Takip et
Business and Economics Research Journal
Business and Economics Research Journal
Bilinmeyen bağlantı
uludag.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Bank specific and macroeconomic determinants of commercial bank profitability: Empirical evidence from Turkey
A Anbar, D Alper
Business and Economics Research Journal 2 (2), 139-152, 2011
10922011
An empirical study of the relationship between transformational leadership, empowerment and organizational commitment
A Ismail, HAB Mohamed, AZ Sulaiman, MH Mohamad, MH Yusuf
Business and Economics Research Journal 2 (1), 89-107, 2011
4342011
Brandes, Dharwadkar ve Dean'in (1999) örgütsel sinizm ölçeği Türkçe formunun geçerlilik ve güvenilirlik çalışması: Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Örneği
K Karacaoğlu, F İnce
Business and Economics Research Journal 3 (3), 77-92, 2012
2462012
The Effects of Job Rotation Practices on Motivation: A Research on Managers in the Automotive Organizations
K Kaymaz
Business and Economics Research Journal 1 (3), 69 – 85, 2010
2392010
Education, Local Amenity and Spatial Agglomeration in a Small-Open Multi-Regional Economic Growth Model: Extending the Uzawa-Lucas Model to an Interregional Economy
WB Zhang
Business and Economics Research Journal 4 (1), 1-28, 2013
228*2013
The corporate social responsibility disclosure: A study of listed companies in Bangladesh
AM Rouf
Business and Economics Research Journal 2 (3), 19-32, 2011
2012011
Örgüt Kültürü Ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma
AA Gülova, Ö Demirsoy
Business and Economics Research Journal 3 (3), 49-76, 2012
197*2012
TOPSIS Yöntemi ile Katılım Bankalarının Etkinliği ve Verimliliği Üzerine Bir Uygulama
R Yayar, HV Baykara
Business and Economics Research Journal 3 (4), 21-42, 2012
1892012
The influence of intrinsic and extrinsic rewards on employee results: An empirical analysis in Turkish manufacturing industry
H Özutku
Business and Economics Research Journal 3 (3), 29-48, 2012
1862012
Mediating role of affective commitment in HRM practices and turnover intention relationship: A study in a developing context.
MHR Joarder, MY Sharif, K Ahmmed
Business and Economics Research Journal 2 (4), 135-158, 2011
1702011
Örgüt içi girişimcilikte öz yeterlilik algısı ve kontrol odağının rolü
F Çetin
Business and Economics Research Journal 2 (3), 69-85, 2011
1692011
The relationship between working capital management and profitability: Evidence from Turkey
F Samiloglu, Aİ Akgün
Business and Economics Research Journal 7 (2), 1-14, 2016
1342016
Girişimcilik Eğitimi ve Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Profillerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Araştırması
MK Sait Patır
Business and Economics Research Journal 1 (2), 27-44, 2010
133*2010
Impact of Financial Literacy on the Behavioral Biases of Individual Stock Investors: Evidence from Borsa Istanbul.
S Ateş, A Coşkun, MA Şahin, ML Demircan
Business and Economics Research Journal 7 (3), 1-19, 2016
1322016
Müşteri Değerinin, Müşteri Tatmini, Marka Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik Bir Araştırma.
B Onaran, Z Atıl Bulut, A Özmen
Business and Economics Research Journal 4 (2), 37-53, 2013
130*2013
Finansal Gelişme ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Ampirik Bir Analizi: Türkiye Örneği
B Ozcan, A Ari
Business and Economics Research Journal 2 (1), 121-142, 2011
130*2011
Impact of New Standard" IFRS 16 Leases" on statement of financial position and key ratios: a case study on an airline company in Turkey
M Öztürk, M Serçemeli
Business and Economics Research Journal 7 (4), 143-157, 2016
1282016
Fama-French Üç Faktör Modeli: İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Örneği
V Eraslan
Business and Economics Research Journal 4 (2), 11-22, 2013
128*2013
Özürlüler Kanunu'nun Sosyal Model Açısından Değerlendirilmesi
S Özgökçeler, Y Alper
Business and Economics Research Journal 1 (1), 33-54, 2010
1262010
Determination of factors affecting the price of gold: A study of MGARCH model
C Toraman, Ç Basarir, MF Bayramoglu
Business and Economics Research Journal 2 (4), 37-50, 2011
1252011
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20