Takip et
Recep Kahramanoğlu
Recep Kahramanoğlu
gantep.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZEL ALAN YETERLİK ALGILARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN ANALİZİ
R KAHRAMANOĞLU, Y AY
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi 2 (2), 285-301, 2013
78*2013
İLKOKULA YENİ BAŞLAYAN 60-66 AY GRUBU ÖĞRENCİLERİN OKULA HAZIR OLUŞLARI ÜZERİNE İNCELEME
R Kahramanoğlu, EN Tiryaki, M Canpolat
Kastamonu Eğitim Dergisi 23 (3), 1065-1080, 2015
582015
ÖĞRETMENLERİN ÖĞRETİM PROGRAMI OKURYAZARLIĞINA YÖNELİK YETERLİK DÜZEYLERİ ÜZERİNE BİR İNCELEME.
R KAHRAMANOĞLU
Journal of International Social Research 12 (65), 2019
552019
SINIF ÖĞRETMENLERİNİN EĞİTİM İNANÇLARININ VE EPİSTEMOLOJİK İNANÇLARININ BELİRLENMESİ VE ARALARINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
R KAHRAMANOGLU, G Özbakış
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (3), 8-27, 2018
412018
PROGRAMA BAĞLILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN ANALİZİ
DÖŞ Bülent, BAY Erdal, R KAHRAMANOĞLU, ET ÖZPOLAT
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 110-137, 2017
40*2017
ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE YÖNELİK TUTUM ÖLÇEĞİ (ÖMYTÖ) GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
R Kahramanoğlu, E Yokuş, E Cücük, S Vural, F Şiraz
Turkish Studies Educational Sciences 13 (11), 1669-1686, 2018
392018
İlköğretim 2. devre öğrencilerinin şikâyet etme davranışlarının öğretmen, öğrenci ve veli görüşleri doğrultusunda değerlendirilmesi
B Özer, İ Gelen, R Kahramanoğlu
362010
Ortaokul Öğrencilerinin Üstbiliş Becerileri, Matematik Özyeterlikleri ve Matematik Başarısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
R Kahramanoglu, T Deniz
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 18 (3), 189-200, 2017
302017
Eğitim fakültelerinde okutulmakta olan öğretmenlik meslek bilgisi derslerinin öğretmen görüşlerine göre değerlendirilmesi
R Kahramanoğlu
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, 2010
252010
İlkokul İngilizce Dersinde Ters Yüz Sınıf (Flipped Classroom) Modeli Uygulamasının Değerlendirilmesi
M Şenel, R Kahramanoğlu
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 2 (3), 28-37, 2018
232018
Öğretmenlerin program okuryazarlık düzeyleri, program yönelimleri ve programa bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
G Yılmaz, R Kahramanoglu
Disiplinlerarası Eğitim Araştırmaları Dergisi 5 (10), 178-187, 2021
172021
Öğretmen yetiştiren kurumlara öğrenci seçiminde kullanılacak giriş standartları ve bu standartların nasıl ölçülebileceği üzerine bir araştırma
R Kahramonoğlu
Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
142014
A study on teachers' levels of curriculum literacy
R Kahramanoğlu
The Journal of International Social Research 12 (65), 827-840, 2019
132019
An investigation of teachers’ beliefs about learning
E Bay, M Ilhan, Z Aydın, İ Kinay, C Yiğit, R Kahramanoğlu, S Kuzu, ...
Croatian Journal of Education 16 (3), 55-90, 2014
132014
Examination of the primary teacher candidates’ special field competence perceptions as to different variables
R Kahramanoğlu, Y Ay
International Journal of Turkish Literature Culture Education 2 (2), 285-301, 2013
132013
An ınvestigation of the relationship between middle school students’ metacognitive skills, mathematics self-efficacy and mathematics achievement
R Kahramanoğlu, T Deniz
İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2017
122017
Okul Temelli Program Geliştirme
R Kahramanoğlu
122017
Öğretmen yetiştiren kurumlar için giriş standartlarının belirlenmesi: Delphi çalışması
R Kahramanoğlu, E Bay
Eğitim ve Bilim 41 (187), 2016
122016
Teacher views on school-based curriculum development approach (an analysis of applicability in turkey)
E Bay, ÖF VURAL, R KAHRAMANOĞLU, Z AYDIN AŞK
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 13 (34), 180-201, 2016
112016
Öğrenmeye yönelik inanç ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması
E Bay, M İlhan, Z Aydın, İ Kinay, M Özyurt, S Kuzu, R Kahramanoğlu, ...
Uluslar arası İnsan Bilimleri Dergisi 9 (2), 1008-1030, 2012
92012
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20