Follow
Tuğba KAPLAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Kaynak Tabanlı Görüşten Dinamik Yeteneklere Tarihsel Bir İnceleme
K ŞAHİN, T KAPLAN
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 3 (2), 105-131, 2017
122017
Yönetim Kurullarında Kadın Yönetici Temsili: Türkiye'de Yönetim Kurulları Yapısının Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi
K Şahin, E Burçin, T Kaplan, G Özdündar
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 14 (4), 1147-1166, 2018
7*2018
GLOBAL DİNAMİK YETENEKLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNDE KULLANIMI: İŞLETME GRUPLARI PERSPEKTİFİ
KTAN ŞAHİN, M Kübra, T Kaplan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70 (4), 931-956, 2015
72015
Örgüt Kültürünün Dinamik Yeteneklere Etkisi
KTAN ŞAHİN, T KAPLAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2017
52017
Örgüt Kültürü Perspektifinde Dinamik Yetenekler
T Kaplan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
22015
The Bandwagon Effect of Leaders' Entry Strategies on Followers' Entry Strategies
T Kaplan
International Conference on Science and Education, 2017
12017
The Bandwagon Effect of Leaders' Entry Strategies on Followers' Entry Strategies
T Kaplan
The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 8, 64-72, 2017
12017
Dinamik Yeteneklerin Uluslararasılaşma Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Türkiye'deki İşletme Grupları Örneği
T Kaplan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
2021
The Moderating Effect of Board of Directors on the Internationalization Motives and Location Choice
K Şahin, K Mert, T Kaplan
11. Örgüt Kuramı Sempozyumu, 10-20, 2020
2020
Employment of Women in Board of Directors: Institutional Pressures, Resource Dependencies, Gender Issues or Agency Problem?
K Şahin, T Kaplan, G Özdündar
24. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 1, 1059-1067, 2016
2016
The Effect of Internationalization Motivations of Turkish Business Groups on the Choice of Location: An Integrative Approach from the Point of Developing Countries
K Şahin, E Tatoğlu, B Karakurt, K Mert, T Kaplan
26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 57-63, 2015
2015
Dynamic Capabilities on the Organizational Culture Perspective
K Şahin, T Kaplan
23. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 1, 155-162, 2015
2015
The Use of Global Dynamic Capabilities in the Process of Internationalization The Perspective of Business Groups
B YÖNETİM VE ORGANİZASYON KONGRESİ KİTABI
21. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi 1, 423-427, 2013
2013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–13