Takip et
Cengiz Aytun
Cengiz Aytun
Professor , Economist, Hatay Mustafa Kemal University
mku.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Impact of Economic Freedom upon Economic Growth: An Application on Different Income Groups
CS Akın, C Aytun, BG Aktakas
Asian Economic and Financial Review 4 (8), 1024-1039, 2014
512014
OECD Ülkelerinde Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Yatay Kesit Bağımlı Heterojen Panel Nedensellik Analizi
C Aytun, CS Akın
İktisat İşletme ve Finans 29 (340), 69-94, 2014
402014
Türkiye’de Tüketim Harcamaları, Krediler ve Tüketici Güveni Arasındaki İlişkilerin Analizi
İ Arısoy, C Aytun
Business and Economics Research Journal 5 (2), 33-45, 2014
25*2014
Dijital Bölünme Olgusu ve Türkiye Üzerine Bir Uygulama
C Aytun
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2005
252005
Kurumsal Kalite ve Ekonomik Büyüme: Panel Nedensellik Analizi
C Aytun, CS Akın
Çukurova Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 18 (1 …, 2014
242014
Gelişen Ekonomilerde Karbondioksit Emisyonu, Ekonomik Büyüme ve Eğitim Arasındaki İlişki: Panel Veri Analizi
C AYTUN
The Journal of Academic Social Sciences Studies, 349-362, 2014
222014
Gelişen Ülkelerde Çevresel Bozulma, Gelir ve Enerji Tüketimi İlişkisi
C Aytun, CS Akın, N Algan
Ömer Halisdemir Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 …, 2017
202017
Çevresel Kuznets Eğrisi Hipotezi: Panel Veri Analizi
C Aytun
Akademik Bakış, 1-14, 2014
192014
Enformasyon Toplumu ve Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme
C Aytun
Çukurova Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2), 17-35, 2008
172008
Gelir dağılımının makroekonomik belirleyicileri: Türkiye örneği
CS Akın, C Aytun
Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 15 (42), 52-81, 2018
122018
Telekomünikasyon Altyapısı ve Ekonomik Büyüme: Farklı Gelir Grupları Üzerine Bir Uygulama
EA Güvel, C Aytun
Business and Economics Research Journal 4 (3), 1-20, 2013
12*2013
Enformasyon Toplumu Sürecinde Dijital Bölünme Kavramının Anlamı ve Önemi
C Aytun
11. Türkiye'de İnternet Konferansı, 2006
122006
Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkelerde Telekomünikasyon Yatırımları ve Doğrudan Yabancı Sermaye Yatırımları İlişkisi
C Aytun, CS Akin, O Uçan
Ege Academic Review 15 (2), 207-216, 2015
102015
Can education lower the environmental degradation? Bootstrap panel Granger causality analysis for emerging countries
C Aytun, CS Akin
Environment, Development and Sustainability 24 (9), 10666-10694, 2022
72022
TÜRKİYE’DE KARBONDİOKSİT EMİSYONU, ENERJİ TÜKETİMİ VE EĞİTİM İLİŞKİSİ: BOOTSTRAP NEDENSELLİK ANALİZİ
C AYTUN, CS AKIN
International Symposium on Eurasia Energy Issues, 260-273, 2015
6*2015
DOĞURGANLIĞIN SOSYO-EKONOMİK BELİRLEYİCİLERİ: SAHRA ALTI AFRİKA ÜLKELERİ İÇİN BİR UYGULAMA
CS AKIN, C AYTUN, BG AKTAKAS
The Journal of Academic Social Science Studies 27 (1), 109-122, 2014
62014
Sektörel İhracat-İstihdam İlişkisi: Türkiye Örneği (2004-2011)
BG AKTAKAS, F MİKE, C AYTUN, MM LALEH
Çukurova Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1), 37-50, 2013
62013
Enformasyon Toplumu Bağlamında Dijital Bölünme Kavramının Önemi
C AYTUN
Çukurova Universitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 11 (2), 49-61, 2007
62007
Doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve AR-GE harcamaları arasındaki ilişki: G7 ülkeleri örneği
M Ekiz, C Aytun
International Congress of Management Economy and Policy Proceedings Book 1, 2016
52016
Relationship between CO2 emissions, energy consumption and education in Turkey: bootstrap causality analysis
C Aytun, CS AKIN
Eurasian Econometr Stat Empir Econ J 4, 49-63, 2016
52016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20