağcı Özen
Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi (ASEAD) 4 (12), 47-62, 2017
62017
HEMŞİRELERİN KANITA DAYALI HEMŞİRELİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ İNCELENMESİ
MA ERİŞEN, M YEŞİLDAL, HA DÖMBEKCİ
International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR) 6 …, 2019
32019
THE RELATIONSHIP BETWEEN CYBER LOAFİNG AND JOB SATISFACTION IN HEALTHCARE EMPLOYEE
YE ÖZTÜRK, HA DÖMBEKCİ, M YEŞİLDAL
Journal of International Health Sciences and Management 4 (7), 1-8, 2018
32018
Hasta ve hekim iletişimi: Özel hastane örneği
Ş Güzel, HA Dömbekci, A Arı
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 38-55, 2022
22022
YENİ PANOPTİZM UYGULAMALARI: SAĞLIK HİZMETLERİNDE DİJİTAL GÖZETİM
HA Dömbekci, Ş Güzel
Selçuk Sağlık Dergisi 3 (1), 105-116, 2022
22022
Evaluation of The Socioeconomic Status in The Covid-19 Pandemic Process
YE Öztürk, H Akman Dömbekci, M Yeşildal
Journal of International Health Sciences and Management 7 (13), 32 – 37, 2021
22021
SAĞLIKTA KAMU ÖZEL ORTAKLIĞI (PPP) MODELİ: İNGİLTERE VE TÜRKİYE KARŞILAŞTIRMASI
H ERTAŞ, H AKMAN DÖMBEKCİ
Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR) 5 (30), 4009-4015, 2018
22018
SAĞLIK HİZMETLERİNİN YENİ YÜZÜ ŞEHİR HASTANELERİ: KONYA İLİNDE NİTEL BİR DEĞERLENDİRME
YE Öztürk, H Akman Dömbekci, M Yeşildal
2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi 11-13 Ekim …, 2018
22018
Sağlık Okuryazarlığının Sağlık İletişimi Sorunlarına Etkisi: Manisa İli İçin Değerlendirme
GÜL Nazlı, AD Hilal
Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi 14 (38), 649 - 665, 2023
12023
Metaverse Evreninde Sağlık Hizmetleri
B Şeymanur, AD Hilal, Ö Yunus Emre
İstanbul Gelişim Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 275 - 289, 2023
1*2023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20