Follow
YILDIZ AKSOY
YILDIZ AKSOY
Verified email at medeniyet.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
İstanbul kenti yeşil alan durumunun irdelenmesi
Y Aksoy
Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
1162001
Çocuk Oyun Alanlari Üzerine Bir Araştirma İstanbul, Isparta, Eskişehir, Erzurum, Kayseri, Ankara, Zonguldak ve Trabzon İlleri Örneği
Y Aksoy
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi 3 (11), 82-106, 2011
1102011
Türev kavramının öğretiminde bilgisayar cebiri sistemlerinin etkisi
Y Aksoy
Yayınlanmamış doktora tezi, Gazi Üniversitesi, Ankara, 2007
772007
Yeşil alan kullanımı ve yeşil alan gereksinimi üzerine bir araştırma İstanbul ili Fatih ilçesi örneği
Y Aksoy, A AKPINAR
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 10 (20), 81-96, 2011
542011
TÜRKIYE'DE YESIL ALANLARLA ILGILI YASAL DÜZENLEMELER/THE LEGAL REGULATIONS RELATED TO GREEN AREAS IN TURKEY
Y Aksoy
Istanbul Ticaret Universitesi Fen Bilimleri Dergisi 13 (26), 1, 2014
512014
İstanbul Fatih ilçesi yeşil alan yeterliliğinin Marmara depremi öncesi ve sonrası değerleri kullanılarak incelenmesi
Y Aksoy, AÇ Turan, H Atalay
Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dergisi 14 (2), 2009
332009
Kentleşme ve yeşil alan sorunu üzerine bir araştırma İstanbul kenti Bakırköy ilçesi örneği
Y Aksoy, N Ergun
TÜBAV Bilim Dergisi 2 (4), 426-438, 2009
322009
Tokat şartlarında yetiştirilen Saanen ırkı keçilerin döl, süt verimi ve oğlakların gelişme özelliklerinin belirlenmesi
Z Ulutaş, M Kuran, E Şirin, Y Aksoy
Ulusal Keçicilik Kongresi Bildiriler Kitabı, Çanakkale, 24-26, 2010
312010
Simetri kavramının öğrenim ve öğretiminde karşılaşılan zorlukların analitik bir yaklaşımla incelenmesi
Y Aksoy, İ Bayazit
İlköğretimde karşılaşılan matematiksel zorluklar ve çözüm önerileri, 187-215, 2010
302010
üsküdar˚ Ilçesi açik yeşil alan durumunun˚ Irdelenmesi
Y AKSOY
Ekoloji 13 (52), 38-44, 2004
242004
A study on gastrointestinal tract characteristics of ram lambs at the same weights from six Turkish sheep breeds
A Yıldırım, Z Ulutas, N Ocak, E Sirin, Y Aksoy
South African Journal of Animal Science 44 (1), 90-96, 2014
202014
Meat production characteristics of Turkish native breeds: I. Fattening, slaughter and carcass traits of lambs
Ü Çiçek, Y Aksoy, U Şen, M Uğurlu, Z Ulutaş, E Şirin, M Kuran, A Önenç
South African Journal of Animal Science 48 (4), 665-672, 2018
182018
Çatı bahçelerinin kent yaşamındaki yeri ve önemi: İstanbul kentinden örnekler. 5
Y Aksoy, S İçmek
Ulusal Çatı & Cephe Sempozyumu 15 (16), 204, 2010
182010
PAZAR YERLERİNİN ŞEHİR PLANLAMASI STANDART VE İLKELERİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ: İSTANBUL İLİ BAKIRKÖY İLÇESİ ÖRNEĞİ
Y Aksoy
Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 18 (2), 26-39, 2009
142009
Şehir içi yol bitkilendirmelerinin İstanbul ili Beyoğlu İlçesi Cumhuriyet
F Yılmaz, Y Aksoy
Halaskargazi ve Büyükdere Caddesi örneğinde irdelenmesi Journal of Yaşar …, 2009
142009
A research about public green area use and green area demand in Istanbul Fatih District
Y Aksoy, A Akpınar
İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi. ss 82, 2011
102011
Examining the ecological quality of Küçükçekmece District parks in Istanbul in terms of permeability and natural vegetation
Y Aksoy
Ekoloji 19 (74), 181-189, 2010
102010
Fonksiyon kavramının matematiksel manası ve tarihsel gelişimi
İ Bayazit, Y Aksoy
İÖ Zembat, MF Özmantar, E. Bingölbali, H. Şandır, A. Delice (editörler …, 2013
92013
İstanbul Kenti Yeşil Alan Durumu İrdelenmesi
Y Aksoy
Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul …, 2001
92001
Karacaahmet mezarlığı peyzaj tasarımı ve bakım çalışmaları açısından incelenmesi
Y Aksoy, V Özkardaş
İstanbul Aydın Üniversitesi Dergisi Yıl 3, 83-102, 2015
82015
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20