Cem Tutar
Cem Tutar
Üsküdar Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi
uskudar.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Yazılı Basında Çocuk Haklarının Temsili: Hürriyet, Cumhuriyet, Sabah ve Zaman Gazeteleri Üzerinde Yapılan Bir Araştırma
C Tutar
Journal of Yasar University 9 (34), 2014
11*2014
Türk Korku Sinemasının Yapısal Engelleri: Sosyo-Kültürel Bir Bakış
C Tutar
e-GİFDER 3 (2), 2015
32015
Gastronomi Kültürünün İnşası ve Dönüşümünde Televizyon: Masterchef Türkiye ve The Taste Türkiye Programları Örneği
C Tutar, D Durukan
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji Dergisi 40 (1), 339-364, 2020
2020
Televizyon Programlarındaki Gündelik Hayat Temsillerine Eleştirel Bir Yaklaşım
C Tutar
Televizyon 4.0 Toplum 5.0 Döneminde Yeni İzlence Yeni İzlerkitle, 219-244, 2020
2020
Dijitalleşen Dünyanın Gündelik Yaşam Aktivitelerinde Kendilik Kaygısının Yükselişi
C Tutar
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi 6. Uluslararası İletişim Günleri …, 2019
2019
Risk Toplumu Söylemlerinin Televizyon Reality Programlarında Temsili
C Tutar
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, 88-115, 2019
2019
Burjuvazinin ve Kapitalist Zihniyetin Temelleri
C Tutar
Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi Akademik Dergisi Etkileşim, 314-319, 2019
2019
Reality Programların Etkileşimli Doğasında Postmodern Kentin Gündelik Yaşam Dinamikleri
C Tutar
Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Doktora Tezi, 2015
2015
Uluslararası Televizyon Kanalları Bağlamında İdeolojik Bir Çözümleme Örneği; Discovery Channel
C Tutar
Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2009
2009
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–9