Follow
GÜLHAN DENİZ
GÜLHAN DENİZ
Yozgat Bozok Üniversitesi
Verified email at yobu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de ekonomik büyüme ile bazı makro değişkenler arasındaki ilişki: çoklu doğrusal regresyon modeli analizi
G Deniz, S Koç
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (1), 101-113, 2019
92019
2013-2017 DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE’ DE BAĞIMSIZ DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ DURUMU (THE STATUS OF THE INDEPENDENT AUDITORS AND INDEPENDENT AUDITING ORGANIZATIONS IN …
G Deniz, Y Aydın
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 4 (20), 2483-2494, 2018
3*2018
2008 küresel krizinin ekonomik etkileri ve kriz döneminde alınan para: Maliye politikası önlemleri
G Deniz
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2013
22013
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yabancı Sermayeli Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Karlılığını Etkileyen Faktörler: Şirket Büyüklüğü Önemli mi?
G Deniz, Y Aydın
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 8 (97), 1338-1346, 2022
12022
Türkiye'de Sigortacılık Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
G Deniz
Ekonomi ve Finans Çalışmaları, 175-185, 2021
2021
The Relationship Between Economic Growth And Some Macro Variables in Turkey: Multiple Linear Regression Model Analysis
G Deniz, S Koç
2. ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , 2018, 2018
2018
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6335 SAYILI KANUN DAHİL’NUN MUHASEBE VE DENETİM UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER
G Deniz
Atlas Sosyal Bilimler Dergisi, 212-227, 2018
2018
Sigortacılığa Giriş
İ Yıldırım, M Işık, E Çağlak, G Kaya, G Deniz, M Dede, S Pehlivan, ...
Sigortacılığa Giriş, Lisans Yayıncılık, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–8