Takip et
Cem Tutar
Cem Tutar
Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
uskudar.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yazılı Basında Çocuk Haklarının Temsili: Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah ve Zaman Gazeteleri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma
C Tutar
Journal of Yasar University 9 (34), 2014
18*2014
Türk Korku Sinemasının Yapısal Engelleri: Sosyo-Kültürel Bir Bakış
C Tutar
e-GİFDER 3 (2), 2015
102015
Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili
C Tutar
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, 88-115, 2019
42019
Postmodern Kentsel Mekanda Kültürel Belleğin İnşa Süreci: Televizyon Dizilerinde Öne Çıkan Nostaljik Eğilimler
C Tutar
Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi 34, 102-121, 2020
32020
Gastronomi Kültürünün İnşası ve Dönüşümünde Televizyon: Masterchef Türkiye ve The Taste Türkiye Programları Örneği
C Tutar, D Durukan
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 40 (1), 339-364, 2020
32020
Reality Programların Etkileşimli Doğasında Postmodern Kentin Gündelik Yaşam Dinamikleri
C Tutar
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2015
32015
Dijitalleşen Dünyanın Gündelik Yaşam Aktivitelerinde Kendilik Kaygısının Yükselişi
C Tutar
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri …, 2019
22019
Burjuvazinin ve Kapitalist Zihniyetin Temelleri
C Tutar
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, 314-319, 2019
22019
Uluslararası Televizyon Kanalları Bağlamında İdeolojik Bir Çözümleme Örneği; Discovery Channel
C Tutar
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2009
12009
Televizüel Anlatıda Akış Kavramının Dönüşümü: Ulusal Kanallar Üzerinde Yapılan Bir Araştırma
C Tutar, E Sirer
Geleneksel Yayıncılıktan Dijital Yayıncılığa Televizyon Mecrası, 117-145, 2021
2021
Covid-19 Döneminde Politik Bir Kurgu Olarak Birey ve Haberin İdeolojik İnşası Bağlamında Vatandaş Televizyonculuğu
E Sirer, C Tutar
Değişen ve Değişmeyenleri ile COVID-19 Dönemi ve Yeni Normaller 2, 2021
2021
Postmodern Kentsel Mekânda Gastronomi Kültürünün Dönüşümü Sürecinde Maddi Kültürün Estetikleştirilmesi
C Tutar, D Durukan
Selçuk İletişim 14 (4), 1879-1909, 2021
2021
Modern Dünyanın Gündelik Hayatında Müphem Konumlar ve Bir Dışlama Pratiği Örneği Olarak Rembetiko Filmi
C Tutar, E Sirer
SineFilozofi, 348-369, 2021
2021
Neoliberal Toplumsal Dinamikler Ekseninde Kentsel Mekânların Kurgusu: Karaköy Örneği
B Aksu, C Tutar
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, 108-131, 2021
2021
Televizyonda Gündelik Yaşam Dinamikleri "Reality Programlarda Postmodern Zaman ve Mekân Manzaraları"
C Tutar
Doruk Yayınları, 2021
2021
Kentsel Mekanların Dönüşümünde Gündelik Hayatın Etik Kodlarının Yapı Bozumu Üzerine Kuramsal Bir Yaklaşım
C Tutar
Bireyden Topluma: Kent ve Dil İlişkisi Üzerine 4, 191-222, 2021
2021
Benliğin Düşünümsel Üretim Sürecinde Postmodern Kültür ve Sosyal Medya Platformları Üzerine Kuramsal Bir Tartışma
C Tutar
Sosyal Medya Psikolojisi, 129-158, 2021
2021
Gündelik Hayatın Yeniden Üretim Sürecinde Oyunun Toplumsal İşlevi ve Anlamı: Reality Yarışma Programları Üzerinde Yapılan Bir Araştırma
C Tutar
Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi IMS 2020 Tam Metin Kitabı, 91-102, 2020
2020
Television in the Construction and Transformation of Gastronomic Culture: The Cases of MasterChef Turkey and The Taste Türkiye Programs
C Tutar, D Durukan
Sosyoloji Konferanslari 40 (1), 339, 2020
2020
Televizyon Programlarındaki Gündelik Hayat Temsillerine Eleştirel Bir Yaklaşım
C Tutar
Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde Yeni İzlence Yeni İzlerkitle, 219-244, 2020
2020
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20