Follow
GÜLHAN DENİZ
GÜLHAN DENİZ
Yozgat Bozok Üniversitesi
Verified email at yobu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Türkiye’de ekonomik büyüme ile bazı makro değişkenler arasındaki ilişki: çoklu doğrusal regresyon modeli analizi
G Deniz, S Koç
İşletme Araştırmaları Dergisi 11 (1), 101-113, 2019
212019
Küresel Krizinin Ekonomik Etkileri Ve Kriz Döneminde Alınan Para-Maliye Politikası Önlemleri
G Deniz
Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, 2008
14*2008
2013-2017 DÖNEMLERİNDE TÜRKİYE’ DE BAĞIMSIZ DENETÇİ VE BAĞIMSIZ DENETİM KURULUŞLARININ DURUMU (THE STATUS OF THE INDEPENDENT AUDITORS AND INDEPENDENT AUDITING ORGANIZATIONS IN …
G Deniz, Y Aydın
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 4 (20), 2483-2494, 2018
9*2018
Türkiye’de elementer branşlarda faaliyet gösteren sigorta şirketlerinin finansal performansını etkileyen faktörlerin panel veri analizi ile belirlenmesi
G Deniz, Y Aydın
İşletme Araştırmaları Dergisi 14 (4), 2815-2832, 2022
12022
Türkiye’de Faaliyet Gösteren Yabancı Sermayeli Hayat Dışı Sigorta Şirketlerinin Karlılığını Etkileyen Faktörler: Şirket Büyüklüğü Önemli mi?
G Deniz, Y Aydın
SOCIAL SCIENCES STUDIES JOURNAL (SSSJournal) 8 (97), 1338-1346, 2022
12022
TÜRKİYE'DE ELEMENTER BRANŞLARDA FAALİYET GÖSTEREN SİGORTA ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN PANEL VERİ ANALİZİ İLE BELİRLENMESİ
G Deniz
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2021
2021
Türkiye'de Sigortacılık Sektörü Üzerine Bir Değerlendirme
G Deniz
Ekonomi ve Finans Çalışmaları, 175-185, 2021
2021
The Relationship Between Economic Growth And Some Macro Variables in Turkey: Multiple Linear Regression Model Analysis
G Deniz, S Koç
2. ULUSLARARASI TÜRK COĞRAFYASI SOSYAL BİLİMLER ARAŞTIRMALARI KONGRESİ , 2018, 2018
2018
6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU 6335 SAYILI KANUN DAHİL’NUN MUHASEBE VE DENETİM UYGULAMALARINA GETİRDİĞİ YENİLİKLER
G Deniz
Atlas Sosyal Bilimler Dergisi, 212-227, 2018
2018
Sigortacılığa Giriş
İ Yıldırım, M Işık, E Çağlak, G Kaya, G Deniz, M Dede, S Pehlivan, ...
Sigortacılığa Giriş, Lisans Yayıncılık, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–10