HÜSEYİN DİRİK
HÜSEYİN DİRİK
Orman Mühendisliği Profesörü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of water stress on germination in six provenances of Pinus brutia seeds from different bioclimatic zones in Turkey
M BOYDAK, H DİRİK, F TİLKİ, M ÇALIKOĞLU
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 27 (2), 91-97, 2003
752003
Seed germination of three provenances of Pinus brutia (Ten.) as influenced by stratification, temperature and water stress
F Tilki, H Dirik
Journal of Environmental Biology 28 (1), 133, 2007
482007
Biology and Silviculture of Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.).
M Boydak, H Dirik, M Çalikoğlu
432006
Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) biyolojisi ve silvikültürü
M Boydak, H DİRİK, M ÇALIKOĞLU
412006
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) da bazı önemli fidan karakteristikleri ile dilcim başarısı arasındaki ilişkiler
H Dirik
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 43 (2), 51-76, 1991
361991
Effet du stress hydrique osmotique sur la germination des graines chez les provenances de Cèdre du Liban (Cedrus Libani A. Rich.) d'origine Turque
H Dirik
Annals of forest science 57 (4), 371-367, 2000
312000
Kırsal Peyzaj Planlama ve Uygulama İlkeleri
H Dirik
İstanbul Üniversitesi Yayın No 4559, 2005
272005
Kent ormancılığının kapsamı, yararları, planlanması ve teknik esasları
H DİRİK, C Ata
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B 55 (1), 1-14, 2005
272005
ÜÇ YERLİ ÇAM TÜRÜNÜN (Pinus brutia Ten., Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana Lamb. Holmboe, Pinus pinea L.) KURAK PERYODDAKİ TRANSPİRASYON TUTUMLARININ EKOFİZYOLOJİK ANALİZİ …
H DİRİK
Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University, 1994
231994
ÜÇ YERLİ ÇAM TÜRÜNÜN (Pinus brutia Ten., Pinus nigra Arn. ssp. pallasiana Lamb. Holmboe, Pinus pinea L.) KURAK PERYODDAKİ TRANSPİRASYON TUTUMLARININ EKOFİZYOLOJİK ANALİZİ …
H DİRİK
Journal of the Faculty of Forestry, Istanbul University, 1994
231994
Ülkemizde hızlı gelişen türlerle bugüne kadar yapılan çalışmalarda ulaşılan aşama, uygulanan politika ve stratejiler, buna bağlı olarak uygulanabilecek strateji ve politika …
M Boydak, H Dirik
Hızlı Gelişen Türlerle Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi …, 1998
171998
Kent Ağaçları
H Dirik
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi, Seri B 41, 3-4, 1991
151991
Farklı biyoiklim kuşaklarını temsil eden kızılçam (Pinus brutia Ten.) orjinlerinin kurak dönemdeki su potansiyellerinin basınç-hacim (PV) eğrisi yöntemi ile analizi
H Dirik
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 50 (2), 93-104, 2000
142000
Kent ağaçlarının yönetimi
H Dirik
Kent ağaçlandırmaları ve İstanbul 96, 29-40, 1997
141997
Dikim mevsiminde anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold. ssp pallasiana Lamb. Holmboe) fidanlarındaki fizyolojik değişimler ve bunun dikim başarısı üzerindeki etkileri
H Dirik
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 49 (2), 59-74, 1999
111999
Dikim şoku
H Dirik
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 40 (3), 105-116, 1990
101990
Kent ormancılığı ve yeşil kuşak tesisleri
H Dirik
Orman Mühendisliği Dergisi 38, 16-23, 2001
92001
Genetik çeşitlilik ve orman gen kaynaklarının korunması
H Dirik
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 44 (3-4), 113-122, 1994
91994
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) da fidan morfolojisinin dikim başarısına etkileri
H Dirik
OB, Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 348-355, 1993
91993
Plantasyon (Bitkilendirme ve Dikim) Teknikleri
H Dirik
İÜ Orman Fakültesi Yayın, 2008
82008
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20