Follow
Başak Gençtürk
Title
Cited by
Cited by
Year
Mültecilerin aile yapıları bağlamında Türk kültürüne ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. 1
B Aykac, B Gençtürk, M Kılıç
Uluslar arası göç ve mülteci kongresi, 23-25, 2017
12017
Başak Gençtürk
B Gençtürk
2020
Conflict and negotiation in Turkish cultutre: a qualitative study
N Mamatoğlu, H Tasa, B Gençtürk
null, 2017
2017
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–3