Takip et
Ülkü Ülker
Ülkü Ülker
Dr., Instructional Technologies Department of Ziya Gökalp Education Faculty at Dicle University
Doğrulanmış e-posta adresi yok
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Oyunlaştırılmış çevrimiçi sınıf yanıtlama sisteminin akademik başarıya etkisi ve sisteme yönelik görüşler
Yİ BOLAT, Ö ŞİMŞEK, Ü ÜLKER
Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (4), 1741-1761, 2017
352017
Dijital oyunların eğitim seviyelerine göre kullanılma durumları
Ü ÜLKER, Hİ BÜLBÜL
TÜBAV Bilim Dergisi 11 (2), 1-10, 2018
21*2018
Ulusal Bilgi Güvenliğine Yönelik Bir Kriptografi Algoritması Geliştirilmesi ve Harf Frekans Analizinine Karşı Güvenirlik Tespiti
A COŞKUN, Ü ÜLKER
Bilişim Teknolojileri Dergisi 6 (2), 31, 2013
182013
Lisansüstü Öğrencilerin Eğitsel Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Görüşleri
Ü ÜLKER, S ACAR, H BÜLBÜL
142017
2014 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi
EK Çakmak, G Özüdoğru, ŞB Bozkurt, Ü Ülker, NÖ Ünsal, K Boz, ...
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (1), 80-108, 2016
112016
Görme Engelliler İçin Ses Analizi İle E-posta İletimi
N Yalçın, Ü Ülker
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATICS TECHNOLOGIES 4 (3), 37-46, 2011
62011
Klasik Teknikler Kullanılarak Bir Kriptografi Algoritması Geliştirilmesi ve Des Algoritması İle Performans Analizlerinin Karşılaştırılması
Ü Ülker
Ankara: Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, 2014
52014
E-öğrenme sürecinde uygulanan etkileşimli değerlendirme etkinliklerinin akademik başarıya etkisi.
Ü Ülker, Hİ Bülbül
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 40, 1-8, 2021
42021
E-öğrenme ortamlarında etkileşimli değerlendirme araçları kullanımının başarı kaygısına, motivasyona, başarıya etkisi ve öğrenen görüşleri
Ü Ülker
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Doktora), 2021
22021
Türkiye ulusal tez merkezindeki çevrimiçi erişime açık e-değerlendirme konulu tezlerin bibliyometrik analizi
Ü Ülker, Hİ Bülbül
8.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon …, 2021
2021
A Trend Analysis of Mobile Learning
Z Karataş, Serçin, Ceran, Onur, Ülker, Ülkü, Tosik-Gün, Ezgi, Ünsal-Köse ...
Mobile Devices in Education: Breakthroughs in Research and Practice, 937-965 …, 2020
2020
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonlarının İncelenmesi
Ü Ülker, Hİ Bülbül
13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (İCİTS2019 …, 2019
2019
Resim İş Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynadıkları Platformların Dağılımı ve Oynama Sıklıkları
Ü Ülker, Hİ Bülbül
6.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trakya …, 2018
2018
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN EĞİTSEL DİJİTAL OYUNLARIN EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Ü Ülker, S Acar, Hİ Bülbül
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İnönü …, 2017
2017
E-Learning Management System: Students' Views about Influence of Computer and Internet on Health
M Yalman, U Ulker
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 3 (3 …, 2017
2017
A Trend Analysis of Mobile Learning
S Karataş, O Ceran, Ü Ülker, E Tosik Gün, M Kılıç, G Akçayır, ZA Tok
Mobile and Blended Learning Innovations for Improved Learning Outcomes, 248 …, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16