Takip et
Atike Nazik
Atike Nazik
cu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The response of benthic foraminifera and ostracoda to heavy metal pollution in Gulf of Izmir (Eastern Aegean Sea)
F Bergin, F Kucuksezgin, E Uluturhan, IF Barut, E Meric, N Avsar, A Nazik
Estuarine, Coastal and Shelf Science 66 (3-4), 368-386, 2006
1892006
Easternmost Mediterranean evidence of the Zanclean flooding event and subsequent surface uplift: Adana Basin, southern Turkey
P Cipollari, D Cosentino, G Radeff, TF Schildgen, C Faranda, F Grossi, ...
Geological Society, London, Special Publications 372 (1), 473-494, 2013
612013
Messinian paleoenvironmental changes in the easternmost Mediterranean Basin: Adana Basin, southern Turkey
C Faranda, E Gliozzi, P Cipollari, F Grossi, G Darbaş, K Gürbüz, A Nazik, ...
Turkish Journal of Earth Sciences 22 (5), 839-863, 2013
552013
Holocene coastal change in the ancient harbor of Yenikapı–İstanbul and its impact on cultural history
O Algan, MN Yalçın, M Özdoğan, Y Yılmaz, E Sarı, E Kırcı-Elmas, İ Yılmaz, ...
Quaternary Research 76 (1), 30-45, 2011
432011
Gemlik Körfezi yüzey çökellerinin foraminifer, ostrakod ve mollusk faunasi, foraminifer kavkılarında gözlenen morfolojik anomaliler ile bölgenin sedimentolojik, hidrokimyasal …
E Meriç, N Avşar, A Nazik, Ş ALPAR, B Yökeş, İ Barut, V Ünlü
Maden Tetkik ve Arama Dergisi 131, 2005
392005
Devonian shallow-water sequences from the North Gondwana coastal margin (Central and Eastern Taurides, Turkey): Sedimentology, facies and global events
A Wehrmann, I Yılmaz, MN Yalçın, V Wilde, E Schindler, K Weddige, ...
Gondwana Research 17 (2-3), 546-560, 2010
372010
Fresh and Brackish Water Ostracods of Upper Miocene Deposits, Arguvan/Malatya (Eastern Anatolia)
A Nazik, İ Türkmen, C Koc, E Aksoy, N Avşar, H Yayik
Turkish Journal of Earth Sciences 17 (3), 481-495, 2008
372008
Karaisali-Catalan-Egner yöresi (KB Adana) alt-orta Miyosen yasli denizalti yelpazelerinin planktonik foraminifer biyostratigrafisi
A NAZIK, K GURBUZ
Türkiye jeoloji bülteni 35 (1), 67-80, 1992
34*1992
Palaeoenvironmental investigation of sapropelic sediments from the Marmara Sea: A biostratigraphic approach to palaeoceanographic history during the last glacial-Holocene
EK ELMAS, O Algan, İÖ ÖNGEN, U Struck, AV Altenbach, EK Sagular, ...
Turkish Journal of Earth Sciences 17 (1), 129-168, 2008
322008
Ilıca koyu (Çeşme-İzmir) bentik foraminifer-ostracod toplulukları ile Pasifik Okyanusu ve Kızıldeniz kökenli göçmen foraminiferler ve anormal bireyler
E Meriç, N Avşar, A Nazik, B Yokeş, Fİ Barut, M Eryılmaz, E Kam, H Taşkın, ...
31*2012
Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Neogene sequence in the Adana Basin, Turkey, and its correlation with standard biozones
A Nazik
Geological Magazine 141 (3), 379-387, 2004
312004
A review of benthic foraminifers and ostracodes of the Antalya coast
E Meric, N Avşar, A Nazik, MB Yokeş, F Dinçer
Micropaleontology, 199-240, 2008
292008
Ostracode faunas of bottom sediments from the continental shelf, south Marmara Sea, NW Turkey, and their comparison with other shelf environments in the Mediterranean and …
A Nazik
Geological Journal 36 (2), 111-123, 2001
292001
Possible waterways between the Marmara Sea and the Black Sea in the late Quaternary: evidence from ostracod and foraminifer assemblages in lakes İznik and Sapanca, Turkey
A Nazik, E Meriç, N Avşar, S Ünlü, V Esenli, E Gökaşan
Geo-Marine Letters 31, 75-86, 2011
262011
Bozcaada (Kuzey Ege Denizi) bentik foraminifer ve ostrakod faunası ile bu toplulukta gözlenen yerel değişimler
E MERİÇ, N AVŞAR, A NAZİK
Geosound, 97-119, 2002
252002
İskenderun körfezi holosen ostrakodları
A Nazik
MTA Dergisi 116, 15-20, 1994
251994
Micropaleontology and paleoecology of the Neogene sediments in the Adana Basin (South of Turkey)
G Darbaş, A Nazik
Journal of Asian Earth Sciences 39 (3), 136-147, 2010
242010
Çanakkale Boğazı’nın güncel bentik Foraminifer, Ostrakod, Mollusk topluluğunu denetleyen faktörler ile çökel dağılımının jeokimyası
E Meriç, N Avşar, A Nazik, B Yokeş, M Ergin, M Eryılmaz, FY Eryılmaz, ...
Türkiye Jeoloji Bülteni 52 (2), 155-216, 2009
242009
Distribution of microflora, meiofauna, and macrofauna assemblages in the hypersaline environment of northeastern Aegean Sea coasts
B Bassler-Veit, IF Barut, E Meric, N Avsar, A Nazik, S Kapan-Yeşilyurt, ...
Journal of coastal Research 29 (4), 883-898, 2013
222013
Sedimentology and Paleontology with special reference to the ostracoda fauna of Akyatan Lagoon (Adana-SE Turkey)
A Nazik, G Evans, K Gürbüz
221999
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20