Takip et
Serhat Ata
Serhat Ata
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
The Effect of Social Media Influencers’ Credibility on Consumer’s Purchase Intentions Through Attitude Toward Advertisement
S Ata, HM Arslan, A Baydaş, E Pazvant
ESIC Market Economics and Business Journal 53 (1), 2022
252022
Evaluating the Effects of Life Satisfaction on Impulse Buying Behavior in terms of Online Buying
S Ata, A Sezer
Marketing Management of Innovations, 38-55, 2021
202021
Statistical Process Control Methods for Determining Defects of Denim Washing Process: A Textile Case from Turkey
S Ata, S Yıldız, İ Durak
Textile and Apparel 30 (3), 208-219, 2020
122020
El Efecto de la Credibilidad de los Influencers de las Redes Sociales en las Intenciones de Compra del Consumidor A Través de la Actitud Hacia la Publicidad
S Ata, HM Arslan, A Baydaş, E Pazvant
ESIC Market Economics and Business Journal 53 (1), 2022
82022
The Relationship Between Determinants of Shopping Sites and Customer E-Trust, Purchase Intention, Satisfaction, and Repurchase
S Ata, A Baydaş, ME Yaşar
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 22 (2), 324-349, 2021
62021
Örgüt kültürünün örgütsel muhalefeti şekillendirici rolü: Ulusal ve uluslararası ticaret yapan firmalarda karşılaştırmalı bir analiz
S Ata
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
62018
E-Ticarette Satın Alma Davranışı ve Forum Kullanıcıları Üzerine Bir araştırma
S Özcan, S Ata, D Avarkan, ÖF Yıldırım, T Yıldırım
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi 9 (33), 309-318, 2017
4*2017
An Empirical Study to Determine the Impact of Black Friday Days on Consumer Purchasing Behavior
A Baydaş, S Ata, K Nesimi
Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi 1 (2), 87-100, 2021
32021
E-Hizmet Kalitesinin Tekrar Satın Alma Davranışı Üzerindeki Etkisinde Hedonik Tüketimin Aracılık Rolü: Çevrimiçi Alışveriş Siteleri Üzerine Bir Araştırma
S Ata, A Baydaş, K Doğan
İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (4), 2910-2925, 2022
22022
The Influence of Religious Attitudes in Turkish Muslim on Women’s Hijab Fashion Style and the Role of Reference Groups
S Ata, A Baydaş, Ş Say
Insaniyat : Journal Of Islam And Humanities 6 (2), 133-143, 2022
22022
The Role of Organizational Culture in Forming Organizational Dissent: A Research on White-Collar Employees
ATA Serhat, S YÜRÜR
Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi 17 (2), 620-642, 2021
22021
Sağlık Kurumlarında Sosyal Medya Pazarlaması
A Baydaş, S Ata, U Berdibek
Sağlık Sektöründe Uygulanan Güncel Pazarlama Yaklaşımları 1, 185-209, 2021
22021
Effects of Content Marketing on Customer Satisfaction and Brand Loyalty
A Baydaş, S Ata, M Coşkuner
Journal of Social Sciences 6 (2), 37-45, 2023
12023
Çevrimiçi Deneyimin Tatil Satın Alma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Marka Farkındalığı ve Marka Çağrışımının Rolü
Ş Karaca, E Karapınar Sönmez, S Ata
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Araştırmaları …, 2022
12022
A Study on Green Purchasing Attitudes of Public Employees: Sample of Düzce Province
A BAYDAŞ, ATA Serhat, AU DURU
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 10 (1), 187-206, 2021
12021
Kamu Çalışanlarının Yeşil Satın Alma Tutumları Üzerine Bir Araştırma.
A BAYDAŞ, S ATA, AU DURU
Itobiad: Journal of the Human & Social Science Researches 10 (1), 2021
12021
Managing Global Trade in Industry 4.0: New Issues and Trends
I Metin, TD Ünal
Gazi Kitabevi: Ankara, Turkey, 2020
12020
Clustering Tourists Based on Reason for Destination Choice: Case of Izmir
U Akkucuk, S Ata
Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context, 289-303, 2019
12019
Dijital Dünyanın Geleneksel Arayüzü: Fijital Pazarlama
S Ata
Dijital Pazarlama Karması ve Güncel Uygulamaları 1 (1), 93-105, 2023
2023
Dijital Pazarlama Karması ve Güncel Uygulamaları
A Baydaş, ME Yaşar, S Ata
Eğitim Yayınevi 1, 140, 2023
2023
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20