Follow
Erol Kına
Erol Kına
Verified email at yyu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Dostroajan: Facial recognition based system input control agent
F AYATA, H ÇAVUŞ, İ Mevlüt, E SEYYARER, E BİÇEK, K Erol
AJIT-e: Academic Journal of Information Technology 11 (40), 82-96, 2020
22020
Van bölgesinde (Van İli–Doğu Anadolu Bölgesi) bulunan futbol hakemlerinde egzersizin fiziksel parametrelere etkisinin incelenmesi
E Kina
Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2015
22015
Metaverse ve Güvenlik
E Kına, M İnan
Nobel Yayınevi, 2023
2023
ALGORİTMİK OYUN KURAMI
E Kına
İksad Yayınevi, 2023
2023
Metaverse–Yeni Dünyaya İlk Adım
E Kına, E Biçek
İksad Yayınevi, 2023
2023
Detection of the Trends of Football Fans in Turkey by Machine Learning Algorithm Using Twitter Data
E Kına
International Journal of Scientific and Engineering Research 13 (4), 2022
2022
Complexity Matrices in Twitter Sentiment Analysis of Thoughts on Mobile Games Using Machine Learning Algorithms
K Erol, R Özdağ
Muş Alparslan Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Dergisi 2 (2), 91-100, 2021
2021
Analyzing The Effect Of Various Factors On Having Coronary Heart Disease
SÖ Rençber, E Biçek, E Kına
Proceedings Book, 228, 2019
2019
Modelling of Photovoltaic Power Generation based on Weather Parameters Using Regression Analysis
E Bicek, HE Celik, N Genc, SO Rencber, E Kina, F Kapar
Book of Abstracts, 80, 2019
2019
Investigation of Effect of Exercise on Physical Parameters on Football Referees at Van Region
E Kina, O Arihan, OE Erkec, M Kara, SK Arihan, Y Bektas
ACTA PHYSIOLOGICA 215, 84-84, 2015
2015
Tweetlerin Duygu Analizi İçin Hibrit Bir Yaklaşım
K Erol, E BİÇEK
Doğu Fen Bilimleri Dergisi 6 (1), 57-68, 0
Van İlinde Akıllı Şehir Uygulamalarının Hayata Geçirilmesi Üzerine Bir Çalışma
E Kına, M Karaca, M İnan, E Biçek
Van İlinde Meme Kanseri Hastalığını Erken Teşhis Etme Yaklaşımı
E Kına, M Karaca, M İnan, E Biçek
Duygu Analizinde Denetimli Makine Öğrenme Algoritmalarının Karşılaştırılmaları,(Kahramanmaraş Depremi Örneği)
K Erol, E BİÇEK
Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 13 (1), 21-31, 0
Derin Öğrenme Modeli İle Doğal Dil İşleme Yaklaşımını Kullanarak Sahte Haberlerin Tespiti ve Analizi
E Kına, E Biçek, M İnan, A Yılmaz
Mobil Oyun twitlerine bağlı Makine Öğrenme Algoritmalarını Kullanarak Duygu Analizi
E Kına, R Özdağ
Optical Form Determination and Scoring With Android
M İnan, E Biçek, T Uçkan, F Ayata, E Seyyarer, E Kına
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–17