Takip et
Ibrahim Huseyni
Ibrahim Huseyni
Şırnak University
sirnak.edu.tr üzerinde doğrulanmış e-posta adresine sahip
Başlık
Alıntı yapanlar
Alıntı yapanlar
Yıl
Ekonomik büyümede inşaat sektörünün rolü: Türkiye örneği (1987-2010)
V Kaya, Ö Yalçınkaya, İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 27 (4), 148-167, 2013
762013
The impact of total factor productivity on economic growth for developed and emerging countries: A second-generation panel data analysis
Ö Yalçınkaya, İ Hüseyni, AK Çelik
Margin: The Journal of Applied Economic Research 11 (4), 404-417, 2017
312017
Toplam elektrik üretimi ve ekonomik büyüme ilişkisi: Türkiye örneği (1980-2010)
A Uzun, ÖS Emsen, Ö Yalçıkaya, İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 17 (3), 327-344, 2013
292013
Tasarruf-Yatırım İlişkisi: Feldstein-Horioka Hipotezinin OECD Ülkeleri Açısından Değerlendirilmesi (1980-2013)
Ö Yalçınkaya, İ Hüseyni
Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 31 (1 …, 2016
282016
The effects of tourism revenues on economic growth in the context of neo-classical growth model: in the case of turkey
İ Hüseyni, Ö Doru, A Tunç
Ecoforum Journal 6 (1), 2017
232017
Understanding the Role of Business Analytics
H Chahal, J Jyoti, J Wirtz
Spinger, 2019
172019
Türkiye'de ihracat ve ekonomik büyüme ilişkisi: eş-bütünleşme ve nedensellik analizi
İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2016
15*2016
İhracatın sektörel yapısı ve ülkelere dağılımının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneği
V Kaya, İ Hüseyni
Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 29 (4), 749-773, 2015
15*2015
DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLARIN İHRACATIN SOFİSTİKE DEĞERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: BRICS ÜLKELERİ VE TÜRKİYE.
İ HÜSEYNİ
Hacettepe University Journal of Economics & Administrative Sciences …, 2017
132017
SOFİSTİKE ÜRÜN İHRACATI VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE VE GÜNEY KORE ÖRNEĞİ
İ Hüseyni, E Çakmak
Turkish Studies (Elektronik), 2017
112017
TÜRKİYE VE GELİŞMİŞ ÜLKELERDE TURİZM GELİRLERİ VE GSYH ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YENİ NESİL PANEL VERİ TESTLERİ İLE İNCELENMESİ.
İ HÜSEYNİ, Ö DORU
Journal of International Social Research 10 (53), 2017
82017
TASARRUF-YATIRIM VE SERMAYE HAREKETLİLİĞİNİN ANALİZİ: YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA (1992-2014)
İ Hüseyni, Ö Yalçınkaya
Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 1-22, 2017
82017
Determinants of Export Sophistication: An Investigation for Selected Developed and Developing Countries Using Second-Generation Panel Data Analyses
İ Hüseyni, E Çakmak
EKONOMICKY CASOPIS 67 (5), 481-5013, 2019
72019
TARIMSAL DESTEKLEME POLİTİKALARI VE KIRDAN KENTE GÖÇ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: 1986-2015 DÖNEMİ TÜRKİYE ÖRNEĞİ.
İH SUGÖZÜ, İ HÜSEYNİ
Electronic Turkish Studies 12 (31), 2017
72017
Examining the Relationship Among Economic Growth, Exports and Total Productivity for OECD Countries Using Data Envelopment Analysis and Panel Data Analyses
İ HÜSEYNİ, M EREN, ALIK ÇELİK
Montenegrin Journal of Economics 13 (3), 63-73, 2017
72017
İhracat Kalitesini Etkileyen Faktörler: Seçilmiş Gelişmiş ve Gelişmekte Olan Ülkeler Üzerinde Bir Panel Veri Analizi
İ Hüseyni
Turkish.) Erzurum: Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015
72015
Dış ticaret ve ekonomik büyüme analizi Türkiye örneği: 1980-2010
İ Hüseyni
Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2012
62012
Reklam ve tanıtım ile yurtdışı satışlar arasındaki ilişki: BİST’te işlem gören gıda firmaları üzerinde uygulama
İ Hüseyni, R Sakur, Ö Doru
Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 242-246, 2017
42017
Application of panel quantile regression and gravity models in exploring the determinants of turkish automotive export industry
I Huseyni, AK Çelik, M Eren
Understanding the Role of Business Analytics: Some Applications, 31-44, 2019
32019
2008 Küresel Krizi ve OECD Ülkelerinin Veri Zarflama Analizi Tekniği ile Kaynak ve Ölçek Etkinlikleri Analizi
G Akbulut, İ Hüseyni, M Eren
32013
Sistem, işlemi şu anda gerçekleştiremiyor. Daha sonra yeniden deneyin.
Makaleler 1–20