Follow
Tuğba KAPLAN
Title
Cited by
Cited by
Year
Kaynak Tabanlı Görüşten Dinamik Yeteneklere Tarihsel Bir İnceleme
K ŞAHİN, T KAPLAN
Uluslararası Ekonomi ve Yenilik Dergisi 3 (2), 105-131, 2017
152017
Yönetim Kurullarında Kadın Yönetici Temsili: Türkiye'de Yönetim Kurulları Yapısının Cinsiyet Bağlamında İncelenmesi
K Şahin, E Burçin, T Kaplan, G Özdündar
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 14 (4), 1147-1166, 2018
11*2018
GLOBAL DİNAMİK YETENEKLERİN ULUSLARARASILAŞMA SÜRECİNDE KULLANIMI: İŞLETME GRUPLARI PERSPEKTİFİ
KTAN ŞAHİN, M Kübra, T Kaplan
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi 70 (4), 931-956, 2015
102015
Örgüt Kültürünün Dinamik Yeteneklere Etkisi
KTAN ŞAHİN, T KAPLAN
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler …, 2017
72017
Internationalization of Turkish business groups: motives and institutional context
K Sahin, E Tatoğlu, K Mert, T Kaplan, I Golgeci
International Journal of Emerging Markets, 2022
52022
Örgüt Kültürü Perspektifinde Dinamik Yetenekler
T Kaplan
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
32015
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE KURUMSAL İTİBAR ARASINDAKİ İLİŞKİDE YÖNETİM KURULU VE AİLE SAHİPLİĞİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
E SİS ATABAY, T KAPLAN, K ŞAHİN
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (Kongre …, 2022
12022
YÖNETİM-STRATEJİ-ORGANİZASYON: TEORİDE VE UYGULAMADA
Ş KARABULUT
12021
The Bandwagon Effect of Leaders' Entry Strategies on Followers' Entry Strategies
T Kaplan
The Eurasia Proceedings of Educational and Social Sciences 8, 64-72, 2017
12017
Kader, Mert, Kübra, Kaplan, Tuğba.(2015)
T Şahi̇n
Global Dinamik Yeteneklerin Uluslararsılaşma Sürecinde Kullanımı: İşletme …, 0
1
FDI Motives and Location Decisions of Emerging Country Business Groups: Entry Mode, Ownership and Institutional Environment
K Şahin, T Kaplan
Journal of East-West Business, 1-28, 2023
2023
The Moderating Effect of Dynamic Capabilities and Institutional Distance on Internationalization of Turkish Business Groups
T Kaplan, K Şahin
ISTANBUL BUSINESS RESEARCH 52 (3), 497-519, 2023
2023
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE KURUMSAL İTİBAR LİTERATÜRÜNE YÖNELİK BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
ESİS ATABAY, T KAPLAN
PRESENTATION TYPE, 136, 2022
2022
GENDER EQUALITY AND WOMEN IN MANAGEMENT FROM THE PERSPECTIVE OF INSTITUTIONAL THEORYY
T KAPLAN
International Research in Social, Human and Administrative Sciences-I, 117, 2022
2022
Covid-19 Dönemi ve Sonrasında Turizm Sektöründe Dijital Dönüşüm
T KAPLAN, ESİS ATABAY
Proceeding Book, 86, 2022
2022
THE IMPACT OF COVID-19 PANDEMIC IN THE PERSPECTIVE OF PORTER’S DIAMOND MODEL
T KAPLAN
International Research In Social, Human And Administrative Sciences V, 43, 2022
2022
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK İLE KURUMSAL İTİBAR ARASINDAKİ İLİŞKİDE YÖNETİM KURULU VE AİLE SAHİPLİĞİNİN DÜZENLEYİCİ ETKİSİ
ES Atabay, T Kaplan, K Şahin
Kafkas Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 13 (Kongre …, 2022
2022
Dinamik Yeteneklerin Uluslararasılaşma Stratejileri Üzerindeki Etkisi: Türkiye'deki İşletme Grupları Örneği
T Kaplan
Karadeniz Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
2021
The Moderating Effect of Board of Directors on the Internationalization Motives and Location Choice
K Şahin, K Mert, T Kaplan
11. Örgüt Kuramı Sempozyumu, 10-20, 2020
2020
The Effect of Internationalization Motivations of Turkish Business Groups on the Choice of Location: An Integrative Approach from the Point of Developing Countries
K Şahin, E Tatoğlu, B Karakurt, K Mert, T Kaplan
26. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 57-63, 2015
2015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20