Takip et
Emine ATALAY
Emine ATALAY
Tarsus Üniversitesi
tarsus.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Türkiye’de İnternet Bankacılığı Ve Sosyal Medya Platformlarında İnternet Bankacılığı Hizmeti Sunan Yerli ve Yabancı Mevduat Bankalarının Veri Zarflama Analizi (Vza) İle …
RB Deniz, S Derici, E Kılıç
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 40 (1), 15-42, 2018
13*2018
Büyük Veri (Bigdata) Ve Müşteri İlişkileri Yönetimi (Crm) İşbirliğinin Pazarlama İletişimi Stratejilerindeki Rolü: Büyük Ölçekli Özel Bir Banka Örneği
H Kılıç, E Atalay, AE Yurtsever
Stratejik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi 3 (2), 289-310, 2019
122019
Mobbingin İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisinde Depresyonun Aracı Rolünün İncelenmesi
E Atalay, A Doğan
Anemon Sosyal Bilimler Dergisi 8 (6), 1729-1741, 2020
112020
Hemşirelikte Kariyer Sorunları: Bir Ölçek Geliştirme Çalışması
D Çavmak, E Atalay, S Söyler
İŞLETME ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 11 (3), 1897-1910, 2019
92019
Veri Zarflama Analizi (Vza) İle Türkiye’deki Zincir Tekno (Loji) Market Mağazalarının Etkinlik Ölçümü
S Derici, E Atalay
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 22 (3), 1387-1399, 2018
82018
Kadınların İş Gücüne Katılımında Doğurganlık ve Okullaşmanın Etkisi: Türkiye Örneği
B Beyaz Sipahi, E Atalay
Turkish Studies 16 (6), 1731-1748, 2021
62021
Kariyer Yönetimi ve Güncel Kariyer Sorunları
E Atalay
Yönetim- Strateji- Organizasyon: Teori ve Uygulamada, 2021
6*2021
Üniversite öğrencilerinin COVID-19 aşısına yönelik tutumunu etkileyen unsurların incelenmesi
Ş ÇAVMAK, E ATALAY, GÖK Büşra
Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 19 (1), 53-65, 2022
32022
Sağlık Hizmetlerinde İnsan Kaynakları Yönetimi: Temel Kavramlar ve Bileşenler
E Atalay, D Çavmak
32020
Sinemada İnsan Kaynakları Yönetimi ve Örgütsel Davranışın Temsilleri: Örnek Olay Çalışması
FZ Yıldız, E Gündoğmuş, B Yener Aydın, E Atalay
Turkish Studies - Social Sciences 15 (3), 1681-1699, 2020
32020
İş Güvencesizliğinin Duygusal Tükenme Üzerindeki Etkisinde Yabancılaşmanın Düzenleyici ve Aracı Rolleri: Araştırma Görevlileri Örneği
E ATALAY
Akademisyen Kitabevi, 2023
22023
Yapay Zeka ve İnsan Kaynakları Yönetiminin Geleceği
E Gündoğmuş, FZ Yıldız, E Atalay, B Yener Aydın
19. Uluslararası İşletmecilik Kongresi, 180-188, 2020
22020
Örgütlerde Beyaz Yakalı Kadın Çalışanların Maruz Kaldığı Dışlanmanın İşten Ayrılma Niyeti Üzerindeki Etkisi
E Atalay, E Gündoğmuş, B Yener Aydın
Nevşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2021
12021
Stratejik İnsan Kaynakları Yönetiminin Çalışanların Performans Algısı Üzerine Etkisi: Plastik Üretim İşletmesinde Bir Araştırma
B Filizöz, E Atalay
Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 21 (2), 186-207, 2020
1*2020
The Impact of Human Resources Practices on The Financial Performance of Companies: The Analysis of BIST 30 Companies
F Özşahin, Koç, E Atalay, A Deran
KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi (KMUSEKAD) 25 (45), 1284-1297, 2023
2023
İnsan Kaynakları Yönetimi Uygulamalarında Dijital Dönüşüm
E Atalay, FZ Yıldız
Akademik Perspektiften Yönetim ve Strateji Konuları, 29-41, 2023
2023
Tükenmişliğin İşten Ayrılma Niyetine Etkisinde İş Yaşam Dengesinin Aracı Rolü: İstanbul Büyükşehir Belediye Çalışanları Örneği
E Atalay, B Yener Aydın, E Gündoğmuş, FZ Yıldız
Tarsus Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dergisi 3 (2), 134-148, 2023
2023
Sağlık Çalışanlarında Duygusal Tükenmişlik ve Yabancılaşma Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
İ Tek Durmuş, E Atalay
Korkut Ata Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 1550-1564, 2023
2023
A Phenomenological Field Research on the Negative Conditions and Sexist Attitudes Experienced by Television Series actors
YD Birincioğlu, E Atalay, FZ Yıldız
Media and Gender: Different Examples of Womens Studies from Turkey, 2021
2021
Pazarlama Bakış Açısıyla İnsan Kaynakları Yönetimi
E Atalay
DEĞİŞEN TÜKETİCİYİ ANLAMAK GÜNCEL ARAŞTIRMALAR, 2021
2021
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20