Journal of Animal Production (Hayvansal Üretim)
Journal of Animal Production (Hayvansal Üretim)
Ege Zootekni Derneği
ege.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip - Ana Sayfa
BaşlıkAlıntı yapanlarYıl
Ertu¤ rul M. 2000. Canl› Hayvanda Karkas Kompozisyonu Tahmin Yöntemleri
A Kor
Hayvansal Üretim 41, 91-101, 0
392
Genetiği değiştirilmiş organizmalara toplumun bakış açısı
A Demir, A Pala
Hayvansal Üretim 48 (1), 2007
502007
Ekolojik yumurta ve tavuk etinin tüketim eğilimleri ve tüketici özelliklerinin belirlenmesi
G Armağan, M Özdoğan
Hayvansal Üretim 46 (2), 2005
422005
İzmir ili ödemiş ilçesinde süt sığırcılığının geliştirilmesi olanakları üzerine bir araştırma
N Koyubenbe
Hayvansal Üretim 46 (1), 2005
362005
Çanakkale koyun ve keçi yetiştiricileri birliği üyesi keçicilik işletmelerinde teknik sorunların belirlenmesi üzerine bir araştırma
E Koyuncu, A Pala, T Savaş, A Konyalı, C Ataşoğlu, G Daş, İE Ersoy, ...
Hayvansal Üretim 47 (1), 2006
322006
Adana entansif süt sığırcılığı işletmelerinde yetiştirilen saf ve melez siyah alaca inek sütlerinde somatik hücre sayısına etki eden faktörler ve mastitis ile ilişkisi
S Göncü, K Özkütük
Hayvansal Üretim 43 (2), 2002
312002
Türkiye koyunculuğunda melezleme çalışmaları
M Kaymakçı, T Taşkın
Hayvansal üretim 49 (2), 2008
302008
Sığır eti tercihlerini etkileyen faktörlerin belirlenmesi üzerine bir araştırma: İzmir ili örneği
M Cankurt, B Miran, A Şahin
Hayvansal Üretim 51 (2), 2010
292010
İzmir ili Ödemiş ilçesinde kırmızı et tüketim davranışlarının belirlenmesi üzerine bir araştırma
E Yaylak, T Taşkın, N Koyubenbe, Y Konca
Hayvansal Üretim 51 (1), 2010
282010
Aromatik bitkilerin hayvansal ürünlerde antioksidan etkileri
SS Önenç, Z Açıkgöz
Hayvansal Üretim 46 (1), 2005
252005
İlköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersine yönelik motivasyonlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi
R Demir, N Öztürk, İ Dökme
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2012
23*2012
Estimation of relationship between live weights and some body measurements in german farm x hair crossbred by canonical correlation analysis
S Çankaya, GT Kayaalp
Hayvansal Üretim 48 (2), 2007
232007
Path analysis of the relationships between various body measures and live weight of American Bronze Turkeys under the three different lighting programs
M Mendes, A Karabayir, A Pala
The Journal of Agricultural Science 11, 184-188, 2005
232005
Fonksiyonel yumurta üretimi
Z Açıkgöz, SS Önenç
Hayvansal Üretim 47 (1), 2006
212006
Silo Yemlerinde Organik Asit Belirlemede İki Farklı Metodun Karşılaştırması
F Koç, L Coşkuntuna
Hayvansal üretim 44 (2), 2003
212003
Burdur ili damızlık koyun ve keçi yetiştiriciler birliği üyesi koyunculuk işletmelerinin yapısal özellikleri ve sorunları üzerine bir araştırma
S Bilginturan
Hayvansal Üretim 50 (1), 2009
202009
Yemlerde bulunan toksinler ve kontrol yolları
H Basmacıoğlu, M Ergül
Hayvansal Üretim 44 (1), 2003
202003
Süt sığırcılığında döl verimine ilişkin ekonomik kayıplar ve yetiştiricilerin bilgi ve teknoloji ihtiyacı
T Kumuk, Y Akbaş, L Türkmut
Hayvansal Üretim 40 (1), 1-12, 1999
201999
Aydın İlinde Yetiştirilen Siyah-Alaca ve Esmer Irkı Sığırların Laktasyon Süt Verimleri ve Somatik Hücre Sayıları
A Koç
Hayvansal Üretim 47 (2), 2006
192006
Kıvırcık ve Karya kuzularda besi ve karkas özellikleri
T Altın, O Karaca, İ Cemal, M Yılmaz, O Yılmaz
Hayvansal üretim 46 (1), 2005
192005
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20