Follow
Ülkü Ülker
Ülkü Ülker
Dr., Instructional Technologies Department of Ziya Gökalp Education Faculty at Dicle University
No verified email
Title
Cited by
Cited by
Year
Oyunlaştırılmış çevrimiçi sınıf yanıtlama sisteminin akademik başarıya etkisi ve sisteme yönelik görüşler
Yİ BOLAT, Ö ŞİMŞEK, Ü ÜLKER
Abant İzzet Baysal Eğitim Fakültesi Dergisi 17 (4), 1741-1761, 2017
352017
Dijital oyunların eğitim seviyelerine göre kullanılma durumları
Ü ÜLKER, Hİ BÜLBÜL
TÜBAV Bilim Dergisi 11 (2), 1-10, 2018
22*2018
Ulusal Bilgi Güvenliğine Yönelik Bir Kriptografi Algoritması Geliştirilmesi ve Harf Frekans Analizinine Karşı Güvenirlik Tespiti
A COŞKUN, Ü ÜLKER
Bilişim Teknolojileri Dergisi 6 (2), 31, 2013
182013
Lisansüstü Öğrencilerin Eğitsel Dijital Oyunların Eğitim Amaçlı Kullanılmasına Yönelik Görüşleri
Ü ÜLKER, S ACAR, H BÜLBÜL
132017
2014 Yılında Eğitim Teknolojileri Alanındaki Yayımlanan Makalelerin İncelenmesi
EK Çakmak, G Özüdoğru, ŞB Bozkurt, Ü Ülker, NÖ Ünsal, K Boz, ...
Eğitim Teknolojisi Kuram ve Uygulama 6 (1), 80-108, 2016
112016
Görme Engelliler İçin Ses Analizi İle E-posta İletimi
N Yalçın, Ü Ülker
INTERNATIONAL JOURNAL OF INFORMATICS TECHNOLOGIES 4 (3), 37-46, 2011
62011
Klasik Teknikler Kullanılarak Bir Kriptografi Algoritması Geliştirilmesi ve Des Algoritması İle Performans Analizlerinin Karşılaştırılması
Ü Ülker
Ankara: Gazi Üniversitesi Bilişim Enstitüsü, 2014
52014
E-öğrenme sürecinde uygulanan etkileşimli değerlendirme etkinliklerinin akademik başarıya etkisi.
Ü Ülker, Hİ Bülbül
Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi 40, 1-8, 2021
42021
E-öğrenme ortamlarında etkileşimli değerlendirme araçları kullanımının başarı kaygısına, motivasyona, başarıya etkisi ve öğrenen görüşleri
Ü Ülker
Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü (Doktora), 2021
22021
Türkiye ulusal tez merkezindeki çevrimiçi erişime açık e-değerlendirme konulu tezlerin bibliyometrik analizi
Ü Ülker, Hİ Bülbül
8.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trabzon …, 2021
2021
A Trend Analysis of Mobile Learning
Z Karataş, Serçin, Ceran, Onur, Ülker, Ülkü, Tosik-Gün, Ezgi, Ünsal-Köse ...
Mobile Devices in Education: Breakthroughs in Research and Practice, 937-965 …, 2020
2020
Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynama Motivasyonlarının İncelenmesi
Ü Ülker, Hİ Bülbül
13. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (İCİTS2019 …, 2019
2019
Resim İş Eğitimi Bölümü Öğrencilerinin Dijital Oyun Oynadıkları Platformların Dağılımı ve Oynama Sıklıkları
Ü Ülker, Hİ Bülbül
6.Uluslararası Öğretim Teknolojileri ve Öğretmen Eğitimi Sempozyumu, Trakya …, 2018
2018
LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİN EĞİTSEL DİJİTAL OYUNLARIN EĞİTİM AMAÇLI KULLANILMASINA YÖNELİK GÖRÜŞLERİ
Ü Ülker, S Acar, Hİ Bülbül
11. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu, İnönü …, 2017
2017
E-Learning Management System: Students' Views about Influence of Computer and Internet on Health
M Yalman, U Ulker
New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences 3 (3 …, 2017
2017
A Trend Analysis of Mobile Learning
S Karataş, O Ceran, Ü Ülker, E Tosik Gün, M Kılıç, G Akçayır, ZA Tok
Mobile and Blended Learning Innovations for Improved Learning Outcomes, 248 …, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–16