Follow
Oğuz IŞIK
Title
Cited by
Cited by
Year
Sağlık İşletmeleri Yönetimi
D Tengilimoğlu, M Işık, O. ve Akbolat
Sağlık İşletmeleri Yönetimi, 2009
522*2009
Sağlık çalışanlarının tükenmişlik düzeyleri: Bir kamu hastanesi örneği
M Akbolat, I Oğuz
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 11 (2), 229-254, 2008
1502008
Dönüşümcü Liderlik Davranişinin Motivasyon Ve Duygusal Bağliliğa Etkisi
M Akbolat, I Oğuz, A YILMAZ
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 2013
1342013
Impacts of COVID-19 pandemic period on depression, anxiety and stress levels of the healthcare employees in Turkey
D Tengilimoğlu, A Zekioğlu, N Tosun, O Işık, O Tengilimoğlu
Legal Medicine 48, 101811, 2021
1212021
Sağlık Kuruluşlarında Örgütsel Adalet Algılarının Örgütsel Bağlılığa Etkisi
O IŞIK, Ö UĞURLUOĞLU, M AKBOLAT
Dogus University Journal 13 (2), 2012
109*2012
Sağlık Çalışanlarına Uygulanan Şiddet: Özel Bir Tıp Merkesi Örneği
A Nesrin, A YILMAZ, I Oğuz
Ankara Sağlık Hizmetleri Dergisi 13 (1), 1-11, 2014
1002014
Özel Hastanelerde Yönetimin Profesyonelleşmesinin, Kurumsallaşma Süreci Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Alan Çalışması
İ ŞAHMAN, D TENGİLİMOĞLU, I Oğuz
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 (2), 1-23, 2008
932008
Evde sağlık hizmeti alan hastaların profili ve sunulan hizmetin değerlendirilmesi
I Oğuz, A Kandemir, MA Erişen, C Fidan
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19 (2), 2016
902016
Sağlık çalışanlarının duygusal zekâ düzeylerinin motivasyonlarına etkisi
M Akpolat, O IŞIK
Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 32 (1), 109-123, 2012
872012
Bilgi teknolojileri ve hastane bilgi sistemleri kullanımı: Sağlık çalışanları üzerine bir araştırma
O Işık, M Akbolat
Bilgi Dünyası 11 (2), 365-389, 2010
852010
Hemşirelerin bakış açısıyla tıbbi hataların değerlendirilmesi
O Işık, M Akbolat, M Çetin, M Çimen
822012
Sağlık İşletmeleri Yönetimi (4. Baskı)
D Tengilimoğlu, O Işık, M Akbolat
Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, 2012
812012
Hastanelerde Rekabet Stratejileri ve Performans/Competitive Strategies and Performance in Hospitals
M Akbolat, O Işık
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 16 (1), 401-424, 2012
722012
Hekim ve hemşirelerin iletişim becerilerinin değerlendirilmesi
M KARADAĞ, I Oğuz, İH CANKUL, H ABUHANOĞLU
Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 17 (1), 160-179, 2015
672015
Sağlık çalısanlarının kontrol odağı, doyumu, rol belirsizliği ve rol çatışmasının karşılaştırılması
M AKBOLAT, O IŞIK, Ö UĞURLUOĞLU
Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 29 (2 …, 2011
672011
Sağlık kurumlarında kalite yönetimi
S Kaya, D Tengilimoğlu, O Işık, M Akbolat, A Yılmaz
Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, 2013
612013
A study on burnout and job satisfaction of personnel working in a special care center
M Çimen, B Şahin, M Akbolat, O Işık
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 3 (1), 21, 2012
61*2012
Sağlık çalışanlarının tıbbi atık bilgi düzeylerinin değerlendirilmesi
M Akbolat, I Oğuz, D Cemile, M Çimen
Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi, 131-140, 2011
602011
Measuring Health Care Quality With The Servqual Method: A Comparison In Public And Private Hospitals
M Işık, O., Tengilimoğlu, D., Akbolat
HealthMED 5 (6), 1921-1930, 2011
522011
Algılanan Kalitenin Hastane Marka Değerine Etkisi
O IŞIK
Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi 19 (1), 2016
502016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20