Follow
Sibel Fettahoğlu
Sibel Fettahoğlu
Other namesSibel Fettahoglu
Verified email at kocaeli.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Hane halkının finans eğitimi ve finansal okuryazarlık düzeyleri üzerine Kocaeli’nde bir araştırma
S Fettahoğlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 101-116, 2015
852015
İşletmelerde sosyal sorumluluk ile finansal performans arasindaki ilişki: İMKB’ye yönelik bir uygulama
S Fettahoğlu
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 6 (1), 11-20, 2013
492013
Yeni finansman olanağı: Kitle fonlama
S Fettahoğlu, S Khusayan
Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 10 (4), 497-521, 2017
352017
Investors' Purchasing Behaviour via a Behavioural Finance Approach
D Firat, S Fettahoglu
International Journal of Business and Management 6 (7), 153, 2011
312011
Relationship Between Credit Default Swap Premium and Risk Appetite According to Types of Investors: Evidence From Turkish Stock Exchange.
S Fettahoğlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 265-278, 2019
242019
Dijital finansal okuryazarlık ve bireylerin finansal teknoloji kullanma konusundaki tutumları
S Fettahoğlu, D KILDIZE
OPUS International Journal of Society Researches 12, 867-889, 2019
132019
Attitudes of individuals about using cryptocurrencies: evidence from Turkey
S FETTAHOĞLU, Ö Sayan
İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 20 (42), 1122-1146, 2021
112021
Çalışma sermayesi yönetiminin işletme kârlılığı üzerine etkisi: BİST’de bir uygulama
S Fettahoğlu, FA Mohamud
Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırma Dergisi 4 (2), 16-28, 2016
112016
TÜREV ÜRÜN KULLANIMININ BANKA ETKİNLİĞİ İLE İLİŞKİSİNİN BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
S Fettahoğlu, İ Melih, H Yaşar
Verimlilik Dergisi, 99-113, 2018
102018
İşletmelerde Kredi Derecelendirme: Borsa İstanbul Bilişim Endeksi Üzerine Bir Uygulama
S Fettahoğlu, M DÖNMEZ, S Kazhi
Elektronik Mesleki Gelişim ve Araştırmalar Dergisi 4 (1), 2016
72016
İşletme Finansmanı
S Fettahoğlu, A Fettahoğlu
Umuttepe Yayınları, 2018
5*2018
YATIRIMCI DUYARLILIĞININ PAY SENEDİ FİYATI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BIST’DE BİR UYGULAMA
S Fettahoğlu
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 443-454, 2017
52017
İşletme sermayesi finanslama stratejilerinin işletme karlılığı üzerindeki etkisini belirlemeye yönelik bir uygulama
S Fettahoğlu, AHS Farah
Elektronik Mesleki Gelişim Ve Araştırmalar Dergisi 4 (2), 2016
52016
Pay Senedi Fiyatlarının Tahmin Edilebilirliği: Kaos Kuramı Yaklasımı
S Fettahoğlu
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 237-243, 2009
42009
An application of the portfolio investment choices with multi-purpose decision making methods in emerging countries
S Fettahoğlu, B Özcan, H KOCAMAN
Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 22 (1), 145-162, 2020
22020
Kredi temerrüt swap primi ile yatırımcı sınıflarına göre risk iştahı arasındaki ilişki: Türkiye analizi
S FETTAHOĞLU
Muhasebe ve Finansman Dergisi, 265-278, 2019
22019
E-Finans
S Fettahoğlu
Umuttepe Yayınları, 2017
22017
Importance of Fintechs in Digital Age for Turkey and the Role of Information Technologies
S Fettahoğlu, M İnal
Digitalization in Businesses and Economy, 53-68, 2022
1*2022
KADIN VE ERKEK GİRİŞİMCİYE AİT İŞLETMELERİN FİNANSAL PERFORMANS VE BÜYÜMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI: KOCAELİ İLİ’NDE BİR UYGULAMA
S FETTAHOĞLU
Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi 6 (1), 1-10, 2014
12014
Portfolio Optimization with Black Litterman Model An Application About Istanbul Stock Exchange Kocaeli City Index
A Fettahoğlu, H Kapucu, S Fettahoğlu
International Conference on Mathematical Finance and Economics, 289-307, 2011
12011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20