Follow
fulya üstün demirkaya
fulya üstün demirkaya
Mimarlık Bölümü, Karadeniz Teknik Üniversitesi
Verified email at ktu.edu.tr
Title
Cited by
Cited by
Year
Trabzon: kent içi kültür varlıkları envanteri
H Özen, Öİ Tuluk, HE Engin, Hİ Düzenli, MR Sümerkan, M Tutkun, ...
TC Trabzon Valiliği İl Kültür ve Turism Müdürlüğü Yayınları, 2010
172010
Eflatun’un “Kurbağa” Sı Sinope’den Sinop’a: Kaynaklara göre Sinop kentinin fiziksel gelişimi
F Üstün Demirkaya, Öİ Tuluk
Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2012
152012
Komnenos Hanedanlığından Osmanlı’ya Trabzon Mahalleleri: Kentsel Dinamikler Bağlamında Bir Fiziksel Gelişim Okuması
FÜ Demirkaya, Öİ Tuluk
Türkiye Kentsel Morfoloji Ağı, 713-723, 2018
132018
Toplumsal dinamikler bağlamında Trabzon kent dokusunun dönüşümü (Komnenos Hanedanlığı'ndan Cumhuriyet'e kadar)(Yayımlanmamış doktora tezi)
F Üstün Demirkaya
Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 2014
122014
Trabzon Bedesteni: Türk Bedesten Mimarisindeki Yeri Ve Sorunlarına İlişkin Bir Değerlendirme
Öİ TULUK, F ÜSTÜN
Belleten 71 (262), 2007
52007
Osmanlı Dönemi Trabzon’unda Salgınlar ve Karantina Binaları (1838-1914)
FÜ DEMİRKAYA, M YAVRU
GARON, 702, 2021
22021
Blurred Frontiers of the Ancient City: Quarters in Ottoman-Era Trabzon (17th-20th Centuries)
FÜ DEMİRKAYA, Öİ TULUK
Journal of Architectural Sciences and Applications 7 (1), 155-168, 2018
22018
Spatial Reflections of Social Change: The Change of Urban Pattern in the Ottoman Era
FÜ Demirkaya
Athens Journal of History 3 (3), 205-224, 2017
22017
Cultural Heritage Education Program for Secondary School Students
Ö Islamoglu, F Üstün Demirkaya, F Kurak Açıcı, A Aras
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 24 (4 …, 2022
2022
Obrazovni program kulturne baštine za učenike srednje škole
Ö Islamoglu, F Üstün Demirkaya, F Kurak Açıcı, A Aras
Croatian Journal of Education: Hrvatski časopis za odgoj i obrazovanje 24 (4 …, 2022
2022
THREE TYPES OF URBAN BOX IN ARCHITECTURE DESIGN STUDIO
SD Öztürk, FÜ Demirkaya
Yakın Doğu Üniversitesi Yakın Mimarlık Dergisi 6 (2), 2022
2022
Silent Witnesses of the Sacred Region: Findings and Evaluations About Ottoman Period Non-Muslim Places of Worship in Trabzon-Hamsiköy
FÜ Demirkaya, EÖ Nuhoğlu
ICONARP International Journal of Architecture and Planning 10 (1), 244-276, 2022
2022
Silent Witnesses of the Sacred Region: Findings and Evaluations About Ottoman Period Non-Muslim Places of Worship in Trabzon-Hamsiköy
F Üstün Demirkaya, E Özdenizci Nuhoğlu
Konya Technical University Faculty of Architecture and Design, 2022
2022
15-16. Yüzyıl Trabzon’unda Fetih, Toplumsal Değişim ve Din
FÜ DEMİRKAYA, SD ÖZTÜRK
İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi 10 (3), 2874-2890, 2021
2021
Memleketini Anlatan Seyyahlar: Trabzonlu Seyyahların Metinlerinde Trabzon
FÜ Demirkaya, O KIRCI
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, 435-466, 2020
2020
An Analysis on the Place–Structure Relationship: Trabzon İçkale Mosque
FÜ Demirkaya, E Babul
ICONARCH International Congress of Architecture and Planning, 126-138, 2017
2017
An Analysis on the Place–Structure Relationship: Trabzon İçkale Mosque
F Üstün Demirkaya, E Babul
ICONARCH International Congress of Architecture and Planning; 2017: ICONARCH …, 2017
2017
Türkiye ve Şehirlerine Mimarlık Tarihinden Bakmak: Seçilmiş Tez Bibliyografyası
F Üstün Demirkaya
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi 7 (13), 605-658, 2009
2009
Trabzon Kitaplığı: 2
EZ İSKENDEROĞLU, E GÜLSEVER, T ÖZTÜRK, O EMİR, H KARPUZ, ...
ATINER's Conference Paper Series TUR2016-2178
FÜ Demirkaya
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20