Follow
HÜSEYİN DİRİK
HÜSEYİN DİRİK
Orman Mühendisliği Profesörü, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
Verified email at istanbul.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Effects of water stress on germination in six provenances of Pinus brutia seeds from different bioclimatic zones in Turkey
M BOYDAK, H DİRİK, F TİLKİ, M ÇALIKOĞLU
Turkish Journal of Agriculture and Forestry 27 (2), 91-97, 2003
852003
Seed germination of three provenances of Pinus brutia (Ten.) as influenced by stratification, temperature and water stress
F Tilki, H Dirik
Journal of Environmental Biology 28 (1), 133, 2007
522007
Kızılçamın (Pinus brutia Ten.) biyolojisi ve silvikültürü
M Boydak, H DİRİK, M ÇALIKOĞLU
522006
Biology and Silviculture of Turkish Red Pine (Pinus brutia Ten.).
M Boydak, H Dirik, M Çalikoğlu
512006
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) da bazı önemli fidan karakteristikleri ile dilcim başarısı arasındaki ilişkiler
H Dirik
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 43 (2), 51-76, 1993
391993
Effet du stress hydrique osmotique sur la germination des graines chez les provenances de Cèdre du Liban (Cedrus Libani A. Rich.) d'origine Turque
H Dirik
Annals of forest science 57 (4), 371-367, 2000
342000
Kent ormancılığının kapsamı, yararları, planlanması ve teknik esasları
H Dirik, C Ata
İÜ Orman Fakültesi Dergisi 55 (1), 1-14, 2005
312005
Kırsal Peyzaj Planlama ve Uygulama İlkeleri
H Dirik
İstanbul Üniversitesi Yayın No 4559, 2005
282005
Üç yerli çam türünün (Pinus brutia Ten., Pinus nigra Arn. Ssp. pallasiana Lamb. Holmboe, Pinus pinea L.) kurak peryottaki transpirasyon tutumlarının ekofizyolojik analizi
H DİRİK
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi 44 (1), 111-121, 1994
251994
Ülkemizde hızlı gelişen türlerle bugüne kadar yapılan çalışmalarda ulaşılan aşama, uygulanan politika ve stratejiler, buna bağlı olarak uygulanabilecek strateji ve politika …
M Boydak, H Dirik
Hızlı Gelişen Türlerle Yapılan Ağaçlandırma Çalışmalarının Değerlendirilmesi …, 1998
201998
Kent ağaçları
H DİRİK
İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi Dergisi Seri B 41 (3-4), 69-81, 1991
191991
Kent ağaçlarının yönetimi
H Dirik
Kent ağaçlandırmaları ve İstanbul 96, 29-40, 1997
171997
Farklı biyoiklim kuşaklarını temsil eden kızılçam (Pinus brutia Ten.) orjinlerinin kurak dönemdeki su potansiyellerinin basınç-hacim (PV) eğrisi yöntemi ile analizi
H Dirik
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 50 (2), 93-104, 2000
152000
Dikim mevsiminde anadolu karaçamı (Pinus nigra Arnold. ssp pallasiana Lamb. Holmboe) fidanlarındaki fizyolojik değişimler ve bunun dikim başarısı üzerindeki etkileri
H DİRİK
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 49 (2), 59-74, 1999
121999
Plantasyon (Bitkilendirme ve Dikim) Teknikleri
H Dirik
İÜ Orman Fakültesi Yayın, 2008
112008
Genetik çeşitlilik ve orman gen kaynaklarının korunması
H DİRİK
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 44 (3-4), 113-122, 1994
111994
Kent ormancılığı ve yeşil kuşak tesisleri
H Dirik
Orman Mühendisliği Dergisi 38, 16-23, 2001
102001
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) tohumlarında ozmotik stres ile koşullandırmanın çimlenme üzerine etkileri
H DİRİK, M ÇALIKOĞLU, F TİLKİ
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 49 (2), 75-90, 1999
91999
Kızılçam (Pinus brutia Ten.) da fidan morfolojisinin dikim başarısına etkileri
H Dirik
OB, Uluslararası Kızılçam Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, 348-355, 1993
91993
Dikim şoku
H Dirik
Journal of the Faculty of Forestry Istanbul University 40 (3), 105-116, 1990
91990
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20