Follow
Ömer Bilgehan Sonsel
Ömer Bilgehan Sonsel
Gazi Üniversitesi'nde Doç. Dr.
Verified email at gazi.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
TÜRKİYE’DE VİYOLA ALANINDA YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN İNCELENMESİ
ÖB Sonsel
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 340-359, 2018
332018
MÜZİK ÖĞRETMENİ ADAYLARININ MESLEKİ ÖZ-YETERLİK DURUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ
ARH Birer, ÖB Sonsel
Fine Arts 8 (4), 389-398, 2013
252013
COVID-19 and digital literacy: Assessing pre-service music teachers’ views on piano lessons provided in emergency remote teaching
O Omur, OB Sonsel
International Journal of Education and Literacy Studies 9 (3), 117-126, 2021
142021
Türkiye’de dinlenilen popüler müziklerin incelenmesi: Spotify örneği
M Efe, Ö Sonsel
İdil Sanat ve Dİl Dergisi 8 (60), 2019
102019
Orkestra alanında yazılmış yüksek lisans, sanatta yeterlik ve doktora tezlerinin incelenmesi
M Efe, Ö Sonsel
SOBİDER Sosyal Bilimler Dergisi 6 (41), 2019
92019
BİREYSEL ÇALGI VİYOLA DERSİ’NİN ÖĞRETİM ELEMANLARI GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
ÖB Sonsel
Fine Arts 12 (2), 125-134, 2017
92017
Piyano Eşlikli Başlangıç Viyola Öğretiminin Entonasyon Hâkimiyeti Açısından İncelenmesi ve Değerlendirilmesi
FA Sonsel, Ömer Bilgehan: Tanrıverdi
Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (1), 575-595, 2019
8*2019
Analysis of the Children's Songs in 2017 Elementary School Music Lesson Curriculum in Terms of Universal Values.
ÖB Sonsel
Journal of Education and Training Studies 6 (11), 75-82, 2018
72018
Ön Elemeyi Geçen İstiklal Marşı Bestelerinin Müzik Eğitimi Açısından İncelenmesi
ÖB Sonsel, S Bilgin
Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi 39 (3), 1827-1850, 2019
62019
5. ve 6. sınıf müzik ders kitaplarında yer alan okul şarkılarının eğitim müziği açısından incelenmesi
Ç Serin, ÖB Sonsel
Türk Eğitim Bilimleri Dergisi 18 (1), 218-235, 2020
52020
İlkokullarda öğretilen okul şarkılarının, öğrencilerin ses sınırlarına uygunluk durumları:(Ankara ili örneği)
ÖB Sonsel
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
52013
HOFFMEISTER "ETUDEN FUR VIOLA" METODU'NUN İNCELENMESİ
ÖB Sonsel
Turkish Studies Educational Sciences 14 (1), 149-165, 2019
42019
Genel müzik eğitiminde kullanılan marşların eğitim müziği açısından incelenmesi
ÖB SONSEL, G Özbek
Lokum Sanat ve Tasarım Dergisi 1 (1), 1-12, 2023
32023
Post COVID-19 Metaphoric Perceptions of Preservice Music Teachers on the Concepts of" Distance Education, Home, Graduation, University and Future".
ÖB Sonsel, Ö Ömür
World Journal of Education 11 (5), 1-16, 2021
22021
Bilim ve Sanat Merkezlerindeki Öğrencilerin Müzik Eğitimlerine İlişkin Öğretmen Görüşleri
S Kalay Meydan, Ö Sonsel
The Journal of Academic Social Science 7 (91), 2019
22019
Instructor Opinions on Measurement, Selection and Placement Center (MSPC)'s Prerequisite for Music Teaching Programs
Üçer, Gürer, Yılmaz, Sonsel
E - Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (3), 283-297, 2023
12023
ÖSYM’nin Müzik Öğretmenliği Programlarıyla İlgili Ön Koşuluna Yönelik Öğretim Elemanı Görüşleri
Ö Üçer, M Gürer, G Yılmaz, Ö Sonsel
E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi 14 (3), 2023
12023
Emergency Remote Teaching during the COVID-19 Pandemic: The Case of Music Teachers in Turkey and England.
B Kayaarslan, GBT Güzeloglu, YA Onat, OB Sonsel
International Journal of Education and Literacy Studies 10 (2), 57-64, 2022
12022
Okulöncesi Müzik Eğitiminde Orff ve Suzuki Yaklaşımlarının Karşılaştırmalı Analizi
G Sever, Ö Sonsel
Gece Kitaplığı, 2020
12020
Çocuk Şarkılarının Eğitim Müziğindeki Yeri ve Oluşturma Aşamaları
Ö Sonsel
Gece Akademi, 2019
12019
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20