Halil Kayaduman
Halil Kayaduman
Distance Education Application and Research Center, Inonu University
inonu.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi
H Kayaduman, M Sırakaya, SS Seferoğlu
Akademik bilişim 11, 123-129, 2011
2892011
Investigating the Concerns of First-Time Distance Education Instructors
H Kayaduman, T Demirel
The International Review of Research in Open and Distributed Learning 20 (5), 2019
82019
Eğitimde FATİH projesinin öğretmenlerin yeterlik durumları açısından incelenmesi. Akademik Bilişim Konferansı, 2-4 Şubat/İnönü Üniversitesi, Malatya
H Kayaduman, M Sarıkaya, SS Seferoğlu
72011
Uzaktan Eğitimde Ders Tasarımı: Yüz Yüze Verilen Bir Dersin Uzaktan Eğitim Sürecine Hazır Hale Getirilmesi.(s. 3)
D Doğan, H Tüzün, G Dağhan, A Altıntaş, H Ilgaz, F Özdinç, ...
Elazığ: 5th International Computer & Instructional Technologies Symposium, 2011
7*2011
Investigating pre-service English teachers’ stages of concern toward using Wiki
H KAYADUMAN, Ö Delialioğlu
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 12 (2), 2016
22016
Student interactions in a flipped classroom‐based undergraduate engineering statistics course
H Kayaduman
Computer Applications in Engineering Education, 2020
12020
An examination of a flipped classroom practice in terms of seven principles for good practice in undergraduate education
H Kayaduman, T Demirel
4th International Open & Distance Learning Conference (IODL), 2019
12019
İnternet Üzerindeki Oyun Sitelerinin Çocuklara Yönelik Riskler Açısından İncelenmesi
M Sağlam, H Kayaduman
Erciyes İletişim Dergisi 5 (4), 253-262, 2018
12018
Effect of Learning Technology by Design (LBD) Activities on Technology Integration Self-Efficacy Beliefs of Pre-Service English Teachers
H Kayaduman, O Delialioglu
EdMedia: World Conference on Educational Media and Technology, 843-849, 2017
12017
Türkiye’de 2005-2019 Yılları Arası Uzaktan Eğitim Alanında Yaşanan Kavram Karmaşasının Dünü-Bugünü-Yarını
E Incesu, A Palanci, E Kursun, H Kayaduman
The 3nd International Conference on Distance Learning and Innovative …, 2020
2020
The Relationship Between Digital Literacy and Distance Education Perceptions
H Kayaduman, A Battal
13th annual International Conference of Education, Research and Innovation …, 2020
2020
Factors for Success and Course Completion in Massive Open Online Courses through the Lens of Participant Types
I Bingol, E Kursun, H Kayaduman
Open Praxis 12 (2), 223-239, 2020
2020
Covid-19 Pandemisine Bağli Uzaktan Eğitim Geçiş Süreci Ve Değerlendirmesi: Iğdir Üniversitesi Örneği
MH Alma, T Demirel, H Kayaduman
Online International Conference of COVID-19 (CONCOVID), 127-128, 2020
2020
Canlı Ders Giriş Etkinlikleri
H Kayaduman
Uzaktan Öğretimde Canlı Ders Uygulama İlkeleri ve Örnekleri, 2020
2020
Açık Öğrenme ile İlgili Araştırmalar
H Kayaduman, T Demirel
Yüksek Öğretimde Dijital Dönüşüm, 261-275, 2020
2020
Training Design for the Instructors Lecturing First-Time via Distance Education
H Kayaduman, T Demirel
2nd International Conference on Distance Learning and Innovative Educational …, 2018
2018
Investigating Stages of Concern And Technology Integration Self-Efficacy Beliefs Of English Language Preservice Teachers
H Kayaduman
Middle East Technical University, 2017
2017
Computer Assisted Education in Early Childhood Education
M Saglam, H Kayaduman
Current Trends in Educational Sciences, 311–319, 2017
2017
Investigating the Parents Thoughts about the Effects of Digital Games on Children
M Saglam, H Kayaduman, Ö Delialioglu
Society for Information Technology & Teacher Education International …, 2016
2016
An Examination of Instructional High School Chemistry Videos on EBA Portal in terms of Nine Events of Instruction
G Ugras, AM Uzun, A Battal, H Kayaduman
Participatory Educational Research 3 (1), 66-78, 2016
2016
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20