gülten gültepe
gülten gültepe
Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Temel Eğitim Bölümü
atauni.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
PLASTİK SANATLARDA SOYUT SOMUT GÖSTERGE VE GÖRSELLER ÜZERİNE METAFORİK BİR YAKLAŞIM
G GÜLTEPE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2016
42016
SUBJEDEN OBJEYE GÖRSEL PLASTİK BAĞLAMINDA MİTOLOJİK TAHAYYÜL
G GÜLTEPE
Turkish Studies - Social Sciences 4 (14), 1489-1498, 2019
22019
Türk Kültür ve Medeniyetinde Oyun-İnanç ve Maske
G Gültepe
Uluslararası Oyun ve Oyuncak Kongresi Bildiriler Kitabı (7-8 Mayıs). Erzurum …, 2015
22015
18. Yüzyıl Babür Dönemi Minyatürlerinde Eklektik Üslup
Y BERKLİ, G GÜLTEPE
ULUSLARARASI TÜRK KÜLTÜR VE SANATI SEMPOZYUMU, ANKARA, 2020, 2020
2020
Eski Türk İnançlarında Tabiat Kültü: Erzurum Kazancı Örneği
Y BERKLİ, G GÜLTEPE
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 443-454, 2020
2020
TÜRK KÜLTÜR VE MEDENİYETİNDE METAFORİK BAĞLAMINDA OYUN-İNANÇ VE MASKE
G GÜLTEPE
Turkish Studies 14 (7), 3733-3747, 2019
2019
ALEVİ-BEKTAŞİ GELENEĞİNDE HZ. ALİ: KİŞİLEŞTİRME VE PLASTİK
G GÜLTEPE
Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, 589 - 596, 2019
2019
SANAT METAFOR VE DÖNÜŞÜM
YBG GÜLTEPE
Sanat Dergisi, 44-51, 2016
2016
MUHAMMED SİYAH KALEM'İN ÜSLUBU VE GİZEMİ
G GÜLTEPE
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, 2013
2013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9