Follow
Ibrahim Halil Yurdakal
Ibrahim Halil Yurdakal
Pamukkale University, Temel Eğitim, Doçent, iyurdakal@pau.edu.tr
Verified email at pau.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Determine the relationship between the disposition of critical thinking and the perception about problem solving skills
FS Kirmizi, C Saygi, IH Yurdakal
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 657-661, 2015
1162015
Türkçe Öğretimi
İH Yurdakal
Anı Yayíncılık, 2018
60*2018
DEĞİŞEN SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAM İÇERİĞİNİN İNCELENMESİ
İH YURDAKAL
Ulakbilge Sosyal Bilimler Dergisi 6 (29), 1483-1499, 2018
532018
The effects of creative reading practices on the primary school 4th graders' improving reading and the skills of creative thinking
IH Yurdakal
Unpublished doctorate dissertation). Pamukkale University, Denizli, Turkey, 2018
41*2018
COVID- 19 Salgını Sürecinde Gerçekleştirilen Acil Uzaktan Eğitime İlişkin Öğretmen Adaylarının Görüşleri
İH Yurdakal, S F.
Yükseköğretim ve Bilim Dergisi 11 (2), 290-302, 2021
402021
Sınıf Öğretmenlerinin 2018 Türkçe Dersi Öğretim Programı’na İlişkin Görüşleri
FS KIRMIZI, İH YURDAKAL
Eğitim Kuram ve Uygulama Araştırmaları Dergisi 5 (1), 64-76, 2019
362019
İlkokullarda okuma güçlüğünde yaşanan sorunlar ile eğitim uygulamalarına ilişkin öğretmen ve öğrenci görüşleri
İH YURDAKAL
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2014
302014
Akademisyenlerin akademik teşviğe ilişkin görüş ve düşünceleri
K Okumuş, IH Yurdakal
292017
Erken Çocukluk Dönem Öğretmenlerinin Acil Uzaktan Eğitime İlişkin Görüşleri
N Aykar, İH Yurdakal
Temel Eğitim Dergisi 3 (2), 6-14, 2021
22*2021
Okumaya Yönelik Tutum Ölçeği Güvenirlik ve Geçerlik Çalışması1 Reading Attitude Scale: Validity and Reliability Study
İH Yurdakal, FS Kırmızı
Elementary Education Online 18 (2), 714-733, 2019
212019
Examination of Correlation between Attitude towards Reading and Perception of Creative Reading
H Yurdakal
European Journal of Educational Research 2 (8), 443-452, 2019
212019
Peer Feedback through SNSs (social networking sites): student teachers’ views about using Facebook for peer feedback on microteachings
K Okumuş, İH Yurdakal
İlköğretim Online 15 (4), 2016
202016
Attitude Scale Towards Digital Reading (DRAS) for Preservice Teachers: Validity and Reliability Study
F Yurdakal, I. H. ve Susar Kırmızı
The Journal of Buca Faculty of Education,, 137-159, 2021
18*2021
Okuma eğitimi
KR Yurdakal İH
Pegem Akademi, 2016
17*2016
Okuma eğitimi
YR Karadağ, İH Yurdakal
İlk ve ortaokullarda Türkçe öğretimi, 2020
152020
ÖĞRETMEN ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ SEÇMELERİNDE ROL ALAN ETMENLER-FACTORS AFFECTING TEACHERS CANDIDATES’ CHOICE OF TEACHING AS A PROFESSION
H Yurdakal
Uluslararası Edebiyat Türkçe Kültür ve Eğitim Dergisi (TEKE) 8 (2), 1205-1221, 2019
15*2019
YARATICI OKUMAYA YÖNELİK ALGI ÖLÇEĞİ: GÜVENİRLİK VE GEÇERLİK ÇALIŞMASI
İH Yurdakal, FS Kırmızı
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim (TEKE) Dergisi 6 (3), 1726-1742, 2017
14*2017
Yenilenen (2018) sınıf öğretmenliği öğretmen yetiştirme lisans programına ilişkin öğretim elemanlarının görüşleri
F Susar Kırmızı, İH Yurdakal
Turkish Studies-Educational Sciences, 2020
122020
Views of Undergraduate Students and Lecturers on Distance Education
IH Yurdakal
International Online Journal of Educational Sciences 11 (3), 207-221, 2019
122019
Elementary teacher candidates’ level of knowledge on dyslexia (Case of Pamukkale University)
İH Yurdakal, FS Kirmizi
Procedia-Social and Behavioral Sciences 191, 963-968, 2015
122015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20