SERHAT ATA
SERHAT ATA
Araştırma Görevlisi
duzce.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Statistical Process Control Methods for Determining Defects of Denim Washing Process: A Textile Case from Turkey
S Ata, S Yıldız, İ Durak
Textile and Apparel 30 (3), 208-219, 2020
12020
The Purchasing Behavior in E Commerce and a Research on Forum Users
S Özcan, S Ata, D Avarkan, ÖF Yıldırım, T Yıldırım
TURAN-SAM Uluslararası Bilimsel Hakemli Dergi 9 (33), 309-318, 2017
1*2017
Evaluating the Effects of Life Satisfaction on Impulse Buying Behavior in terms of Online Buying
S Ata, A Sezer
Marketing Management of Innovations, 38-55, 2021
2021
A Study on Green Purchasing Attitudes of Public Employees: Sample of Düzce Province
A BAYDAŞ, ATA Serhat, AU DURU
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 10 (1), 187-206, 2021
2021
Research of Neuro Marketing in Terms Of Family Life Cycle as a New Marketing Approach
A Baydaş, S Ata, H İrem
Social Science Development Journal 6 (24), 98-118, 2021
2021
An Empirical Study to Determine the Impact of Black Friday Days on Consumer Purchasing Behavior
A Baydaş, S Ata, K Nesimi
Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi 1 (2), 87-100, 2021
2021
Sağlık Kurumlarında İlişkisel Pazarlama
A Baydaş, S Ata
Sağlık Sektöründe Uygulanan Güncel Pazarlama Yaklaşımları 1, 97-108, 2021
2021
Sağlık Kurumlarında Sosyal Medya Pazarlaması
A Baydaş, S Ata
Sağlık Sektöründe Uygulanan Güncel Pazarlama Yaklaşımları 1, 185-209, 2021
2021
A Comparative Analysis of Consumers for Determining the Perception and Attitudes of Domestic Production Applications in Terms of Following Innovations
A Baydaş, S Ata
Anadolu İktisat ve İşletme Dergisi 4 (2), 70-89, 2020
2020
Clustering Tourists Based on Reason for Destination Choice: Case of Izmir
U Akkucuk, S Ata
Ethical and Sustainable Supply Chain Management in a Global Context, 289-303, 2019
2019
Örgüt kültürünün örgütsel muhalefeti şekillendirici rolü: Ulusal ve uluslararası ticaret yapan firmalarda karşılaştırmalı bir analiz
S Ata
Yalova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018
2018
The Hidden Power of Marketing in Industry 4.0
T Danacı, R Nacar, S Ata
ULUSLARARASI KATILIMLI 16. ÜRETİM ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU, 361-367, 2016
2016
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM SAĞLIK KURUMLARINDA İLİŞKİSEL PAZARLAMA
A BAYDAŞ, S ATA
YEDİNCİ BÖLÜM SAĞLIK KURUMLARINDA SOSYAL MEDYA PAZARLAMASI
A BAYDAŞ, S ATA, U BERDİBEK
MUHTEŞEM CUMA GÜNLERİNİN BİREYLERİN SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİSİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK AMPİRİK BİR ÇALIŞMA
A BAYDAŞ, ATA Serhat, KÖK Nesimi
Güncel Pazarlama Yaklaşımları ve Araştırmaları Dergisi 1 (2), 87-100, 0
The Veiled Symbiosis: Integration of Marketing and Industry 4.0 in Global Markets
D Tuğçe, N Ramazan, S Ata
MANAGING GLOBAL TRADE IN INDUSTRY 4.0: NEW ISSUES AND TRENDS 1, 105-120, 0
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–16