Takip et
Feden Koç
Feden Koç
Uşak Üniversitesi, Karahallı Meslek Yüksekokulu
usak.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Uşak üniversitesi öğrencilerinin spor ayakkabı marka sadakatlerini değerlendirmeye yönelik bir uygulama
F Akkoç, DKF AKKOÇ
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 5 (3), 197-213, 2012
262012
Kayıt dışı ekonominin Türkiye’deki düzeyi ile muhasebe meslek mensuplarının, vergi denetmenlerinin ve işletme yöneticilerinin kayıt dışı ekonomiyi algılamaları: Aydın ili örneği
F Akkoç, S Demir
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1-12, 2011
182011
Türkiye’de muhasebe standartları ile finansal raporlama standartları kapsamında hazırlanan lisansüstü tezlerin bibliyometrik analizi
F Koç
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 115-138, 2021
172021
Economic Value Added Approach in Measurement of Financial Performance: An Investigation on Economic Added Values of Holdings and Investment Companies Processed in BIST 100 in …
F Koç
Journal of Accounting, Finance and Auditing Studies (JAFAS) 3 (4), 109-136, 2017
72017
Dijital Ortamda Sanal Para ile Gerçekleştirilen E-Spor Faaliyetlerinin TMS/TFRS Kapsamında Muhasebeleştirilmesine İlişkin Bir Yaklaşım
F Koç
Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi (EJOSAT), 34-42, 2021
62021
Analysis of publications in the field of accounting auditing with traditional bibliometric methods and CiteSpace based visual mapping techniques
F Koç, O Bayri
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 18 (1 …, 2023
52023
Dijitalleşme Sürecinde Uzaktan Denetim
F Koç
İşletmecilikte Dijital Dönüşüm, 249-272, 2021
52021
Havacılık İşletmeciliğinde Covid 19 Etkisi: Finansal Kiralamalar ve İşletme Karlılığı Bakımından Türk Hava Yolları AO İle Lufthansa Şirketlerinin Analizi.
F KOÇ
Journal of Social Sciences Research/Sosyal Bilimler Arastirmalari Dergisi 12 (3), 2022
32022
KRİPTO PARANIN TMS/TFRS İLE UYUMLU OLARAK MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN YAKLAŞIMLAR.
F KOÇ
World of Accounting Science 24 (2), 2022
32022
TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI/TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS) KAPSAMINDA YER ALAN ÖLÇÜM ESASLARININ ÖĞRETİLMESİNDE OYUNLAŞTIRMA
F KOÇ
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 17 (1), 162-180, 2021
22021
MUHASEBE EĞİTİMİNDE OYUNLAŞTIRMA: TÜRKİYE MUHASEBE STANDARTLARI/TÜRKİYE FİNANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI (TMS/TFRS)’NA GÖRE DEĞERLEME ESASLARININ ÖĞRETİLMESİ
KOÇ Feden
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 17 (1), 162-180, 2021
2*2021
TMS/TFRS ile vergi mevzuatındaki değerlemefarklılıklarının finansal durum tablosu üzerine etkisi: BİSTdeki işletmelerin uygulamaları üzerine biranaliz
F Koç
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
22018
Gamification as a New Approach in International Accounting Education in the Digitalizing World: Gamification Application in Teaching the International Measurement Principles
F Koç
The Past, Present, and Future of Accountancy Education and Professions, 35-65, 2023
12023
Audits in a textile company and advantages
M SEÇKİN, KOÇ Feden, AÇ SEÇKİN
Acta Infologica 5 (1), 15-16, 2021
12021
METAVERSE VE MUHASEBE İLİŞKİSİ: METAVERSE’DE SANAL ARAZİLERİN ULUSLARARASI MUHASEBE STANDARTLARI KAPSAMINDA MUHASEBELEŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN BİR YAKLAŞIM
ÖGDF KOÇ
Muhasebe ve Denetime Bakış 23 (71), 75-96, 2024
2024
Finansal Muhasebe Konusunda Web of Science Veri Tabanında Yer Alan Yayınların Bilimsel Haritalamada Vosviewer Haritalama Teknikleri ile Analizi
K Feden, G Sevinç
Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 17-37, 2024
2024
Analysis of Publications on Financial Accounting in Web of Science Database with Vosviewer Mapping Techniques and Bibliometric Analysis Method
F Koç, S Gülseçen
Muhasebe Enstitüsü Dergisi, 17-37, 2024
2024
Bibliometric Analysis of Publications in the Web of Science Database on Accounting Education
F Koç, M Demirbilek
ON HUMANITIES, EDUCATION, AND SOCIAL SCIENCES, 170-183, 2023
2023
The Effect of Video Games and Video Game Playing Time on the Performance of Computerized Accounting Lesson.
F Koç
International Journal of Technology in Education 6 (3), 488-506, 2023
2023
FORECASTING DEFERRED TAXES IN INTERNATIONAL ACCOUNTING WITH MACHINE LEARNING
F Koç, AÇ Seçkin, O Bayri
Journal of Mehmet Akif Ersoy University Economics and Administrative …, 2022
2022
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20